Studentzaken

Procedure decentrale selectie (numerus fixus)

De opleiding Toegepaste Psychologie heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus). Voor collegejaar 2018-2019 kunnen bij Hogeschool Leiden maximaal 224 studenten met de opleiding beginnen. De opleidingsplaatsen worden verdeeld via een verplichte decentrale selectieprocedure (een proces van selectie en plaatsing dat door de onderwijsinstelling wordt uitgevoerd). Op deze pagina lees je meer over de stappen in deze procedure.

Let op: de uiterste aanmelddatum voor deze opleiding is verstreken. Meer informatie over de toelatingseisen, aanmeldprocedure en kosten vind je op de pagina Inschrijven en toelating. Heb jij jezelf uiterlijk 15 januari aangemeld via Studielink, dan ontvang je via de mail meer informatie over het vervolg van de decentrale selectieprocedure. Houd daarom het mailadres (en bijbehorende spambox) dat je hebt doorgegeven in Studielink goed in de gaten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

  • Invullen digitale vragenlijst LSM (Leidse Scan voor Motivatie): je ontvangt deze vragenlijst per mail in de week na sluiting van aanmeldingstermijn (15 januari 2018). Een goede voorbereiding op het invullen van deze vragenlijst is het volgen van het programma Kies-Bewust. Je bezoekt een Open Dag, je gaat Proefstuderen en je doet de Reality Check.
  • Deelname selectiedag: tijdens deze dag maak je twee toetsen.

Belangrijke data

15 januari 2018: deadline aanmelden Studielink
1 februari 2018: deadline invullen Leidse Scan voor Motivatie (LSM)
10 maart 2018: selectiedag op Hogeschool Leiden
15 april 2018:  ontvangst rangnummer via Studielink

Let op: Ben je geselecteerd, dan heb je maximaal 2 weken de tijd om je plaats te verzilveren in Studielink.

Invullen LSM

In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de opleiding Toegepaste Psychologie. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken);
  • weet hoe studeren op het hbo gaat (werkvormen);
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).

Programma selectiedag

Als je de LSM vragenlijst volledig hebt ingevuld en verstuurd, word je uitgenodigd door de opleiding voor de selectiedag. Tijdens de selectiedag maak je twee toetsen en volg je een werkcollege.

Toets 1

Jouw kennis wordt door middel van multiplechoicevragen getoetst: heb je onthouden wat je hebt geleerd? Maar er zijn ook vragen die je begrip toetsen: heb je begrepen wat je hebt geleerd? En kun je dit toepassen?

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op deze toets. Daarom ontvang je bij de uitnodiging voor de selectiedag informatie over welke literatuur je moet bestuderen.

Toets 2

Na het werkcollege krijg je een toets met vragen over de stof en het artikel uit het werkcollege. Je laat zien in de toets dat je het artikel begrijpt en je de theorie kunt toepassen.

Uitslag selectie

Elke aankomende student die meedoet aan de selectie krijgt op 15 april 2018 een rangnummer via Studielink. Wanneer dit rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen (224) valt, ontvang je direct een plaatsingsbewijs. Het is belangrijk dat je dit bewijs binnen twee weken verzilvert via Studielink.

Heb je een hoger rangnummer? Het kan zijn dat er plaatsen vrijkomen waardoor je als nog geplaatst kan worden. Je ontvangt hier uiterlijk 1 september 2018 bericht over via Studielink.

Selectiecriteria

Het cijfer dat je haalt voor de toetsen in combinatie met de door jou ingevulde LSM bepaalt je plaats op de ranglijst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt mede af van het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de wijze waarop de selectieprocedure is verlopen? Dien dan een bezwaar in via een brief aan: Loket Rechtsbescherming Hogeschool Leiden, Postbus 382, 2300 AJ Leiden. De geschillenadviescommissie brengt een advies uit en het College van Bestuur neemt binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. Vanwege deze doorlooptijd en de verdere selectieprocedure is het van belang dat je bezwaarschrift zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na dagtekening, is ingediend. Vergeet niet om je bezwaarschrift te ondertekenen en een afschrift van de beslissing waartegen je bezwaar instelt mee te sturen.

Heb je vragen?

Bekijk de pagina veelgestelde vragen over de decentrale selectieprocedure. Hier vind je ook de contactgegevens van de afdeling Studentinschrijving.

Bekijk overige informatie over inschrijven en toelating
Bekijk informatie over inhoud opleiding