Studentinschrijving

Procedure decentrale selectie (numerus fixus)

Op deze pagina vind je meer informatie over de decentrale selectieprocedure van de opleiding Toegepaste Psychologie voor studiejaar 2024-2025.

De opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Bij Hogeschool Leiden kunnen voor studiejaar 2024-2025 maximaal 325 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een verplichte decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is 15 januari. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure ontvang je via de mail. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

  • Invullen digitale vragenlijst LSM (Leidse Scan voor Motivatie): je ontvangt deze vragenlijst per mail in de week na sluiting van aanmeldingstermijn (15 januari 2024). Een goede voorbereiding op het invullen van deze vragenlijst is het volgen van het programma Kies-Bewust. Je bezoekt een Open Dag, je gaat Proefstuderen en je doet de Reality Check.
  • Deelname online toets: je maakt een online toets.

Belangrijke data

15 januari 2024: Deadline aanmelden Studielink
1 februari 2024: Deadline invullen Leidse Scan voor Motivatie (LSM)
9 maart 2024: Maken online toets
15 april 2024: Ontvangst rangnummer via Studielink

Let op: ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen LSM

In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de opleiding Toegepaste Psychologie. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • Weet wat de opleiding inhoudt (de projecten en competenties}.
  • Weet hoe studeren op het hbo gaat (studievaardigheden).
  • Weet wat bij Hogeschool Leiden de afstudeerspecialisaties van de opleiding Toegepaste Psychologie zijn.
  • Weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?)

Maken online toets

Als je de LSM-vragenlijst volledig hebt ingevuld en verstuurd, mag je deelnemen aan de online toets. Na het invullen van de LSM ontvang je begin februari meer informatie over het maken van de online toets en hoe je jezelf hier goed op kunt voorbereiden.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2024 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, ontvang je direct een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 1 september 2024 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

Jouw antwoorden op de LSM in combinatie met het cijfer dat je haalt voor de toets bepaalt jouw plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt ook af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Let op: jouw plaats op de ranglijst is gebaseerd op de uitslag van de decentrale selectieprocedure. Om te starten met de opleiding dien je daarnaast ten alle tijden te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de opleiding.

Gezakt voor vooropleiding

Wanneer je geselecteerd bent en jouw plaats hebt geaccepteerd, maar je bent toch gezakt voor jouw vooropleiding (havo, vwo of mbo), dan mag je helaas niet starten met de opleiding. Bij een nieuwe selectiepoging dien je opnieuw de selectieprocedure te doorlopen. Je kan aan de hogeschool vragen om je deelname aan de selectiepoging ongedaan te maken. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de hogeschool. Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je maar maximaal drie keer mag deelnemen aan de selectie van een opleiding met numerus fixus. 

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving.

Bekijk overige informatie over inschrijven en toelating
Bekijk informatie over inhoud opleiding