Studentinschrijving

Decentrale selectieprocedure studiejaar 2020-2021

De opleiding Fysiotherapie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Bij Hogeschool Leiden kunnen voor studiejaar 2020-2021 maximaal 220 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is verstreken. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari 2020 aangemeld via Studielink, dan ontvang je hierna meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure via de mail. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Selectieprocedure

De decentrale selectieprocedure voor de Opleiding tot Fysiotherapeut is hetzelfde voor alle studenten, ongeacht van de vooropleiding die je hebt afgerond. De selectieprocedure bestaat uit:

  1. het doorlopen van de Osiris Aanmeldprocedure: het gaat hierbij onder ander over vragen als 'wat is mijn motivatie om te kiezen voor deze studie' en 'wat heb ik gedaan om een beeld te krijgen van de opleiding en het beroep'. Voor het doorlopen van de procedure in Osiris Aanmeld ontvang je een uitnodiging per e-mail. De deadline voor het doorlopen van de Osiris Aanmeldprocedure is 5 februari 2020.
     
  2. het deelnemen aan een selectiedag: op woensdag 12 februari, vrijdag 6 maart en vrijdag 13 maart 2020 zijn er selectiedagen gepland. Via de Osiris Aanmeldprocedure kun je aangeven bij welke dag je aanwezig bent.

Voorbereiden op de decentrale selectie

Wil jij je goed voorbereiden op de decentrale selectieprocedure:

Verder is het sterk aan te raden om een of meerdere van onderstaande voorbereidingsopdrachten te maken (dit is niet verplicht): 

Door het maken van de voorbereidingsopdrachten ben je optimaal voorbereid op de individuele toets die tijdens de selectiedag op het programma staat. Tijdens de Osiris Aanmeldprocedure heb je de mogelijkheid om de uitgewerkte opdrachten te uploaden. Zo kunnen de opdrachten ook gebruikt worden als voorbereiding op je studieloopbaantraject tijdens de opleiding.

Let op: Je kunt alleen deelnemen aan de decentrale selectieprocedure indien je voldoet aan de toelatingseisen én als je je uiterlijk 15 januari hebt aangemeld via studielink. Meer hierover lees je op de pagina Inschrijven en toelating

Belangrijke data

15 januari 2020 deadline aanmelden Studielink
5 februari 2020 deadline invullen Osiris Aanmeldprocedure
12 februari 2020 selectiedag (van 12.00 - 17.00 uur)
6 maart 2020 selectiedag (van 12.00 - 17.00 uur)
13 maart 2020 selectiedag (van 12.00 - 17.00 uur)
15 april 2020 ontvangst rangnummer via Studielink

Let op: krijg je een plaatsingsbewijs vanuit Studielink, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen Osiris Aanmeldprocedure

Na 15 januari ontvang je een uitnodiging (via het mailadres dat je hebt doorgegeven in Studielink) om de Osiris Aanmeldprocedure te doorlopen. De vragen in de Osiris Aanmeldprocedure gaan over je motivatie om te kiezen voor de opleiding Fysiotherapie. Ook wordt er gevraagd naar de mogelijk relevante oriëntatie-activiteiten die je hebt gedaan, zoals: training en begeleiding van sportteams, verzorging en begeleiding in een bejaarden- of verzorgingshuis of het organiseren en leiden van toernooien, kampen, festiviteiten.

Verder krijg je tijdens de Osiris Aanmeldprocedure ook de mogelijkheid om een of meerdere van de drie voorbereidingsopdrachten (opdracht over onderwijsprogramma ( docx, 17 KB ), opdracht over hoe studie wordt ervaren ( docx, 17 KB ) en opdracht om beeld beroep te verhelderen ( docx, 17 KB )) te uploaden (niet verplicht). Zo kunnen de opdrachten ook gebruikt worden als voorbereiding op je studieloopbaantraject tijdens de opleiding.

Programma selectiedag

Voor het tweede onderdeel van de selectie kom je een dagdeel naar de hogeschool. Tijdens deze selectiedag maak je een individuele toets over de opleiding en het vak fysiotherapie. Daarna volg je een aantal workshops. Aan het einde van de selectiedag maak je een toets samen met een groep met andere studenten. Hierbij gebruik je de kennis en vaardigen die je tijdens de selectiedag hebt opgedaan. Tijdens deze toets wordt ook de manier waarop jullie samenwerken beoordeeld. Het rangnummer vanuit Studielink wordt zowel bepaald op basis van jouw individuele score als de groepsscore.

Na 15 januari ontvang je per mail nog een uitgebreidere toelichting op het programma, zodat je goed weet wat je kunt verwachten van de selectiedag.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie en de eerder genoemde stappen volledig heeft doorlopen, krijgt op 15 april 2019 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, ontvang je gelijk een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 1 september 2020 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

De totaalscore die je haalt tijdens de selectiedag bepaalt je plaats op de ranglijst. De informatie uit de Osiris Aanmeldprocedure kan ook worden gebruikt als startdocument voor het studieloopbaantraject tijdens de opleiding. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt ook af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Gezakt voor vooropleiding

Wanneer je geselecteerd bent en jouw plaatst heb geaccepteerd, maar je bent toch gezakt voor jouw vooropleiding (havo, vwo of mbo), dan mag je helaas niet starten met de opleiding. Bij een nieuwe selectiepoging dien je opnieuw de selectieprocedure te doorlopen. Je kan aan de hogeschool vragen om je deelname aan de selectiepoging ongedaan te maken. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de hogeschool. Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je maar maximaal drie keer mag deelnemen aan de selectie van een opleiding met numerus fixus. 

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving.

Bekijk overige informatie over inschrijven en toelating
Bekijk informatie over inhoud opleiding