Hogeschool Leiden

Cea Müller - docent opleiding Verpleegkunde

“Kennismaken leidt tot kennisdelen – dát is onze kracht!”. Cea Muller vertelt over 2,5 jaar Leernetwerk Wijkverpleging.

"Het eerste evenement was een schot in de roos: de uitwisseling van praktijkkennis en -ervaringen gaven ons als opleiding direct veel input voor het onderwijs."

-

De start

“De officiële start van het Leernetwerk Wijkverpleging was op 31 mei 2016 met een kick-offevenement. Maar de voorbereidingen begonnen natuurlijk eerder. Voornaamste aanleiding om deze eerste bijeenkomst te organiseren, was de behoefte aan kennisdeling over wijkverpleging. Die behoefte hoorden we uit het werkveld, en ook van docenten en stagiaires. Ervaringen kunnen delen – en daarvan leren! 

Dat eerste evenement was een schot in de roos: de uitwisseling van praktijkkennis en –ervaringen gaven ons als opleiding direct veel input voor het onderwijs. Zo kunnen we schoollokaal en werkplaats beter op elkaar afstemmen en op elkaar laten aansluiten. Hard nodig in een tijd waarin de ontwikkelingen in de wijkverpleging elkaar razendsnel opvolgen."

Actuele thema’s bepalen de agenda

“Een van de thema’s die indertijd hoog op de agenda binnenkwamen, was het werken in zelfsturende teams. Vaak ben je in zo’n team de enige hbo’er – hoe ga je daarmee om? Dan is het fijn dat je hier met andere hbo’ers (en zeker ook met leden van andere teams) over kunt sparren. Dat is echt toegevoegde waarde.

Ander blijvend thema is de toename van hoogcomplexe zorg. Dat vergt veel op het gebied van kennis, kunde en ervaring. Dit samen delen, dat blijven professionals nodig hebben. En wij ook, omdat we die professionals opleiden. Ons leernetwerk is daar, denk ik, een geschikt platform voor.”

Leren van de praktijk, de praktijk van het leren

“Als werkveld en onderwijs elkaar ontmoeten, komen de beste ideeën naar boven. Vanuit die gedachte en om van tevoren goed helder te hebben waar in de regio de behoefte nu precies lag, hebben we via ons netwerk een enquête uitgedaan en een aantal groepsinterviews afgenomen. Daar kwam een aantal thema’s en werkvormen uit. Het leernetwerk moest een ontmoetingsplek worden. Daarnaast kan het netwerk nieuws en kennis delen, het laatste door middel van masterclasses. En, dat vind ik zelf een van de leukste ideeën, het netwerk moet faciliteren in het met elkaar meelopen. Wijkmaatjes noemen we dat. Dit is voor docenten erg interessant maar ook voor de mensen uit de praktijk die meelopen op school. Ze brengen praktijkkennis in en halen de laatste ontwikkelingen op.”

Over 2,5 jaar…

“Ik hoop dat we bij ons eerste lustrum zien dat het leernetwerk nog meer interactie genereert en dat dit wat meer organisch gaat, bijvoorbeeld dat deelnemers ook buiten de bijeenkomsten elkaar opzoeken en ondersteunen. Daar gaan wij – vanuit de hogeschool – hard voor aan het werk. En ik denk dat we meer dan trots mogen zijn dat we in 2021 zien dat iedereen met een hart voor wijkverpleging, met en van elkaar wil blijven leren. Niet omdat dat moet, maar omdat we dat allemaal wíllen.”

Naar informatie over het Leernetwerk Wijkverpleging