Leraar basisonderwijs kinderen

Mentorentraining

Basistraining

Pabo-studenten van Hogeschool Leiden lopen vanaf de start van de opleiding stage in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat studenten ook in de praktijk goed worden opgeleid, vraagt dit specifieke begeleiding in de praktijk.

Speciaal voor leerkrachten die een student begeleiden in de praktijk is er een mentorentraining ontwikkeld. Deze training is een basistraining die zich richt op gespreks- en begeleidingsvaardigheden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor startende mentoren, leerkrachten die een student begeleiden in de praktijk. Deze cursus is alleen toegankelijk voor leerkrachten binnen het samenwerkingsconvenant met de Pabo van Hogeschool Leiden.

Doel

De cursus heeft tot doel leerkrachten vaardig te maken in het begeleiden en coachen van stagiaires van de pabo van Hogeschool Leiden. Tevens heeft deze scholing tot doel de samenwerking tussen opleiding en werkveld af te stemmen en te versterken.

De deelnemer heeft kennis van het curriculum van de Pabo van Hogeschool Leiden. De deelnemer toont aan bekend te zijn met de inhoud van de stage.

Opbrengst

  • De deelnemer kent het verschil tussen begeleiden en coachen.
  • De deelnemer kent de coachingscyclus. Hij heeft kennis opgedaan over coachingstechnieken en effecten van deze technieken. Hij oefent de techniek Luisteren, Samenvatten en Doorvragen tijdens de bijeenkomsten en toont aan de technieken toe te kunnen passen tijdens de begeleiding van de stagiair.
  • De deelnemer heeft kennis over het geven en ontvangen van feedback volgens de regels van feedback en oefent deze en past deze toe bij de begeleiding van de stagiair.
  • De deelnemer heeft op hoofdlijnen kennis van het curriculum van de pabo en heeft kennis van de inhoud van de stageperiode waarin de eigen stagiair zich bevindt.

Opzet en inhoud

De cursus beslaat 2 bijeenkomsten van 4½ uur. Voor iedere bijeenkomst wordt een voorbereiding verwacht, veelal in de vorm van het maken van video-opnames van (delen van) een gesprek met de stagiair. Deze filmfragmenten staan centraal tijdens de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1: Uitleg van de hoofdlijnen van het curriculum en de inhoud van de stage binnen Pabo van Hogeschool Leiden. Verschil tussen begeleiden en coachen aan de hand van het continuüm van begeleiden naar coachen; uitleg en oefening.

Bijeenkomst 2: Oefenen met het geven en ontvangen van feedback.

Duur en data

De bijeenkomsten vinden plaats op Hogeschool Leiden.
Het rooster van 2018-2019 wordt hier binnenkort bekend gemaakt.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 13 uur; 9 uur contacttijd en 4 uur voorbereiding.

Certificaat

Na het succesvol afronden ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 265,- (incl. koffie/ thee en broodmaaltijd)
De kosten voor deze training worden bekostigd vanuit het samenwerkingsverband Samen Opleiden wanneer de school waar je werkzaam bent samenwerkingspartner is van de pabo van Hogeschool Leiden.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl