Samenwerken met cluster Zorg

Lectoren denken mee met wijkverpleging

Twee lectoren van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zijn lid van het Leernetwerk Wijkverpleging en hebben een actieve rol in dit netwerk.

Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg

John Verhoef (lector Eigen Regie bij Fsyiotherapie en Beweegzorg) zet onder andere via co-creatie krachtig in op het stimuleren van zelfmanagement van cliënten en zelfmanagementondersteuning gegeven door zorgprofessionals waarbij behouden en vergroten van vitaliteit voorop staat. Het lectoraat wil hiermee een bijdrage leveren aan het verminderen van het spanningsveld tussen zorgvraag en zorgaanbod dat door de vergrijzing, stijgende zorgkosten en dreigende tekorten aan arbeidskrachten zeer actueel is.

Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap) houdt zich bezig met professionalisering in het sociale domein. De veranderingen in dit domein zijn van invloed op de rol van wijkverpleegkundigen. Het lectoraat werkt aan innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijzen in het werkveld. Zij denkt daarom graag mee.

Terug naar Leernetwerk Wijkverpleging

John Verhoef (rechts), lector Eigen Regie en Suzan van der Pas (links), lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap