Hogeschool Leiden

Inschrijven en toelating Informatica: Forensisch ICT deeltijd

Op deze pagina vind je informatie over de toelatingseisen en de aanmeldprocedure voor studiejaar 2024-2025

Wil jij in september 2024 starten met de deeltijd opleiding Informatica: Forensisch ICT? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 15 juli 2024).

Ben je op zoek naar de inschrijfinformatie over het voltijdtraject? Bekijk de pagina Inschrijven en toelating Informatica voltijd.

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan het opleidingstraject van Informatica: Forensisch ICT deeltijd is het noodzakelijk dat je voldoet aan onderstaande eisen: 

  • je bent in het bezit van een havo- diploma (alle profielen), vwo-diploma (alle profielen), een mbo-diploma niveau 4 of een hbo-/wo-diploma.  
  • Je hebt een relevante werkplek.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Toelatingsonderzoek 21+ van de afdeling Studentinschrijving. 

Aanmelden

Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per e-mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakeprocedure

Om te zorgen voor een goede match tussen de student en de opleiding, doorloop je bij het deeltijd opleidingstraject Forensisch ICT een intakeprocedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inschrijving Studielink: voor de opleiding Informatica - Forensisch ICT deeltijd.
  2. Uitnodiging intakeproces: indien je voldoet aan de toelatingseisen ontvang je een uitnodiging voor ons intakeproces.
  3. Indienen portfolio: via het online intakeproces geef je aan over welke voorkennis je beschikt, wordt er gevraagd naar je motivatie en verwachtingen en dien je een werkplekscan in om de mogelijkheden voor het combineren van werk en studie inzichtelijk te maken.
  4. Matchingsgesprek: tijdens dit gesprek wordt jouw portfolio geëvalueerd, gekeken of er een geschikte match is tussen jou en het opleidingsprogramma en besproken in welke tijdsperiode het mogelijk is de opleiding te doorlopen.
Ben jij student bij de specialisatie Forensisch ICT van de voltijd bacheloropleiding Informatica en wil je doorstromen naar het deeltijd opleidingstraject Forensisch ICT? Dan doorloop je dezelfde procedure. Het tussentijds doorstromen naar de deeltijdvariant kan alleen in overleg met de onderwijsmanager en de examencommissie.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving. Op de website van DUO vind je informatie over het levelanglerenkrediet.