Sportklas Pabo Leiden op skates

De Sportklas

Bewegen en gezondheid wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving. Ook basisscholen willen meer aandacht besteden aan bewegen en gezondheid, maar hebben vaak geen specialist op dit gebied in huis. Bij de Sportklas van Pabo Leiden ontwikkel je jezelf tot Specialist Sportieve en Gezonde School; een groepsleerkracht die weet hoe je de school van binnenuit gezonder en sportiever kan maken.

Ben jij energiek en initiatiefrijk? Houd je van aanpakken en vind je dat bewegen en gezondheid een plek verdienen op de basisschool? Dan is de sportklas echt iets voor jou!

Wat houdt bewegen in en rondom de basisschool in?

Als toekomstige Specialist Sportieve en Gezonde School zorg jij ervoor dat er structureel gewerkt wordt aan de gezondheid van de kinderen. Je zet hierbij in op verschillende pijlers. Denk aan leermiddelen (bv. voedingslessen), het betrekken van de omgeving (bv. samenwerken met de sportvereniging) en beleid (bv. duidelijke afspraken voor het buitenspelen).

Op een sportieve en gezonde basisschool werk je met verschillende Gezonde School-thema’s (kijk op www.gezondeschool.nl voor meer informatie).  Tijdens het opleidingstraject van de Sportklas ligt de focus op de thema’s ‘Bewegen en Sport’, ‘Voeding’ en ‘Welbevinden’.

Wat kan je verwachten?

Hogeschool Leiden

Het traject van de Sportklas duurt drie jaar en zit verweven in het onderwijsprogramma van de pabo (studiejaar 1 t/m 3). Je wordt opgeleid tot Specialist Sportieve en Gezonde School. De basis hierbij is de ‘Gezonde School-aanpak’. In de Sportklas gaat de aandacht uit naar alle facetten die hiermee te maken hebben.

Wat ga je doen?

In het propedeusejaar is het centrale thema ‘actievere kinderen op school’. Je verdiept je in onderwerpen zoals het schoolplein, sportieve evenementen en (na)schoolse sportstimulering. Door deel te nemen aan activiteiten en ze zelf te organiseren, krijg je zicht op de verschillende mogelijkheden om bewegen in te zetten op de basisschool. Denk bijvoorbeeld aan verschillende sportclinics en het organiseren en begeleiden van bijvoorbeeld een schaatsmiddag voor een basisschool. Ook maak je ook kennis met de Gezonde School en de rol van de omgeving bij het stimuleren van (meer) bewegen.

De rode draad tijdens het hele opleidingstraject van de Sportklas is hoe jij later als Specialist Sportieve en Gezonde School jouw eigen basisschool daadwerkelijk kunt veranderen in een sportieve en gezonde school.

Kinderen in beweging op het schoolplein

Certificaat

Bij afronding van de pabo ben je uiteraard bevoegd als groepsleerkracht. Hiernaast krijg je het landelijk erkende certificaat ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’. Hiermee ben jij de uitgelezen persoon om de lesdag van de leerlingen dynamischer te maken. Als je in het vierde jaar ook de minor Bewegingsonderwijs doorloopt, ben je bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen aan groep 1 tot en met 8. 

Aanmelden

Meld je eerst aan via Studielink in voor de Pabo van Hogeschool Leiden. Je ontvangt dan een e-mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure waarmee je jouw intake kan opstarten. De complete informatie over de aanmeldprocedure en de toelatingseisen vind je op de pagina  Inschrijven/toelating.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Monique van Ark, coördinator Sportklas, via ark.van.m@hsleiden.nl