Hogeschool Leiden

Symposium 'Wat als je onderwijs ruimte geeft?'

31 mei 2017

Anders evalueren en verantwoorden

In een tijd waar de discussie over de Cito-toets telkens weer oplaait, lijkt onderwijs haar pedagogische ruimte te verliezen. In deze discussie waarin de landelijke ‘meetlat’ in ieder geval niet leidt tot een instrument dat het juiste beeld geeft over de toekomstige mogelijkheden van kinderen, wordt het tijd enthousiast te worden over waartoe onderwijs wel kan leiden. En hoe we dat zichtbaar maken, aantonen en verantwoorden.

Op woensdag 31 mei 2017 organiseren we het symposium 'Wat als je onderwijs ruimte geeft?' met Gert Biesta, Mien Segers en Annemieke Zwart.

Een symposium over het belang van het ‘wat’ in het curriculum. Over assessment en toetsen als onderdeel van het leerproces en niet als sluitstuk. En over verantwoorden van goed onderwijs, waarin de school de ruimte neemt om te laten zien wat het onderwijs waard is.

Programma

12.30 Inloop
13.00 Robert Viëtor (directeur faculteit Educatie, HS Leiden)
13.15 Prof. Gert Biesta -  Goed onderwijs? Wereldgericht onderwijs: Vorming voor volwassenheid
14.00 Inspiratietafels (bijdragen van verschillende scholen)
14.45 Pauze
15.15 Prof. Mien Segers -  Pedagogisch evalueren geeft ruimte aan ontwikkeling
16.00 Inspiratietafels (bijdragen van verschillende scholen)
17.00 Annemieke Zwart -  Verantwoorden, een prachtig samenspel
17.30 Afsluitende borrel

 

Datum en tijd

Woensdag 31 mei 2017, 13.00 - 18.00 uur

Kosten

€ 65,-

Locatie

Hogeschool Leiden