Sfeerimpressie lessen Lerarenopleding Omgangskunde

Leraar Omgangskunde (tweedegraads): voltijd

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Education

In het kort

Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb je oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden? Sta je stevig in je schoenen en ben je tegelijkertijd ook sensitief? Bijvoorbeeld dat je het aanvoelt als een leerling niet goed in zijn/haar vel zit. Met de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde maak je een goede start!

Opleidingsvarianten

De opleiding tot Leraar Omgangskunde wordt in verschillende varianten aangeboden:

Wil je meer over de varianten? Bekijk de mogelijkheden en verschillen! 

Wat levert de Lerarenopleiding Omgangskunde je op?

Het beroep van leraar verandert voortdurend. Die verandering vraagt een flexibele houding van leraren en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Leraren die in staat zijn om zich te verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen. Juist in het (v)mbo zijn herkenbare rolmodellen onmisbaar. Jouw leerlingen zoeken iemand waarin ze zich kunnen herkennen. De juiste balans vinden tussen afstand en nabijheid is daarbij een lastige opgave. De opleiding tot leraar Omgangskunde bereidt jou hier optimaal op voor.

Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten? Studenten Salma en Sophie vertellen over de overeenkomsten en verschillen tussen de lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde.

Met je tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je aan de slag als docent Omgangskunde in het (v)mbo. Maar je kunt ook terecht op andere plekken in het onderwijs, afhankelijk van of de onderwijsinstelling van je keuze akkoord gaat met een tweedegraads bevoegdheid Omgangskunde. Denk bijvoorbeeld aan:

 • beroeps- en volwasseneneducatie
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • hbo (meestal in combinatie met een mastertitel en relevante werkervaring)

Als leraar Omgangskunde ben je breed inzetbaar, bijvoorbeeld ook als coach of zorgcoördinator. De doelgroepen waarmee je kunt werken lopen uiteen: van pubers tot volwassenen, van entree-opleidingen tot niveau 4.

Weinig beroepen zijn zo gevarieerd als het beroep van leraar. Je bent studieloopbaanbegeleider, begeleidt leerlingen tijdens hun stage en voert gesprekken. Ook ontwerp je lesmateriaal, maak je toetsen en overleg je met collega’s over de studievoortgang van leerlingen. En dat is nog maar een kleine greep uit het takenpakket.

Met de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde van Hogeschool Leiden werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Na afronding van de opleiding weet jij hoe je:

 • een inspirerende les kunt verzorgen in vakken als burgerschapsvorming, communicatie, sociale vaardigheden;
 • onderwijs ontwikkelt dat leerlingen aan het denken zet en stimuleert om het beste uit zichzelf en anderen te halen;
 • leerlingen begeleidt bij de opleiding, stage en het vinden van werk;
 • gesprekken voert (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen) met leerlingen en ouders met diverse achtergronden;
 • leerlingen kunt ondersteunen en coachen bij problemen, ontwikkelingsvraagstukken en studiekeuze.

Ook na je afstuderen kun je bij ons verder blijven leren. Zo verzorgt het Centrum onderwijs & innovatie Leiden diverse nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van een cursus Begeleiden van innovatie in het onderwijs, een basistraining Coachend begeleiden tot de een opleiding Schoolleider. Ook is het mogelijk om een tweede bevoegdheid te halen. Hiermee ben je breder inzetbaar en vergroot je je carrièremogelijkheden. Interessant? Bespreek jouw mogelijkheden tijdens de Open Dag.

Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen en workshops. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere tweedegraads leraren, zowel online als tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de voltijd lerarenopleiding Omgangskunde voor jou de juiste vervolgstap is? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding.

Als je nog niet bekend bent met de doelgroep, dan raden we je aan om eerst een dag mee te lopen in het (v)mbo zodat je een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten. Ook kun je gebruik maken van onze Studiekeuzecheck. Hiermee onderzoek je of jouw beeld van de opleiding en de beroepsmogelijkheden overeenkomen met de werkelijkheid.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw opleiding

Wat kun je doen om in de klas een veilig klimaat te creëren? Vanuit welke pedagogische waarden sta je voor de klas en neem je beslissingen? Hoe zorg je dat elke leerling in de klas tot zijn recht komt? Hoe kun je leerlingen actief laten samenwerken? Welke werkvormen zijn uitdagend? Bij de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het docentvak: van onderwijsvoorbereiding tot evaluatie. Daarbij is zowel aandacht voor vakinhoudelijke kant als de ontwikkeling van alle competenties die je nodig hebt voor het uitoefenen van de verschillende beroepstaken: begeleiden, lesgeven, ontwerpen, onderzoeken en toetsen.

De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door activerend onderwijs waarin de beroepspraktijk centraal staat. Met prikkelende en enthousiasmerende werkcolleges maak jij jezelf de lesstof eigen. Je werkt daarbij veel samen met je medestudenten. Ook is er een directe koppeling met de praktijksituaties die je tegenkomt tijdens je stage.

Het opleidingsprogramma van de opleiding tot leraar Omgangskunde is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep. Elke periode staan er twee modules centraal, bijvoorbeeld oplossingsgerichte gespreksvoering, didactische werkvormen, toetsen & evalueren en groepsdynamica.

Stagelopen in het (v)mbo

Vanaf de start van de opleiding ga je meteen aan de slag in de onderwijspraktijk. Zo leer je de verschillende taken van een docent Omgangskunde zelfstandig uit te voeren. Heb je al een baan in het (v)mbo? Dan is het een mogelijkheid om deze te gebruiken als stageplek, mits je werkzaamheden gericht zijn op het lesgeven en begeleiden van leerlingen en/of stagiaires. Als je niet beschikt over een relevante werkplek, dan is het belangrijk om voor de start van de opleiding op zoek te gaan naar een geschikte stageplek. Om je hierbij te ondersteunen organiseert de opleiding eind mei/begin juni een stagemarkt. Houd de website of de LinkedIn pagina in de gaten voor de definitieve datum.

Het onderwijsprogramma van de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde bestaat uit drie leerlijnen. De generieke lijn is gericht op het ontwikkelen van je pedagogische en didactische competenties. In de vakinhoudelijke lijn komt de vakinhoud aan bod. Daarbij kun je denken aan modules over communicatie, diversiteit in gedrag en leren en socialisatie . Deze twee lijnen komen bij elkaar binnen de coaching.

Jaar 1 (propedeuse)

Tijdens het propedeusejaar volg je lessen en maak je opdrachten ter oriëntatie op het beroep van docent Omgangskunde. Hierbij oriënteer je je op het onderwijs, de onderwijsinstelling en de leerlingen van je stageschool. Zo verdiep je jezelf in de beroepspraktijk. Ook breng je je eigen onderwijstalenten in kaart. Je leert onder andere hoe je leerlingen moet begeleiden, de talenten van leerlingen kan vergroten, je een veilig leerklimaat schept en hoe je je goed voorbereidt op het geven van lessen. Daarnaast volg je vakinhoudelijke modules, zodat je de lessen op je stage ook inhoudelijk diepgang kan geven.

Jaar 2 en 3 (hoofdfase)

In het tweede jaar leer je hoe je om kunt gaan met verschillen in de klas en hoe je jouw lessen hierop afstemt. Aan het eind van het tweede jaar kun je onderwijs ontwikkelen dat aansluit bij de verschillende behoeftes van leerlingen. Daarbij laat je zien dat je activerende werkvormen inzet die aansluiten bij het doel van de les. 

Benieuwd naar hoe je kunt inspelen op de verschillen in de klas? Studenten ontwierpen een lespakket over polarisatie tijdens het vak Sociale veiligheid.

Vanaf het derde jaar ga je jezelf specialiseren in een bepaald aspect van het docentschap, zoals coaching, ict-toepassingen in het onderwijs of passend onderwijs. Je kiest hiervoor een minor (keuzevak), aansluitend bij het beroepsprofiel van de docent Omgangskunde. Ook is er in deze fase ruimte om je eigen creativiteit en innovatietalent te ontwikkelen.

Jaar 4 (afstudeerfase)

Het laatste jaar van de opleiding is gericht op het afstuderen. Je loopt een stage in het (v)mbo en laat zo zien dat je een startbekwame leraar omgangskunde bent. Verder werk je een beroepsproduct uit dat dat bijdraagt aan het verbeteren of innoveren van de beroepspraktijk (de school, de klas, het team of de leerling). Het beroepsproduct komt voort uit een vraag vanuit je stageplek.

Wil je meer weten over de overeenkomsten van en verschillen tussen de opleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde? Sophie en Salma vertellen meer.

Omdat de vooropleiding van onze studenten behoorlijk verschilt, bieden we de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde aan in verschillende flexibele leertrajecten. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring. Alle varianten kun je gemakkelijk vinden in het overzicht.

Bachelor degree voltijd

Met de voltijd bacheloropleiding tot leraar Omgangskunde werk je toe naar een tweedegraads bevoegdheid. Naast het primaire proces van een leraar wordt van je verwacht dat je een leidende rol kan innemen in het ontwikkelen en/of onderzoeken van onderwijs.

Associate degree voltijd

De Associate degree is een tweejarige opleiding. Met je getuigschrift van de Associate degree-opleiding kun je aan de slag in de praktijk als onderwijsondersteuner Omgangskunde in het (v)mbo.   

In de beroepspraktijk bereid je onder supervisie van de hoofddocent de lessen voor en geef je les (aan een klas of in kleine groepen). Je bent onderdeel van een team en stemt regelmatig met collega’s af. Je coacht groepen leerlingen bij o.a. het zoeken van een stageplaats, huiswerkbegeleiding, plannen en organiseren. In sommige gevallen ben je mentor. Daarnaast ondersteun je de hoofddocent in zijn of haar taken. Je hebt een signalerende en coachende functie in zake de voortgang van leerlingen en bespreekt dit met de hoofddocent. Daarnaast leer je binnen de opleiding lessen te ontwerpen, samen te werken binnen teams, plannen, organiseren en het coachen van groepen leerlingen.   

Aan het eind van de Associate degree-opleiding doe je een assessment waarin je aantoont dat je het geleerde in de beroepspraktijk toepast. 

Bachelor degree flexibele deeltijd

Het is ook mogelijk om de bachelor te volgen als flexibele deeltijd. Elke fase van deze opleiding is opgebouwd uit een generieke en een vakspecifieke lijn. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

De flexibele deeltijdopleiding richt zich met name op studenten met een afgeronde hbo/wo-vooropleiding en/of relevante werkervaring. Tijdens de opleiding wordt een zelfstandige studiehouding van je verwacht. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

Bachelor degree voltijd kopopleiding

Heb je een hbo-of wo-bachelor afgerond van één van de volgende vooropleidingen: Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, SPH, MWD, CMV, HRM, Personeel en Arbeid, Social Work, Creatieve Therapie, Pedagogiek of Psychologie? Dan kom je in aanmerking voor de Kopopleiding Omgangskunde.

Je kunt het programma van de Kopopleiding alleen voltijd volgen. De nominale studieduur van dit opleidingstraject is één jaar.

Meer weten over welke variant het beste bij jou past? Bezoek een Open Dag.

De Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangkunde start in september. De vaste lesdagen zijn:

 • voltijd bacheloropleiding: 2 lesdagen
 • voltijd associate degree: 2 lesdagen
 • flexibele deeltijd: woensdag en mogelijk maandag (afhankelijk van je persoonlijke leertraject)
 • kopopleiding: woensdag

Bijna alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen hebben al een mbo-, hbo- of wo-opleiding afgerond als ze beginnen met de lerarenopleiding. Ook hebben de meeste studenten al werkervaring in de beroepspraktijk. Als je direct na het afronden van je havo- of vwo-opleiding wilt doorstromen naar deze opleiding, is het goed om te weten dat de leeftijd van onze studenten hoger is dan gemiddeld en je daarbij lesgeeft aan leerlingen in het vmbo/mbo variërend van 12-20 jaar.

Flexibele trajecten

Het totale studieprogramma van de bacheloropleiding heeft een studiebelasting van 240 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast. Deze uren zet je voor lesdagen, stage en studieopdrachten. De nominale studieduur voor het bachelorprogramma is 4 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding zijn er mogelijkheden om het programma versneld te doorlopen.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 48 en 60 European Credits (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen (stage en taaltoets) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding.

Leraar worden doe je niet alleen. Tijdens de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde krijg je begeleiding van een vast team van betrokken en ervaren docenten. Ieder met een eigen deskundigheid en passie. Ook word je bij de start van de opleiding direct gekoppeld aan een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze ondersteunt en coacht je bij het doorlopen van het opleidingsprogramma en helpt je om te reflecteren op jouw leerproces en jouw competenties.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij Student Support.

Word ook leraar omgangskunde

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Verder ligt onze hogeschool midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.