BDB

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

 • Opleiding
 • Bevoegdheid
 • Start 12 februari 2024
 • Duur 8 maanden
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Ben jij docent en wil je de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor het hbo behalen? In deze leergang werk je vanuit je persoonlijke beginsituatie aan het verwerven, verbreden en aanscherpen van je pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Gedurende het programma vorm je jouw persoonlijke visie op onderwijs en leren in een kennissamenleving. De kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de BDB vertaal je meteen naar wat er nodig is voor jouw hbo-studenten.

Voor wie is de BDB bedoeld?

De BDB-opleiding richt zich op docenten die nog niet in het bezit zijn van een didactische bevoegdheid voor het hbo én docenten in het hbo die zich verder willen professionaliseren op het gebied van doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Na de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB):

- Ben je in staat om je pedagogisch en didactisch handelen systematisch en kritisch te analyseren in het licht van de ontwikkeling en het leren van jouw studenten;

- Kun je je eigen onderwijs op een methodische en onderbouwde manier ontwerpen, uitvoeren en evalueren;

- Kun je activerende didactiek toepassen op het formuleren van doelen, het vormgeven van leeractiviteiten en de manieren van toetsen;

- Kun je bevlogen en kritisch reflecteren op jouw visie op onderwijs en je professionele ontwikkeling als docent, en deze waar nodig bijsturen

Heb je alle onderdelen succesvol afgerond dan ontvang je het certificaat Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) van Hogeschool Leiden.
 

Vergelijkbare opleidingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk bijvoorbeeld aan de cursus Basis Kwalificatie Examinering. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.

Programma

Binnen de Vereniging van Hogescholen is een protocol vastgesteld met daarin bekwaamheidseisen voor docenten in het hbo; de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Het doel van deze BDB-opleiding is om deelnemers uit te dagen didactische vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij hun docerend vermogen kunnen versterken. Het BDB-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse hogescholen. 

Binnen de opleiding BDB werk je aan de vijf kerntaken van de hbo-docent: 

 • Doceren
 • Begeleiden van studenten
 • Ontwerpen van onderwijs
 • Toetsen (BKE)
 • Professioneel docentschap

Behalen van het BKE-certificaat

Bij het onderdeel Toetsen werk je meteen ook aan het behalen van de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Als examinator in het hoger onderwijs moet je BKE-gecertificeerd zijn om te kunnen toetsen.

Hoef je alleen het BKE-certificaat te behalen? Bekijk dan het programma van de BKE-cursus die Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft ontwikkeld. De inhoud en certificering van deze BKE-cursus is integraal opgenomen in het programma van de opleiding BDB.

De groep van februari 2023 is vol. Je kunt je wel aanmelden voor de cursus die start in september 2023.

Om deel te nemen aan deze opleiding moet je werkzaam zijn in het hoger beroepsonderwijs (minimaal 0,4 fte). Ook is het noodzakelijk dat je al enige ervaring als hbo-docent hebt en diverse docentrollen uitvoert.

Tijdens de opleiding is het van belang dat je minimaal 35 lessen geeft aan hbo-studenten.

Persoonlijke ontwikkelbehoefte
Goed onderwijs geven betekent wat ons betreft rekening houden met verschillen tussen mensen. Daarom proberen wij in het onderwijsprogramma van de BDB zoveel mogelijk recht te doen aan de individuele beginsituatie en ontwikkelbehoefte van een cursist.
 

Leeruitkomsten
We hebben een flexibel programma met leeruitkomsten ontwikkeld. Een leeruitkomst beschrijft wat je moet laten zien en aantonen aan het einde van een leerproces. De leeruitkomsten van het BDB-programma zijn zo omschreven dat er voor jou als cursist ruimte is om de leeruitkomst op jouw manier aan te tonen, vanuit jouw ervaring en manier van leren.

Het BDB-programma wordt afgesloten met een portfolio, waarover we met elkaar een professionele dialoog voeren. Als je de doelen van de leergang voldoende beheerst, ontvang je het landelijk geldige BDB-certificaat.

De opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) wordt verzorgd door een gegeven door een team van deskundige docenten en coaches die afkomstig zijn uit verschillende faculteiten van Hogeschool Leiden. Govert-Jan de Vrieze is programmaleider van de BDB.

Schrijf je in

De eerstvolgende opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) gaat op 12 februari 2024 van start. Wil je deelnemen? Schrijf je in. 

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. De uiterste inschrijfdatum is gelijk aan de startdatum van de opleiding/cursus.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Duur en locatie: de volledige opleiding duurt 8 maanden en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting: de totale studiebelasting bedraagt 240 uur. Daarnaast wordt er 560 uur werkplekleren vereist. Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’. Binnen dit certificaat is (Basiskwalificatie Examinering) opgenomen.

Rooster: Het rooster van deze opleiding, die in februari 2024 van start gaat, komt z.s.m. online.

Kosten: € 3.750,- (incl. studiemateriaal, koffie/thee, lunch tijdens de bijeenkomsten, excl. literatuur). Indien je de BKE al hebt behaald en dus een vrijstelling hebt voor de BKE als onderdeel van deze opleiding, dan is een korting van € 350,- op de cursusprijs van toepassing.

Informatie: neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden via [email protected].

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.