Sportklas Pabo Leiden op skates

De Sportklas

Ben jij energiek, enthousiast en initiatiefrijk? Heb je affiniteit met gezondheid, bewegen en vernieuwen? Dan is de Sportklas iets voor jou!

Wat kan je verwachten?

De Sportklas sluit aan bij het landelijke initiatief Gezonde School. Dit heeft als doel om via een schoolbrede aanpak gezondheid in het basisonderwijs te bevorderen. Aan het eind van het traject kun je als Specialist Sportieve en Gezonde School op de basisschool veranderingen bewerkstelligen op het gebied van welbevinden, gezond leven en bewegen. Je kunt daarbij denken aan bewegingsactiviteiten tijdens en na schooltijd, gezondheidseducatie (bijv. lessen over hygiëne en gezonde voeding) en het organiseren van thema ouderavonden, sportdagen, etc.

Landelijk zijn er vanuit de Gezonde School negen thema’s ontwikkeld. Daarbij horen onderwerpen als voeding, bewegen en sport, maar ook fysieke veiligheid en mediawijsheid. Al deze thema’s hebben een plaats in het sporttraject en worden bekeken vanuit de invalshoeken: educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid.

Hogeschool Leiden

Wat ga je doen?

In het eerste jaar is het centrale thema ‘actievere kinderen op school’. Dit houdt in dat je aan de slag gaat om structurele veranderingen teweeg te brengen op het gebied van het schoolplein, sportieve evenementen en sportstimulering. Je krijgt zicht op de verschillende mogelijkheden om bewegen in te zetten binnen de basisschool. Dit doe je door activiteiten te organiseren en deel te nemen aan activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren en begeleiden van een schaatsmiddag voor een basisschool en het volgen van sportclinics. Ook verdiep je je in de inhoud van het landelijke initiatief van de Gezonde School. 

Jaar 2

In jaar twee zoom je verder uit. Je kijkt hoe je een structurele verandering kunt doorvoeren in een bouw of klas van jouw stageschool. Verspreid over het jaar komen de thema’s voeding en sport en bewegen aan bod. Door deze onderwerpen in kaart te brengen, zie je waar de kansen liggen om verandering in gang te zetten. Denk hierbij aan een beleid voor gezonde traktaties of water drinken in de klas. Naast de inhoudelijke lessen zijn er ook dit jaar inspirerende clinics.

Jaar 3

In het derde jaar ga je jouw rol als toekomstige Specialist Sportieve en Gezonde School binnen de stage verder verdiepen. Je richt je op een structurele verandering voor jouw stageschool. Hierbij betrek je alle onderwerpen van de Gezonde School. Tijdens de lessen op school en in de stage ga je aan de slag met onderwerpen zoals het uitvoeren van een scan, het maken van een behoeftepeiling en het creëren van draagvlak. Vanuit deze gegevens stel je een plan van uitvoering op. Het doel hiervan is om uiteindelijk een positieve verandering voor de kinderen, ouders en leerkrachten op school te realiseren. Ook in dit laatste jaar van het traject worden er clinics aangeboden.

Meer weten over de Gezonde School? Derdejaars pabostudenten Mike en Jesse hebben gekozen voor de Sportklas en vertellen in de bonusaflevering van de podcast Gezonde school over hun ervaringen. 

Kinderen in beweging op het schoolplein

Certificaat

Heb je de opleiding en het Sportklastraject aan de pabo afgerond? Dan ben je groepsleerkracht en ben je bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen voor groep 1 en 2. Daarnaast krijg je het landelijk erkende certificaat Specialist Sportieve en Gezonde School. Hiermee ben jij de aangewezen specialist die op de basisschool werkt aan gezond leven en bewegen. 

Wil je hiernaast ook bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 tot en met 8? Volg dan in je vierde jaar de minor Bewegingsonderwijs. De keuze voor deze minor staat los van het Sportklastraject. 

Aanmelden

Meld je eerst aan via Studielink voor de Pabo van Hogeschool Leiden. Je ontvangt dan een e-mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure waarmee je jouw intake kan opstarten. De complete informatie over de aanmeldprocedure en de toelatingseisen vind je op de pagina Inschrijven/toelating.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Paul van Ark via [email protected].