Hogeschool Leiden

Verpleegkunde: scholing op maat voor uw praktijkvraag

  • Maatwerk / incompany
  • Verpleegkunde
  • Start: nader te bepalen
  • Duur: nader te bepalen
  • Nederlandstalig
  • Certificaat

In het kort

De verpleegkundige zorgverlening verandert continu. Niet alleen een andere kijk op gezondheid, maar ook de toename van complexiteit van zorg leiden tot een behoefte aan andere competenties van verpleegkundigen. Bij Hogeschool Leiden kunt u terecht voor een maatwerktraject dat aansluit op de ontwikkel/scholingsvraag binnen uw zorg- of welzijnsorganisatie.

Accreditatie en vrijstellingen

Contractonderwijs Verpleegkunde biedt de mogelijkheid om voor een nascholing accreditatiepunten aanvragen bij V&VN. Afhankelijk van de scholing is het voor deelnemers ook mogelijk om in de toekomst vrijstellingen aan te vragen voor de deeltijdopleiding tot Verpleegkunde of de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen. 

Contractonderwijs Verpleegkunde

Hogeschool Leiden biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundige de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat Contractonderwijs Verpleegkunde voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met coördinator Diana van der Boon, e: boon.vd.d@hsleiden.nl, t: +31(0)6 1158 5726.

Wat is de meerwaarde van een nascholing op maat?

Hogeschool Leiden is sterk in gezondheidszorgopleidingen. De cursussen en maatwerktrajecten die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld vanuit Contractonderwijs Verpleegkunde worden zeer goed gewaardeerd. Alle opdrachtgevers hebben ons teruggevraagd om nog een traject te ontwikkelen en/of uit te voeren. Naast zorginstellingen maken ook andere opleidingsinstituten gebruik van onze scholingen.

De juiste expertise bij uw scholingsvraag

De kracht van onze maatwerktrajecten is dat we precies kunnen inspelen op wat er nodig is in uw instelling. Het team van Contractonderwijs Verpleegkunde bestaat uit vakdocenten en trainers met uiteenlopende expertises en relevante kennis van de verpleegkundige beroepspraktijk. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op uw specifieke scholingsvraag.

Cursussen voor de beroepspraktijk

Contractonderwijs Verpleegkunde richt zich op ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verzorg- en verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ en opleidingsinstituten. Alle cursussen zijn gebaseerd op het nieuwe beroepsprofiel van de hbo-verpleegkunde (Bachelor of Nursing 2020).

Bachelor- en masteropleidingen

Voor professionals binnen het verpleegkundige vakgebied zijn bij Hogeschool Leiden er ook verschillende mogelijkheden om een bachelor of master degree te halen.

Onze werkwijze

Uit ervaring weten we dat iedere organisatie eigen scholingsvraagstukken heeft en een eigen organisatiecultuur. Daarom maakt de coördinator contractonderwijs eerst een afspraak met u om kennis te maken met elkaar en elkaars organisatie te leren kennen. Tijdens dit gesprek wordt uw scholingsbehoefte en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. Op basis hiervan krijgt u een programma en offerte op maat aangeboden. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning (in principe wordt de scholing verzorgd in dagen of dagdelen). 

De afgelopen jaren hebben we cursussen en maatwerktrajecten ontwikkeld voor diverse organisaties waaronder Alrijne Ziekenhuis, Marente, Haga Ziekenhuis, Florence, Meander Medisch Centrum en ROC Mondriaan.

De scholingsvragen binnen de maatwerktrajecten van Contractonderwijs Verpleegkunde lopen uiteen. Eerder hebben we onder andere scholingen aangeboden op het gebied van:

Verpleegkundig leiderschap
(6 dagdelen)

Intervisie en coaching voor regieverpleegkundigen
(4 uur per verpleegkundigen)

Onderzoekend vermogen en Evidence Based Practice
(4 dagen + vrijstelling)

Evidence Based Practice: Critical Appraisal of Topics (CAT)
(4 dagen + vrijstelling)

Scholing Junior Wijkverpleegkundige
(12 dagdelen)

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificiaties
(6 dagen+ vrijstelling)

Klinisch redeneren m.b.v. de methodiek van M. Bakker
(3 dagen)

Verpleegkundige classificaties voor Verpleegkunde docenten
(1 dag)

Oderzoekend vermogen/EBP voor Verpleegkunde docenten
(1 dag)

Coaching voor praktijkbegeleiders
(1 dag)

Vanuit Contractonderwijs Verpleegkunde kunnen we voor een cursus accreditatiepunten aanvragen bij de V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen). 

Afhankelijk van de cursus is het voor deelnemers ook mogelijk om in de toekomst vrijstellingen aan te vragen voor de deeltijdopleiding tot Verpleegkundige of de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen.

Een maatwerktraject voor uw organisatie?

Benieuwd naar wat Contractonderwijs Verpleegkunde voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met coördinator
Diana van der Boon, e: boon.vd.d@hsleiden.nl, t: +31(0)6 1158 5726.

Locatie en faciliteiten

De cursussen en maatwerktrajecten van Contractonderwijs Verpleegkunde worden verzorgd bij u op locatie. Ons team ontwikkelt voor u een online samenwerkingsomgeving. In deze veilige omgeving kan de deelnemer van de cursus de cursusmaterialen raadplegen en downloaden. Via de omgeving wordt ook gecommuniceerd.

Nascholing Verpleegkunde

Een verpleegkundige is nooit uitgeleerd. Hogeschool Leiden heeft een uitgebreid nascholingsaanbod voor professionals in de gezondheidszorg. Ook kunt u een stage- of onderzoeksopdracht uitzetten via het Praktijkloket Gezondheidszorg .