Studentinschrijving

Procedure decentrale selectie (numerus fixus)

De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Voor studiejaar 2020-2021 kunnen bij Hogeschool Leiden maximaal 230 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een verplichte decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is verstreken. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari 2020 aangemeld via Studielink, dan ontvang je hierna meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure via de mail. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

  • Invullen digitale vragenlijst LSM (Leidse Scan voor Motivatie): je ontvangt deze vragenlijst per mail in de week na sluiting van aanmeldingstermijn (15 januari 2020). Een goede voorbereiding op het invullen van deze vragenlijst is het volgen van het programma Kies-Bewust. Je bezoekt een Open Dag, je gaat Proefstuderen en je doet de Reality Check.
  • Deelname selectiedag: tijdens deze dag maak je een toets met open en gesloten vragen.

Belangrijke data

15 januari 2020: deadline aanmelden Studielink
1 februari 2020: deadline invullen Leidse Scan voor Motivatie (LSM)
7 maart 2020: selectiedag op Hogeschool Leiden
15 april 2020: ontvangst rangnummer via Studielink

Let op: Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen LSM

In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de opleiding Toegepaste Psychologie. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt;
  • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen);
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).

Programma selectiedag

Als je de LSM vragenlijst volledig hebt ingevuld en verstuurd, word je uitgenodigd door de opleiding voor de selectiedag. Tijdens de selectiedag maak je een toets met open en gesloten vragen. Jouw kennis wordt getoetst door middel van multiple choice- en open vragen: heb je onthouden wat je hebt geleerd? Maar er zijn ook vragen die je begrip toetsen: heb je begrepen wat je hebt geleerd? En kun je dit toepassen?

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op deze toets. Daarom ontvang je bij de uitnodiging voor de selectiedag meer informatie over het programma en de literatuur die je moet bestuderen.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2020 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen (230) valt, ontvang je direct een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 1 september 2020 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

Jouw antwoorden op de LSM in combinatie met het cijfer dat je haalt voor de toets bepaalt jouw plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt mede af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Let op: jouw plaats op de ranglijst is gebaseerd of de uitslag van de decentrale selectieprocedure. Om te starten met de opleiding dien je daarnaast ten alle tijden te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de opleiding.

Gezakt voor vooropleiding

Wanneer je geselecteerd bent en jouw plaatst heb geaccepteerd, maar je bent toch gezakt voor jouw vooropleiding (havo, vwo of mbo), dan mag je helaas niet starten met de opleiding. Bij een nieuwe selectiepoging dien je opnieuw de selectieprocedure te doorlopen. Je kan aan de hogeschool vragen om je deelname aan de selectiepoging ongedaan te maken. Neem hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met de hogeschool. Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je maar maximaal drie keer mag deelnemen aan de selectie van een opleiding met numerus fixus. 

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving.

Bekijk overige informatie over inschrijven en toelating
Bekijk informatie over inhoud opleiding