Hogeschool Leiden

Leernetwerk Wijkverpleging

Het Leernetwerk Wijkverpleging biedt wijkverpleegkundigen en docenten een fysieke en digitale leeromgeving waarin zij kennis en ervaringen kunnen delen en vergroten. Het helpt hen de zorgpraktijk in de wijkverpleging, onderwijs en onderzoek gericht op dat werkveld blijvend te ontwikkelen en te verbeteren.

Voor wie is het?

Het leernetwerk is specifiek opgericht voor hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen van zorginstellingen in de regio Leiden en docenten van de opleiding Verpleegkunde aan Hogeschool Leiden, waar zij mee samenwerken. Ook aankomend wijkverpleegkundigen, die nog student zijn, kunnen lid worden van het leernetwerk. Twee lectoren vanuit de Faculteit Gezondheidszorg zijn lid en hebben een actieve rol in dit netwerk.

Channa van Harmelen - wijkverpleegkundige

"In het Leernetwerk merk je dat wijkverpleegkundigen elkaar heel graag willen helpen te werken aan kwalitatief goede zorg."

Channa van Harmelen - wijkverpleegkundige

Ben je benieuwd naar de ervaringen van wijkverpleegkundige Channa?
Lees hier het interview.

Aanleiding Leernetwerk Wijkverpleging

De rol van de hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen is sterk veranderd. Wijkverpleegkundigen hebben nieuwe verantwoordelijkheden gekregen op grond van de Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Daarnaast werken steeds meer wijkverpleegkundigen in kleine zelfsturende of zelforganiserende teams. Zij hebben daarin geen leidinggevende rol, maar wel de taak hun teamleden te begeleiden of te coachen in een adequate en efficiënte praktijkvoering. Dit alles in een veranderende samenleving waarin cliënten langer thuis wonen en de gevraagde zorg steeds complexer wordt.

Wat heeft het leernetwerk te bieden?

Het leernetwerk voorziet in informatie rond actuele thema’s die zowel wijkverpleegkundigen als docenten aanspreken. Denk aan artikelen, links naar nuttige informatie, kennisclips en weblectures. Het leernetwerk nodigt wijkverpleegkundigen en docenten uit hun ervaringen te delen, discussies te voeren, en elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld in wijk- of onderwijs-stages. Scholingen (masterclasses, workshops en intervisiebijeenkomsten) worden gezamenlijke opgezet door wijkverpleegkundigen en docenten/lectoren. Nieuwe theoretische kennis en inzichten worden zo gekoppeld aan opgedane praktijkkennis- en ervaring. Via het leernetwerk lever je input voor nieuwe scholingsonderwerpen en word je op de hoogte gehouden van wat op dat gebied georganiseerd wordt.

Masterclasses

Er worden regelmatig masterclasses georganiseerd voor leden van het leernetwerk. Meer informatie hierover vind je steeds op onze website.

"Het eerste evenement was een schot in de roos: de uitwisseling van praktijkkennis en -ervaringen gaven ons als opleiding direct veel input voor het onderwijs."

Cea Müller - docent opleiding Verpleegkunde

Cea vertelt over 2,5 jaar Leernetwerk Wijkverpleging. Lees hier het hele interview.

Hoe schrijf ik me in?

Het leernetwerk is een besloten community. Deze computeromgeving waarborgt de privacy van haar leden. Binnen twee weken na inschrijving (m.u.v. van schoolvakanties) krijg je een link toegezonden die je toegang geeft tot het netwerk.

Schrijf je in voor het Leernetwerk Wijkverpleging

Inloggen met een account

Log in bij de digitale omgeving van het Leernetwerk Wijkverpleging

Heb je nog geen account? Schrijf je dan nu in voor het leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Neem dan contact op met: