Studentzaken

Inschrijven/toelating Master Jeugdzorg

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2017-2018. De opleiding start (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen) een keer per jaar. De eerstvolgende aanvangsdatum is 1 september 2017.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan de Master Jeugdzorg moet je voldoen aan een aantal eisen.

Toelatingseis vooropleiding

Om de masteropleiding Jeugdzorg te volgen, moet je een bacheloropleiding hebben afgerond in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve/Kunstzinnige Therapie, Godsdienst en Pastoraal Werk, Pedagogiek, Verpleegkunde, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde) of in het bezit zijn van een wo-bachelor Sociale Wetenschappen.

Toelatingseis werk

Je hebt een relevante werkplek voor minimaal 20 uur in de week in de jeugdsector waar je tijd, ruimte en faciliteiten krijgt om opdrachten en onderzoek uit te voeren. Wanneer je net bent afgestudeerd aan Hogeschool Leiden (SPH of MWD) kunnen wij je helpen bij het vinden van een leer- werkplek (traineeship) in de sector jeugd. Dan gaat het om een functie als 'Jeugdzorgwerker in opleiding' van ongeveer drie dagen per week tegen een stagevergoeding voor de duur van de masteropleiding, twee jaar.

Daarnaast is minimaal twee jaar relevante werkervaring vereist (dit geldt niet voor wie een bachelor getuigschrift MWD of SPH heeft behaald aan Hogeschool Leiden en in aanmerking komt voor het traineeship).

Toelatingseis beheersing van de Engelse taal

Je bent in staat wetenschappelijke en Engelse teksten te lezen, begrijpen en samen te vatten (reproductieve beheersing).

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in de masteropleiding Jeugdzorg, meld je dan eerst aan via Studielink (uiterlijk 31 augustus 2017). Voor aanmelding via Studielink heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden.

Intakegesprek

Binnen 10 werkdagen na je aanmelding neemt de opleiding contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Op grond van dit gesprek beoordeelt de opleiding of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Jeugdzorg.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.

Kosten voor literatuur bedragen in totaal ongeveer 500 euro. Na afronding van de opleiding krijg je de Europees erkende titel 'Master of Social Work in Youth Care'.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de  inschrijfpagina's van de afdeling Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl.