Hogeschool Leiden

Channa van Harmelen - wijkverpleegkundige

Channa van Harmelen werkt in Den Haag, wijk Valkenbos, als wijkverpleegkundige bij de Haagse Wijk- en Woonzorg. Ze is opgeleid aan de Hogeschool van Amsterdam, maar maakt met plezier gebruik van het Leernetwerk Wijkverpleegkundigen, een platform van vakgenoten dat is opgericht door Hogeschool Leiden.

Kennisuitwisseling met andere wijkverpleegkundigen

“Het is normaal niet zo gemakkelijk om wijkverpleegkundigen tegen te komen van andere organisaties. Dat is jammer, want je ziet dat veel organisaties dingen invoeren en zelf het wiel uit moeten vinden, terwijl andere organisaties al langere tijd zo werken. Ook hebben we allemaal cliënten die tegen dezelfde problemen aanlopen en is het belangrijk om kennis uit te wisselen over hoe we deze problemen aan kunnen pakken. In het Leernetwerk merk je dat wijkverpleegkundigen elkaar heel graag willen helpen te werken aan kwalitatief goede zorg. We zetten onze expertise daarin graag in, over alle grenzen heen.”

Channa van Harmelen

Openheid in het Leernetwerk

Channa is blij verrast over de openheid van de wijkverpleegkundigen in het Leernetwerk: “Er worden casussen gedeeld en wijkverpleegkundigen leggen uit hoe zij omgaan met problemen binnen hun wijk en het team. De enorme hoeveelheid kennis die er is, maar ook durven toegeven dat je iets niet kan of weet. Daarnaast de passie die iedereen voelt om de beste zorg te leveren aan hun cliënten, maar daarbij ook hun eigen grenzen in de gaten houden. We wisselen ervaringen uit en we coachen elkaar bij moeilijke vraagstukken. Dit kan zowel op het vlak van cliëntenzorg zijn als op organisatorisch niveau, zoals wanneer een team begint met het invoeren van een elektronisch cliëntendossier.”

"In het Leernetwerk merk je dat wijkverpleegkundigen elkaar heel graag willen helpen te werken aan kwalitatief goede zorg."

-

Masterclasses

Via het Leernetwerk kunnen zorgprofessionals ook masterclasses volgen. “Ik heb meerdere masterclasses gevolgd. We bespreken elke keer een nieuw onderwerp, waarna we in groepjes uit elkaar gaan om aan de hand van stellingen te discussiëren over het onderwerp. Zo zoeken we de verdieping op met elkaar en doordat je dat met mensen doet van buiten je organisatie stap je uit je eigen bubbel. In de masterclass ‘wijkteam als learning community’, spraken we over hoe het leren niet stopt wanneer je je diploma in handen hebt, maar dat je dat individueel, maar ook zeker als team altijd blijft doen. Daarnaast heb ik vorig jaar een masterclass bijgewoond over klinisch redeneren, waarbij we dieper ingingen op complexe casussen binnen de wijk. Er was ook vorig jaar een masterclass over de positie van de wijkverpleegkundige in het sociale domein, waarin werd gekeken hoe je de sociale kaart kunt gebruiken om je cliënt te ondersteunen bij problemen die je als wijkteam niet op kunt lossen.

Ik vind de masterclasses een goede aanvulling op mijn dagelijks werk. Het vak van wijkverpleegkundige is heel breed en het vergt veel kennis en ervaring om het echt goed onder de knie te krijgen. Bij de masterclasses wordt elke keer een gedeelte van het vak beter belicht en dit zorgt voor verdieping van mijn kennis, die direct toepasbaar is in mijn werk. De masterclass die ik nog zou willen doen en helaas gemist heb is de masterclass die gaat over ethiek, omdat een ethisch vraagstuk goed kunnen presenteren en uitwerken een onmisbare vaardigheid is bij complexe cliënten."

Naar informatie over het Leernetwerk Wijkverpleging