Leraar basisonderwijs Godsdienst

Levensbeschouwing en identiteit

Als student bij Pabo Leiden kun je ervoor kiezen om binnen het curriculum de akte Docent Katholiek Basisonderwijs (DKBO), de akte Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) of het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) te halen.

Brede oriëntatie en verdieping

In het eerste jaar van je studie oriënteer je je breed op levensbeschouwing. Hoe verloopt bij kinderen de ontwikkeling van hun visie op het leven? Hoe praat je met kinderen over levensvragen. Maar ook, waardoor word jijzelf als leerkracht gedreven? Vanaf het tweede jaar verdiep je je in een van de richtingen: katholiek, protestants christelijk of openbaar.

Bij de katholieke en protestants christelijke variant leer je over de achtergrond, verhalen en gebruiken van het christendom. Bij de openbare variant leer je over wereldreligies en niet-religieuze overtuigingen. Bij alle varianten leer je hoe je in het basisonderwijs vorm en inhoud geeft aan godsdienstlessen en belangrijke momenten en feesten, passend bij de identiteit van jouw school. Er is ook aandacht voor hoe de identiteit doorwerkt in de schoolcultuur met haar waarden en normen, pedagogisch concept en onderwijsvisie. In alle gevallen is oog voor de actualiteit van de huidige samenleving van groot belang.

Vergroot je kansen

Naast inhoudelijke verdieping, vergroot het behalen van een van de aktes je kansen op de arbeidsmarkt. Hoewel het hebben van een akte niet op alle katholieke, protestants christelijke en openbare scholen verplicht is, wordt het door veel wel gezien als een pre dat je als leerkracht aantoonbaar uit de voeten kunt met de levensbeschouwelijke thema’s en identiteit van de school.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Astrid de Keizer, docent godsdienst en levensbeschouwing, e: [email protected].