Hogeschool Leiden

Verpleegkunde: scholing op maat voor uw praktijkvraag

 • Maatwerk / incompany
 • Verpleegkunde
 • Start: nader te bepalen
 • Duur: nader te bepalen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

De gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Niet alleen een andere kijk op gezondheid, maar ook  toename van complexiteit van zorg leiden tot een veranderende eisen aan zorgprofessionals en begeleiders van zorgprofessionals. Dus ook tot andere competenties. Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) ontwikkelt en verzorgt maatwerktrajecten, cursussen en trainingen. Daarnaast verzorgt het CBNV de Opleiding tot Praktijkopleider (OPO). Ons doel is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorgverlening en de kwaliteit van de begeleiding van zorgprofessionals in opleiding. Wij sluiten aan op de diverse ontwikkel- en scholingsbehoeften van individuen, zorg- of welzijnsorganisaties.

Ons aanbod, accreditatie en vrijstellingen

Ons aanbod wordt in nauw overleg mét het werkveld ontwikkeld en, indien mogelijk, verzorgd. Ons aanbod is op hbo of post-hbo niveau. Indien het een vaardigheidstraining betreft hanteren we de trainingsmethode van Karin de Galan. Het CBNV biedt de mogelijkheid om voor een nascholing accreditatiepunten aanvragen bij V&VN. Afhankelijk van de scholing is het voor deelnemers ook mogelijk om in de toekomst vrijstellingen aan te vragen voor de deeltijdopleiding tot Verpleegkunde of de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Bij- en nascholingen Verpleegkunde

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: [email protected], t: +31(0)6 1158 5726.

Wat is de meerwaarde van een nascholing op maat?

Hogeschool Leiden is sterk in gezondheidszorgopleidingen. Het CBNV is onderdeel van de opleiding tot hbo-verpleegkundige, waardoor een actieve uitwisseling van kennis en expertise mogelijk is. Het aanbod van het CBNV wordt goed gewaardeerd. Alle opdrachtgevers hebben het CBNV teruggevraagd om nogmaals iets te betekenen in het bij en nascholen van zorgprofessionals of begeleiders. Naast zorginstellingen maken ook andere opleidingsinstituten gebruik van onze scholingen. 

De juiste expertise bij uw scholingsvraag

De kracht van onze maatwerktrajecten is dat we goed inspelen op wat er nodig is in de instelling. Het team van CBNV bestaat uit vakdocenten, gecertificeerde trainers (Karin de Galan) en coaches met uiteenlopende expertises en relevante kennis van de beroepspraktijk. Hierdoor zijn wij in staat goed aan te sluiten bij diverse doelgroepen en spreken we dezelfde taal. We verzorgen ons aanbod zowel op locatie (in company) als op Hogeschool Leiden. Ook verzorgen we online cursussen.

Cursussen voor de beroepspraktijk

Het CBNV richt zich op ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verzorg- en verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ en opleidingsinstituten. Alle cursussen zijn gebaseerd op het nieuwe beroepsprofiel van de hbo-verpleegkunde (Bachelor of Nursing 2020).

Meerwaarde voor werkgevers

Ons aanbod:

 • draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe en/of andere competenties (bijvoorbeeld verpleegkundig leiderschap) van de verpleegkundigen en/of werk/praktijkbegeleiders van de instelling
 • draagt bij aan de kwaliteit van verpleegkundige zorgverlening
 • draagt bij aan de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van studenten in opleiding
 • kan bijdragen aan de scholingseis van de herregistratie (vijfjaarlijks) van verpleegkundigen
 • draagt bij aan de deskundigheid en loopbaanontwikkeling van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals van de instelling
 • kan een manier zijn om verpleegkundigen aan de instelling te binden

Meerwaarde voor een cursist

Ons aanbod:

 • draagt bij aan ontwikkeling, doordat nieuwe- en/of andere competenties ontwikkeld worden
 • draagt bij aan de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van studenten in opleiding
 • bevordert, indien dat een doel is, de doorstroom van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs (door de mogelijkheid tot vrijstelling)
 • is een  manier om aan te tonen dat voldaan wordt aan scholingseisen van de beroepsgroep of werkgever
   

Bachelor- en masteropleidingen

Voor professionals binnen het verpleegkundige vakgebied zijn bij Hogeschool Leiden er ook verschillende mogelijkheden om een bachelor of master degree te halen.

Onze werkwijze

Uit ervaring weten we dat iedere organisatie eigen ontwikkel- en scholingsvraagstukken en mogelijkheden heeft. Diana van der Boon, hoofd CBNV, maakt dan ook altijd eerst een afspraak om kennis te maken met elkaar en elkaars organisatie. Tijdens dit gesprek worden de scholingsbehoeftes en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. Op basis hiervan volgt een programma en een offerte op maat. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning. In principe wordt de scholing verzorgd in dagen of dagdelen. We zorgen ook altijd voor een online samenwerkingsomgeving. In deze veilige omgeving kan de deelnemer van de cursus de cursusmaterialen raadplegen en downloaden. Via die online omgeving wordt ook gecommuniceerd.

De afgelopen jaren hebben we cursussen en maatwerktrajecten ontwikkeld en verzorgd, in opdracht van diverse organisaties waaronder: Alrijne  Zorggroep, Marente, HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Florence, Meander Medisch Centrum en ROC Mondriaan. De scholingsvragen liepen uiteen. Zie hier het volledige aanbod in bij- en nascholingen voor verpleegkundigen

Wensen aangaande scholing die niet wordt genoemd in ons aanbod? Ons aanbod is blijvend ontwikkeling en we ontwikkelen graag een maatwerktraject voor uw specifieke vraag. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Mogelijke thema's: 

 • Verpleegkundig leiderschap
 • Professioneel leiderschap
 • Intervisie 
 • Onderzoekend vermogen
 • Evidence Based Practice
 • Wijkverpleegkunde
 • Wijkanalyse en wijkgerichte preventie
 • Klinisch redeneren m.b.v. de methodiek van Marc Bakker
 • Coaching voor praktijkbegeleiders

Het CBNV biedt de mogelijkheid om voor haar activiteiten accreditatiepunten aanvragen bij V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen). Afhankelijk van de scholing is het voor cursisten ook mogelijk om in de toekomst vrijstellingen aan te vragen voor de deeltijdopleiding tot verpleegkundige of de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Een maatwerktraject voor uw organisatie?

Benieuwd naar wat Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met coördinator Diana van der Boon, e: [email protected], t: +31(0)6 1158 5726.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Locatie en faciliteiten

De cursussen en maatwerktrajecten van het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) worden verzorgd bij u op locatie. Ons team ontwikkelt voor u een online samenwerkingsomgeving. In deze veilige omgeving kan de deelnemer van de cursus de cursusmaterialen raadplegen en downloaden. Via de omgeving wordt ook gecommuniceerd.

Nascholing Verpleegkunde

Een verpleegkundige is nooit uitgeleerd. Hogeschool Leiden heeft een uitgebreid nascholingsaanbod voor professionals in de gezondheidszorg. Ook kunt u een stage- of onderzoeksopdracht uitzetten via het Praktijkloket Gezondheidszorg .