Studentinschrijving

Inschrijven en toelating Master Jeugdzorg

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure, toelatingseisen en kosten voor het studiejaar 2024-2025.

Aanmelden

Wil je in september 2023 starten met de Master Jeugdzorg? Bekijk hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 31 augustus 2024).

Voor aanmeldingen via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakegesprek

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek (verplicht).

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van de afdeling Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan de Master Jeugdzorg moet je voldoen aan een aantal eisen.

Toelatingseis vooropleiding

Om de masteropleiding Jeugdzorg te volgen, moet je een bacheloropleiding hebben afgerond in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Vaktherapie, Kunstzinnige Therapie, Creatieve Therapie, Pedagogiek of in het bezit zijn van een wo-bachelor Sociale Wetenschappen.

Heb je een ander hbo-getuigschrift (bachelor) behaald? Dan kun je – na een intakegesprek met de onderwijsmanager – een portfolio indienen bij de examencommissie om aan te tonen dat je de juiste vooropleiding kunt compenseren met gevolgde opleidingen, cursussen en werkervaring.

Toelatingseis werkervaring

Om te kunnen starten met de master, moet je minimaal twee jaar relevante werkervaring in de jeugdzorg (stage- en vrijwilligerswerk vallen hier niet onder). Deze eis van twee jaar werkervaring geldt niet als je een bachelordiploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker hebt behaald. In dat geval kun je meteen na je studie starten. 

Daarnaast is het belangrijk dat je in de praktijk ruimte, tijd en mogelijkheden hebt om opdrachten en onderzoek uit voeren binnen je eigen of andere organisatie in de jeugdzorgsector. 

Toelatingseis beheersing van de Engelse taal

Je bent in staat wetenschappelijke en Engelse teksten te lezen, begrijpen en samen te vatten (reproductieve beheersing).

Kosten en vergoedingen

De hoogte van het collegegeld voor bachelor- en masteropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

Kosten voor literatuur bedragen in totaal ongeveer 350 euro. Tijdens de opleiding vindt verder een driedaagse studiereis naar een Europees land plaats, waarvoor de kosten ongeveer 350 euro zijn.

Levenlanglerenkrediet

Voor een deeltijdopleiding kom je niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering. Wel kun je in veel gevallen gebruik maken van het Levenlanglerenkrediet. Kijk op DUO.nl voor de voorwaarden van het levenlanglerenkrediet.