Hogeschool Leiden

Wereldklas

De wereld wordt kleiner als je groter wordt. Je overziet steeds meer, legt verbanden, je vormt je een mening over wat er speelt in de wereld. Je bent nieuwsgierig, ondernemend en je vindt het leuk om buiten de lijntjes te kleuren.

Sta jij zo in de wereld en wil je dit als leerkracht meegeven aan kinderen? Dan is de Wereldklas echt iets voor jou!

Waar gaat het om in de Wereldklas?

Het onderwijs op een basisschool begint bij de voordeur, maar houdt daar zeker niet op. Kinderen zijn van nature onderzoekend en nieuwsgierig. De basisschool geeft kinderen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de wereld te begrijpen en mede vorm te geven.

De wereldleerkracht is continu bezig om op een vernieuwende manier de wereld te betrekken in het geven van onderwijs. Hierbij leer je om over de grenzen heen te kijken. Denk aan dingen die dichtbij de belevingswereld van het kind staan, zoals een bezoekje aan de brandweer, de supermarkt of het bejaardentehuis. Maar ook aan samen het Jeugdjournaal kijken of het opnemen van een nieuwe leerling uit een ander land. Andere thema’s die aan bod komen zijn belangrijke maatschappelijk ontwikkelingen zoals de Tweede Kamerverkiezingen en duurzaam leven en ingrijpende ontwikkelingen zoals klimaatverandering. Of je begeleidt een ingewikkelde discussie over immigratie, discriminatie en tolerantie.

Kortom: je bent steeds nieuwsgierig naar wat er in de wereld speelt en je volgt de actualiteiten en opinie. Dit weet jij ook over te brengen op een toegankelijke, samenhangende en onderzoekende manier.

De wereld van het basisonderwijs

Wereldburgerschap

Om wereldburger te worden, hoeven leerlingen niet de grens over. Dit kan ook dicht bij huis, onder andere op school. Burgerschapsvorming zorgt ervoor dat leerlingen ontdekken wat er voor nodig is om een actieve rol te spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Hierbij zijn respect, tolerantie en een open houding belangrijk. Zo doen ze op de basisschool al de kennis en vaardigheden op die zij nodig hebben.

Als je leerlingen ziet als wereldburgers, dan schep jij de omgeving waarin leerlingen zich steeds respectvoller, toleranter en opener gedragen. Door de ervaringen die leerlingen opdoen in de klas, nemen zij een bepaalde houding aan waarvan je hoopt dat ze die ook buiten het klaslokaal aannemen. 

Wat kan je verwachten?

In de Wereldklas is er veel ruimte om te experimenteren om lessen op een innovatieve manier zelf vorm te geven. Dit wordt ook van je verwacht. We werken in het wereldtraject volgens vier kernbegrippen, die elk studiejaar weer op andere wijze ingevuld worden. 

  1. Identiteit: je bent je bewust van je eigen identiteit en achtergrond.
  2. Perspectief: je bent cultureel sensitief, hebt een sterk empathisch vermogen en je laat je inspireren door de ander.
  3. Opinie: je bent een kritisch denker met een nieuwsgierige houding die bronnen op waarde kan schatten. Ook weet je hoe je een goede discussie voert en faciliteert.
  4. Verantwoordelijkheid: je voelt je verantwoordelijk voor de wereld om je heen en weet dit over te brengen op de leerlingen.

Wat ga je doen?

Samen met je medestudenten organiseer je activiteiten en doe je onderzoek om kennis en vaardigheden op te doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de kernbegrippen binnen het wereldtraject. Denk aan identiteit, culturen, (wereld)burgerschap, globalisering, duurzaamheid, opinie (politiek) en media(wijsheid). We nodigen bijvoorbeeld een journalist uit, gaan naar de Tweede Kamer in Den Haag, bezoeken een synagoge, gaan aan de slag in een kringloopwinkel en brengen een bezoek naar Amnesty International.

Tijdens het wereldtraject is er constant aandacht voor je eigen persoonsvorming en hoe je de opgedane kennis, vaardigheden en attitude kunt vertalen naar de rol van leerkracht. Na het afronden van de pabo ben jij ‘een venster op de wereld’ voor leerlingen in het basisonderwijs.

Certificaat

Naast je diploma als groepsleerkracht ontvang je het certificaat 'Wereldleerkracht' van Nuffic. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met internationalisering in het onderwijs en wereldburgerschap. Je bent opgeleid om binnen de school de coördinerende taken van (wereld)burgerschapsonderwijs op je te nemen en vorm te (blijven) geven aan visie hierover. 

Aanmelden

Meld je eerst aan via Studielink in voor de Pabo van Hogeschool Leiden. Je ontvangt dan een e-mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure waarmee je jouw intake kan opstarten. De complete informatie over de aanmeldprocedure en de toelatingseisen vind je op de pagina Inschrijven/toelating.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Astrid van Schoonacker via [email protected].