Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Over

Thema

Studenten Omgangskunde ontwikkelen lespakket over polarisatie

3 december 2020 – Vier tweedejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Omgangskunde kregen tijdens een onderwijsmarkt de meeste punten voor het door hun ontwikkelde lespakket over polarisatie.

Voor het vak Sociale veiligheid ontwierpen alle tweedejaarsstudenten van de Lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde een lespakket met een van de vier thema’s van Sociale veiligheid: LHBTQ+, Racisme/discriminatie, Polarisatie of Pesten. Tijdens een onderwijsmarkt presenteerden alle groepen hun lespakket aan elkaar, de docenten, familieleden en externe collega’s (onder andere de begeleiders van de stagescholen uit het middelbaar onderwijs en het mbo). Doel van de markt: verkoop je lespakket aan een school.

"Bijzonder aan het lespakket polarisatie zijn de verschillende en passende werkvormen die de studenten hebben bedacht voor de doelgroep."

Loreen Filemon-Latour | docent Omgangskunde

Meeste punten voor het lespakket 'Polarisatie'

Docent Erik van der Sant was medeorganisator van de onderwijsmarkt: "Alle lespakketten zijn met veel enthousiasme gepresenteerd en ontvangen. Mooi om te zien hoe de studenten hun kennis en creativiteit hebben benut om deze lespakketten te ontwerpen."

Na iedere presentatie mochten de aanwezigen een lespakket beoordelen. De studenten die het lespakket Polarisatie hebben ontwikkeld, kregen de meeste punten. Docent Omgangskunde en inhoudelijk begeleider van de winnende groep Loreen Filemon-Latour: "Het lespakket Polarisatie ondersteunt docenten binnen (v)mbo om het onderwerp polarisatie bespreekbaar te maken, waarbij het scheppen van een veilige leeromgeving belangrijk is. Dit doen de studenten in de opbouw creatief en vernieuwend, zo laten ze bijvoorbeeld verschillende domeinen aan bod komen in hun lessen."

Jesse, Julia, Janna en Majdouline | studenten Lerarenopleiding Omgangskunde

Tweedejaarsstudenten Omgangskunde Julia, Jesse, Janna en Majdouline kregen met hun lespakket ‘Polarisatie’ de meeste punten van de stemmers. Wat houdt hun lespakket in? En hoe zijn ze te werk gegaan? Ze vertellen het zelf.

"Het doel van onze lessenreeks is het verbinden en betrekken van jongeren bij hedendaagse vraagstukken binnen de maatschappij."

Werkwijze

"Voor het lespakket moesten we vier lessen ontwerpen. We hebben ervoor gekozen om allemaal een les te ontwerpen. Om ervoor te zorgen dat de lessen goed op elkaar aansloten hebben we uitgebreid gesproken over de opbouw van de lessen. Het pakket bestaat uit: 

  1. Wat is polarisatie? 
  2. Polarisatie in de maatschappij 
  3. Polarisatie in het jeugddomein 
  4. Polarisatie & social media 

Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen om allemaal verschillende activerende werkvormen te gebruiken in onze lessen, zodat het de doelgroep blijft aanspreken."

Feyenoord vs. Ajax

"De doelgroep van ons lespakket is voornamelijk het mbo. Delen van het lespakket hebben we getest in de praktijk bij vierdejaarsstudenten van de opleiding Onderwijsassistent. In de eerste les ‘Wat is polarisatie?’ zit een les waarbij studenten van de opleiding een stukje hoorcollege krijgen met informatie over polarisatie. Daarna gaan zij aan de slag met een casus en leren ze aan de hand van rollen die ze gaan spelen. Dit hebben we ondersteund door praktijkvoorbeelden te geven van groepen die tegenover elkaar staan. Een voorbeeld hiervan is Feyenoord-supporters vs. Ajax-supporters."

Aansluiting bij de praktijk

Jesse: "Ik heb mijn les ‘Wat is polarisatie?’ toegevoegd aan de module Burgerschap die ik geef op mijn stageschool. Wat me opviel was dat er bij de studenten nog geen kennis was over polarisatie. Dan merk je, en de studenten ook, dat ze er mee te maken hebben zonder dat ze weten dat het polarisatie is. Het is dus heel goed dat deze lessen gegeven worden. De docent was ook blij met de les en onder de indruk van de uitgebreide lesopzet."

Inhoud lespakket

"Ons lespakket geeft aandacht aan vraagstukken rondom polarisatie. We spelen in op actuele gebeurtenissen. Daarbij verbinden we jongeren door actieve en leuke werkvormen erbij te verzinnen. Elke les is weer anders waardoor het interessant en leuk blijft voor de studenten. Het doel van onze lessenreeks is het verbinden en betrekken van jongeren bij hedendaagse vraagstukken binnen de maatschappij. Onze aandacht ligt bij het erkennen en waarderen van overeenkomsten en verschillen tussen mensen."

Het succes

"We hebben hele concrete lessen ontworpen aan de hand van doelen die we gesteld hebben. Het zijn korte handzame lessen die makkelijk te implementeren zijn. Daarnaast maken we gebruik van verschillende soorten werkvormen. Zo werken we onder andere met casussen, stellingen en een debat. Daarnaast sluiten onze lessen aan bij de kennisbasis Omgangskunde (Domein 10), waardoor het automatisch aansluit bij de leerstof die mbo’s verzorgen aan hun studenten."

Samenwerken in coronatijd

"We zijn inmiddels gewend om online te werken met elkaar. Twee keer per week spraken we elkaar online via Teams. Ook hadden we contact via Whatsapp. We hebben elkaar uiteindelijk maar een keer fysiek op school gezien om de presentatie voor te bereiden die we tijdens de onderwijsmarkt gingen geven."

Integreren in het onderwijsprogramma

"Scholen hebben enthousiast gereageerd. Ook docenten van de opleiding gaven aan onderdelen te willen gebruiken in de les. Echte aanvragen zijn er nog niet, maar mochten scholen geïnteresseerd zijn dan kunnen ze ons lespakket zo integreren in hun onderwijsprogramma."

Heb je interesse in het lespakket? Stuur dan een mail naar Janna de Jong via [email protected].

Meer weten

Denk je erover om ook leraar te worden en wil je later lesgeven in het mbo? Bekijk dan de mogelijkheden van de Lerarenopleiding Omgangskunde bij Hogeschool Leiden.