Instellingsplan 2023-2028: Betrokken, Bevlogen, Betekenisvol

Instellingsplan 2023-2028: Betrokken, Bevlogen, Betekenisvol

Dit is het nieuwe instellingsplan 2023-2028 van Hogeschool Leiden met de titel ‘Betrokken, Bevlogen, Betekenisvol’. Met dit instellingsplan beschrijven we onze ambities voor de komende zes jaar.

Hogeschool Leiden

Wat zijn onze vijf beloftes voor de toekomst?

Centraal in dit plan staan vijf beloftes die we doen aan onze studenten aan onze samenwerkingspartners en aan elkaar. Deze beloftes vormen de leidraad waarlangs we de komende periode met elkaar aan de slag gaan. Ze schetsen ons ontwikkelperspectief voor de nabije toekomst.

Wie zijn wij?

Het instellingsplan is niet alleen een plan voor de toekomst. Het is ook een beschrijving van wie en wat we zijn. Want om te weten waar je naartoe wilt, moet je weten waar je nu (voor) staat. Hogeschool Leiden staat midden in de maatschappij van vandaag en heeft tegelijk haar blik stevig op de toekomst gericht.

Lees meer over wie we zijn er waar we voor staan

Wat zijn onze kernwaarden?

We zijn ervan overtuigd dat we onze maatschappelijke opdracht als hogeschool alleen kunnen vervullen als we dicht bij onszelf blijven. Wat eigen is aan Hogeschool Leiden en wat ons verbindt, hebben we samen onder woorden gebracht in drie kernwaarden: betrokken, bevlogen en betekenisvol. 

Lees meer over de kernwaarden van Hogeschool Leiden

Wat is onze maatschappelijke opdracht?

De uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs zijn complex en veranderen voortdurend. Als hogeschool willen we een waardevolle bijdrage leveren aan het helpen oplossen van de vraagstukken die hieruit voortkomen. Daarom verleggen wij onze koers op een aantal punten ten opzichte van voorgaande jaren. Zo kunnen we goed invulling blijven geven aan onze maatschappelijke opdracht.

Lees meer over onze maatschappelijke opdracht en impact

Op welke zwaartepunten gaan we ons richten?

Om onze maatschappelijke impact als hogeschool verder te vergroten, richten we ons de komende jaren op vier inhoudelijke zwaartepunten: gezondheid en welzijn, onderwijs, veiligheid, en duurzaamheid. Op deze zwaartepunten willen we ons onderwijs en onderzoek, en de samenwerking met relevante partners uit de regio de komende periode verder uitbreiden, verdiepen en verstevigen.

Lees meer over deze zwaartepunten

Sturing, monitoring en verantwoording

Om de vijf beloftes uit het instellingsplan waar te kunnen maken, is het noodzakelijk om de sturing, monitoring en verantwoording goed in te regelen. Daarbij kiezen we voor een uitwerking in tweejaarlijkse strategische agenda’s om sturing te geven aan de implementatie van het instellingsplan. Daarnaast vindt het instellingsplan zijn vertaling in de tweejaarlijkse plannen van de faculteiten en diensten. 

Lees meer over sturing, monitoring en verantwoording

Hogeschool Leiden