Sfeerimpressie lessen Lerarenopleding Omgangskunde

Leraar Omgangskunde (tweedegraads): flexibele deeltijd

 • Bachelor
 • Nederlandstalig
 • 2 - 4 jaar
 • Bachelor of Education

In het kort

Als leraar Omgangskunde heb je een boeiend en gevarieerd beroep. In deze belangrijke maatschappelijke taak kun jij het verschil maken. Heb je oog voor wat jongeren wél kunnen en wil je ze hierin begeleiden? Ben je zelfverzekerd en tegelijkertijd ook sensitief? Je voelt het bijvoorbeeld aan als een leerling niet goed in zijn of haar vel zit? Het programma van de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde deeltijd is flexibel in te richten afhankelijk van jouw leerbehoefte, werkervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen om je lesbevoegdheid te halen naast je baan.

Opleidingsvarianten

De opleiding tot leraar Omgangskunde wordt in verschillende varianten aangeboden: 

 • flexibele deeltijd bachelor degree tot leraar Omgangskunde (richt zich met name op studenten met een afgeronde hbo/wo-vooropleiding en/of relevante werkervaring)
 • voltijd bachelor degree
 • voltijd associate degree (opleiding tot onderwijsondersteuner in het vmbo - meer over deze variant vind je bij het onderdeel Opbouw opleiding)
 • kopopleiding voltijd bachelor degree tot leraar Omgangskunde (voor studenten met een hbo- of wo-bachelor van één van de volgende vooropleidingen: Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, SPH, MWD, CMV, HRM, Personeel en Arbeid, Creatieve therapie, Pedagogiek of Psychologie)

Wat levert de flexibele deeltijdopleiding je op?

Het beroep van leraar Omgangskunde verandert voortdurend. Die verandering vraagt een flexibele houding van leraren en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Leraren die in staat zijn om zich te verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen. Juist in het (v)mbo zijn herkenbare rolmodellen onmisbaar. Jouw leerlingen zoeken iemand waarin ze zich kunnen herkennen. De juiste balans vinden tussen afstand en nabijheid is daarbij een lastige opgave. De opleiding tot leraar Omgangskunde deeltijd bereidt jou hier optimaal op voor.

Als leraar Omgangskunde ben je breed inzetbaar, bijvoorbeeld ook als coach of zorgcoördinator. De doelgroepen waarmee je kunt werken zijn gevarieerd: van pubers tot volwassenen, van entree-opleidingen tot niveau 4.

Met je tweedegraads onderwijsbevoegdheid kun je aan de slag als docent Omgangskunde in het (v)mbo. Maar je kunt ook terecht op andere plekken in het onderwijs, afhankelijk van of de onderwijsinstelling van je keuze akkoord gaat met een tweedegraads bevoegdheid Omgangskunde. Denk bijvoorbeeld aan:

 • beroeps- en volwasseneducatie
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • praktijkonderwijs
 • hbo (meestal in combinatie met een mastertitel en relevante werkervaring)

Weinig beroepen zijn zo gevarieerd als het beroep van leraar. Je bent studieloopbaanbegeleider, begeleidt leerlingen tijdens hun stage en voert gesprekken. Ook ontwerp je lesmateriaal, maak je toetsen en met je collega’s overleg je over de studievoortgang van leerlingen. En dat is nog maar een kleine greep uit het takenpakket.

Met de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde deeltijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Na afronding van de opleiding weet jij hoe je:

 • een inspirerende les kunt verzorgen in vakken als burgerschapsvorming, communicatie, sociale vaardigheden;
 • onderwijs ontwikkelt dat leerlingen aan het denken zet en stimuleert om het beste uit zichzelf en anderen te halen;
 • leerlingen begeleidt bij de opleiding, stage en het vinden van werk;
 • gesprekken voert (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen) met leerlingen en ouders met diverse achtergronden;
 • leerlingen kunt ondersteunen en coachen bij problemen, ontwikkelingsvraagstukken en studiekeuze.

Ook na je afstuderen kun je bij ons verder blijven leren. Zo verzorgt het Centrum onderwijs & innovatie Leiden van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Dat kan variëren van een cursus Begeleiden van innovatie in het onderwijs, een basistraining Coachend begeleiden tot de tot schoolleider. Ook is het mogelijk om een tweede bevoegdheid te halen. Hiermee ben je breder inzetbaar en vergroot je je carrièremogelijkheden. Interessant? Bespreek jouw mogelijkheden tijdens de Open Dag of Online Informatieavond.

Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen en workshops. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere tweedegraads leraren, zowel online als tijdens verschillende netwerkbijeenkomst.

Maak kennis met de opleiding

Heb je interesse om de opleiding tot docent Omgangskunde in deeltijd te volgen? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding.

Als je nog niet bekend bent met de doelgroep, dan raden we je aan om eerst een dag mee te lopen in het (v)mbo zodat je een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten. 

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw lerarenopleiding Omgangskunde flexibele deeltijd

Bij de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde van Hogeschool Leiden ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het docentvak: van onderwijsvoorbereiding tot evaluatie. Daarbij is zowel aandacht voor de vakinhoudelijke kant als de ontwikkeling van alle competenties die je nodig hebt voor het uitoefenen van de verschillende beroepstaken: begeleiden, lesgeven, ontwerpen, onderzoeken en toetsen. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

De opleiding tot leraar Omgangskunde deeltijd bereidt je voor op het onbekende, de maatschappij en de docent van morgen. De focus tijdens de opleiding ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Met name competenties zoals creativiteit, flexibiliteit, onderzoekend en innovatief vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (vakinhoudelijke) kennis.

Kies je eigen leerpad

Tijdens iedere fase van de flexibele deeltijdopleiding werk je met ‘leeruitkomsten’. Hierbij maak je het resultaat van wat je hebt geleerd (leerervaringen) meetbaar. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren (leerpaden) het beste bij jou past: contactonderwijs, digitale leerpaden of werkplekleren.

Praktijkgericht leren

De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door activerend onderwijs waarin de beroepspraktijk centraal staat. Het opleidingsprogramma van de opleiding tot leraar Omgangskunde is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Met prikkelende en enthousiasmerende werkcolleges maak jij jezelf de lesstof eigen. Je werkt daarbij veel samen met je medestudenten. Ook is er een directe koppeling met de praktijksituaties die je tegenkomt tijdens je stage/werkplek.

Daarnaast krijg je, op woensdagmiddag (en –avond), de kans om te leren in een leergemeenschap. Samen met je docenten en medestudenten bespreek je de ervaringen en de uitdagingen die je tijdens de stage opdoet. De vraagstukken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan relevante theorieën. Ook is er ruimte om jouw vaardigheden te oefenen en verder uit te bouwen.

Heb je twijfels of de flexibele deeltijdopleiding bij je past? Bekijk ook de andere opleidingsvarianten onder Kies de opleidingsvariant die bij je past.

De Lerarenopleiding Omgangskunde flexibele deeltijd is opgebouwd uit vier fases. Elke fase is opgebouwd uit een generieke lijn, een vakspecifieke lijn en een meesterproef.

Lesdagen

Wekelijks heb je bijeenkomsten op woensdag en mogelijk ook op maandag (afhankelijk van je persoonlijke leertraject).

Stagelopen in het (v)mbo

Vanaf de start van de opleiding loop je meteen minimaal een dag per week stage. Zo leer je de verschillende taken van een docent Omgangskunde zelfstandig uit te voeren. Heb je al een baan in het (v)mbo? Dan is het een mogelijkheid om deze te gebruiken als stageplek, mits je werkzaamheden gericht zijn op het lesgeven en begeleiden van leerlingen en/of stagiaires. Als je niet beschikt over een relevante werkplek, dan is het belangrijk om voor de start van de opleiding op zoek te gaan naar een geschikte stageplek. Om je hierbij te ondersteunen organiseert de opleiding eind mei/begin juni een stagemarkt. Houd de website of onze Facebookpagina in de gaten voor de definitieve datum.

Introductie en rooster

Je start de flexibele deeltijdopleiding met een introductieprogramma, waarin het eerste accent ligt op community vorming. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een jaarplanning waarin de collegeweken, toetsweken en vakantieweken staan.

De studieduur en -belasting van de opleiding tot leraar Omgangskunde deeltijd hangen af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen. De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credit), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur.

Afhankelijk van je vooropleiding zijn er mogelijkheden om het programma versneld te doorlopen. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 40 en 60 European Credits (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen (stage en taaltoets) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding.

Vooropleiding

Bijna alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen hebben al een mbo-, hbo- of wo-opleiding afgerond als ze beginnen met de lerarenopleiding. Ook hebben de meeste studenten al werkervaring in de beroepspraktijk.

Als je direct na het afronden van je havo- of vwo-opleiding wilt doorstromen naar deze opleiding, is het goed om te weten dat de leeftijd van onze studenten hoger is dan gemiddeld en je daarbij lesgeeft aan leerlingen in het vmbo/mbo variërend van 12-20 jaar. Meer over de toelatingseisen lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Leraar worden doe je niet alleen. Gedurende de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde deeltijd krijg je begeleiding van een vast team van professionals uit uiteenlopende expertisegebieden. Daarnaast kun je met je vragen ook terecht bij je leercoach. Deze coach begeleidt je tijdens de opleiding en brengt ook een bezoek op jouw stage of werkplek. Ook vanuit de stage of werkplek zelf heb je een praktijkopleider. Deze persoon begeleidt je met de leeruitkomsten op de stage/werkplek.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Omdat de vooropleiding van onze studenten behoorlijk verschilt, bieden we de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde aan in verschillende flexibele leertrajecten. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring.

Bachelor degree flexibele deeltijd

Elke fase van de flexibele deeltijdopleiding is opgebouwd  uit een generieke en een vakspecifieke lijn. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

De flexibele deeltijdopleiding richt zich met name op studenten met een afgeronde hbo/wo-vooropleiding en/of relevante werkervaring. Tijdens de opleiding wordt een zelfstandige studiehouding van je verwacht.

Bachelor degree voltijd

Met de voltijd bacheloropleiding tot leraar Omgangskunde werk je toe naar een tweedegraads bevoegdheid. Naast het primaire proces van een leraar wordt van je verwacht dat je een leidende rol kan innemen in het ontwikkelen en/of onderzoeken van onderwijs.

Associate degree voltijd

De Associate degree is een tweejarige opleiding (meer hierover lees je bij het onderdeel Opbouw opleiding van de bachelor degree voltijd tot leraar Omgangskunde). Met je getuigschrift van de Associate degree-opleiding kun je aan de slag in de praktijk als onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn in het (v)mbo.   

Bachelor degree voltijd kopopleiding

Heb je een hbo-of wo-bachelor afgerond van één van de volgende vooropleidingen: Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, SPH, MWD, CMV, HRM, Personeel en Arbeid, Social Work, Creatieve Therapie, Pedagogiek of Psychologie? Dan kom je in aanmerking voor de Kopopleiding tot leraar Omgangskunde.

Je kunt het programma van de Kopopleiding alleen in voltijd volgen. De nominale studieduur van dit opleidingstraject is één jaar.

Meer weten over welke variant het beste bij jou past? Bezoek een Open Dag of Informatieavond.

Word ook leraar omgangskunde

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de tweedegraads lerarenopleiding Omgangskunde kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Verder ligt onze hogeschool midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.