Cathelijn Wendel | alumnus opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

"Ik heb het altijd belangrijk gevonden om iets bij te dragen aan de hogeschool"

Tijdens de opleiding SJD zette Cathelijn Wendel zich in voor de hogeschool en verdiende daarmee een beurs om mee in het buitenland te studeren. Ze studeerde af in 2021 en vertrekt komend jaar voor een masteropleiding naar Oslo.

Cathelijn Wendel | alumnus opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

"Ik heb mijn hele leven al affiniteit met de politie, maar wilde na de middelbare school nog niet direct naar de Politieacademie. Ik wilde studeren en meer over de wereld te weten komen. Ik heb toen gekeken welke studies het meest in de buurt kwamen van politiewerk en kwam terecht bij Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) bij Hogeschool Leiden. Bij SJD leer je namelijk veel van de wet, maar ga je ook het sociale netwerk in. Je leert hoe mensen denken en handelen en dat is voor politiewerk een pré. De politie heeft namelijk met dezelfde mensen te maken als een SJD’er. Bijvoorbeeld met mensen die een cognitieve achterstand hebben of met mensen die in de schulden zitten en daarom een delict plegen. Bij SJD heb ik geleerd te denken hoe die mensen denken en dat vind ik heel waardevol."

"Ik heb tijdens mijn studie niet alleen geleerd om te denken en te handelen als een SJD’er, maar ook om met een kritische blik te kijken naar ontwikkelingen op mondiaal niveau."

"Als SJD’er leer je veel over criminologie, sociologie en psychologie. Omdat ik nog meer verdieping wilde, heb ik ervoor gekozen om na mijn eerste studiejaar naar de universiteit te gaan om criminologie te studeren. Ik kwam er daar gedurende de eerste maanden al achter dat ik de praktijk miste en de stof juist wilde behandelen in casussen. Dat is namelijk echt hbo; je wordt gewoon goed voorbereid op de praktijk."

Hol van de leeuw

"Vorig jaar ben ik studentambassadeur geweest bij de politie. Dat was de eerste keer dat ik mij dus in het hol van de leeuw mocht bevinden. Ik heb op die manier de politie op een heel ander level leren kennen en mijn voorliefde is alleen maar gegroeid. Door een stage die ik daar heb gelopen, heb ik ontdekt waar ik binnen de politie als SJD’er allemaal terecht kan komen."

Cathelijn Wendel | alumnus opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

"In de loop der jaren ben ik ook thema’s als het milieu en dierenwelzijn heel belangrijk gaan vinden. Ik vind nu zoveel dingen essentieel dat ik nog niet exact weet waar ik wil eindigen en er daarom voor heb gekozen om door te studeren. Ik wil mijzelf verder blijven ontwikkelen en onderzoeken wat ik uiteindelijk het belangrijkste vind. Als ik het hoogste ambieer en doelen stel, ga ik in ieder geval mijn uiterste best doen om daar te komen. Ik doe alles wat ik denk te kunnen en zie wel waar het schip voor mij strandt."

Bezige bij

"Ik ben altijd al een bezig bij geweest en heb het altijd belangrijk gevonden om iets bij te dragen aan de hogeschool. Na het eerste jaar werd bij mij bekend dat je het Honoursprogramma kon volgen en dat leek mij wel wat. Bij Honours vond ik de verdieping die ik zocht. Naast mijn studie en het Honoursprogramma ben ik ook gekozen en herkozen voor de Studentenraad."

"We hebben als studenten het recht gekregen om ons ergens mee te bemoeien, dus dat heb ik onder andere gedaan in de Studentenraad."

"Omdat ik dichter bij de opleiding in de buurt wilde komen, ben ik lid geworden van studentpanels, de Opleidingscommissie en ben ik dus studentambassadeur geweest bij de politie. Op deze manier had ik meer invloed en kon ik het voor de volgende studenten allemaal nog beter maken. Naast dat ik voor de hogeschool mijn steentje heb bijgedragen, speelde ik parallel aan mijn studie ook op hoog niveau basketbal. Hiermee heb ik hopelijk laten zien dat je niet hoeft te kiezen tussen extra curriculaire activiteiten en sport, maar dat je dat tegelijk kan doen zolang je maar goed plant en je dromen en doelen voor ogen houdt. Ik zou al die extra activiteiten buiten mijn studie om allemaal zeker nog een keer doen en niks laten. Bij schrijvers noemen ze het ‘Kill your darlings’, maar ook voor mij geldt dat ik niet zou kunnen kiezen."

Op naar Oslo

"Aankomend jaar vertrek ik, dankzij de VSB-beurs die ik heb ontvangen, naar Oslo om een master te volgen aan de Oslo Metropolitan University. Ik wilde heel graag naar een Scandinavisch land, omdat deze laag op de Crime Index staan. Vanuit mijn affiniteit met criminaliteit en SJD is het natuurlijk heel interessant om te weten waarom er daar zo weinig recidive zijn, waarom er weinig mensen in de gevangenis zitten en hoe hun rechtssysteem in elkaar zit. Naast het volgen van de master ga ik ook op het hoogste niveau voor Ullern 56 in de Kvinne League basketballen. Al met al wordt het dus een heel avontuur."

"Volgend jaar wordt een heel avontuur. Naast de master in Oslo ga ik daar ook op het hoogste niveau basketballen."

"De master die ik ga volgen in Oslo heet Social Welfare and Health Policy en gaat mij leren over mensen met een achterstand en hoe dat hen belemmert in de samenleving. Ik ga ook meer te weten komen over beleidsregels. Na deze master kan ik bijvoorbeeld beleidsmedewerker worden en beleid schrijven en weet ik beter hoe de praktijk werkt en hoe theorie daar aan gekoppeld kan worden. Je ziet het nu met de toeslagenaffaire: de theorie en praktijk zijn enorm van elkaar gedistantieerd en dat moet voorkomen worden."

Dream big

"Ik heb altijd geleerd: ‘dream big’, en geroepen dat ik best wel de eerste vrouwelijke korpschef van Nederland wil worden. Maar dan moet ik natuurlijk eerst ouder worden en met mijn poten in de modder hebben gestaan. Ik vind nu nog zoveel dingen leuk dat ik soms wel eens tegen mijzelf zeg dat ik later misschien wel drie verschillende banen tegelijk zal moeten hebben, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik hoop met deze master dat het voor mij duidelijker zal worden welk pad ik uiteindelijk wil gaan bewandelen.

Welk pad je ook bewandelt, ik raad het iedereen aan om iets te doen buiten je studie om. Doe bijvoorbeeld iets voor waar jouw hogeschool of opleiding iets aan kan hebben. Ik denk dat ik hierdoor meer stappen heb kunnen zetten en gegroeid ben. Door de dingen die ik ook naast mijn studie heb gedaan, ben ik niet alleen een betere SJD’er geworden, maar kan ik de zwart-witte manier waarop wij denken nu beter inkleuren."

Personalia

Naam: Cathelijn Wendel
Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening (2021)

Bekijk het overzicht Alumnus in de schijnwerper