Hogeschool Leiden

Opbouw van opleiding Praktijkopleider

Modulen

Een beknopt overzicht van onderwerpen uit de modulen:

Module 1 Visie & intervisie

 • visie op beroep en opleiding
 • beroeps- en competentieprofiel
 • intervisie, volgens de incidentmethode

Module 2 Begeleidingsvaardigheden

 • visies op begeleiden
 • invloed van culturen op het begeleiden
 • effectief communiceren, feedback geven
 • gesprekstechnieken & samenwerken in groepsverband

Module 3 Leersituaties in theorie en praktijk 1&2

 • uitgangspunten voor leren en onderwijzen, leerprincipes en leerstijlen
 • formuleren van doelen & een lesplan en/ of begeleidingsplan maken
 • het hanteren van didactische werkvormen zoals instructie, demonstratie, rollenspel en onderwijsleergesprek

Module 4 a&b Attitude beoordelen en Leerplanontwikkeling

 • attitude en beoordelingsmethoden
 • thematisch-/ modulair-/ probleem- gestuurd onderwijs
 • leerplanontwikkeling

Module 5 De praktijkopleider als coach

 • analyse van het leerklimaat
 • de positie van de praktijkopleider binnen de organisatie
 • coachingsvaardigheden

Module 6 Handleiding Portfolio

 • competentieprofiel
 • curriculum vitae, startprofiel & persoonlijk ontwikkelingsplan
 • het maken van een voorstel voor proeve van bekwaamheid
 • uitvoeren (in de praktijk) van de proeve(n)
 • leerprocesverslag en zelfbeoordeling

In verband met het portfolio kan naar aanleiding van modulen een proeve van bekwaamheid worden afgelegd in de praktijk. Voor een eventuele aanvraag voor vrijstelling van een module kunt voorafgaand aan de start van de opleiding contact opnemen met de contactpersoon van deze opleiding.