Leraar basisonderwijs Godsdienst

Levensbeschouwing en identiteit

Studenten die geïnteresseerd zijn in levensbeschouwing en identiteit kunnen ervoor kiezen om binnen het curriculum de akte Docent Katholiek Basisonderwijs (DKBO), de akte Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) of het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) te halen.

Brede oriëntatie en verdieping

In het eerste jaar van je studie oriënteer je je breed op levensbeschouwing. Hoe verloopt bij kinderen de ontwikkeling van hun visie op het leven? Hoe praat je met kinderen over levensvragen. Maar ook, waardoor word jijzelf als leerkracht gedreven? Vanaf het tweede jaar verdiep je je in een van de richtingen: katholiek, protestants christelijk of openbaar. Bij de katholieke en protestants christelijke variant leer je over de achtergrond, verhalen en gebruiken van het christendom. Bij de openbare variant leer je over wereldreligies en niet-religieuze overtuigingen. Bij alle varianten leer je hoe je in het basisonderwijs vorm en inhoud geeft aan godsdienstlessen en belangrijke momenten en feesten, passend bij de identiteit van jouw school. Er is ook aandacht voor hoe de identiteit doorwerkt in de schoolcultuur met haar waarden en normen, pedagogisch concept en onderwijsvisie. In alle gevallen is oog voor de actualiteit van de huidige samenleving van groot belang.

Vergroot je kansen

Naast inhoudelijke verdieping, vergroot het behalen van een van de aktes je kansen op de arbeidsmarkt. Hoewel het hebben van een akte niet op alle katholieke, protestants christelijke en openbare scholen verplicht is, wordt het door veel wel gezien als een pre dat je als leerkracht aantoonbaar uit de voeten kunt met de levensbeschouwelijke thema’s en identiteit van de school.

Meld je aan!

Wil je leraar worden en lijkt het je leuk om je in levensbeschouwelijke vragen te verdiepen? Meld je eerst aan via Studielink in voor de Pabo van Hogeschool Leiden. In het eerste jaar van de opleiding krijg je dan meer informatie over de keuze voor een van de aktes. Meer over de aanmeldprocedure en toelatingseisen voor de pabo lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Jan Jaap Hubeek, Onderwijsmanager Pabo, E: hubeek.j@hsleiden.nl