Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Bezoek Tweede Kamerdelegatie aan Leidse hogeschool, vmbo en mbo: doorstroom in de beroepskolom in de praktijk

Op uitnodiging van de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen bracht een delegatie vanuit de Tweede Kamer vandaag een bezoek aan drie onderwijsinstellingen in regio Leiden.

Op woensdag 10 januari bezocht een Kamerdelegatie Hogeschool Leiden, mboRijnland en Teylingen College - KTS. Doel was te ervaren hoe de drie Leidse onderwijsinstellingen samenwerken aan een soepelere in- en doorstroom binnen de beroepskolom, bijvoorbeeld van vmbo naar mbo of van mbo naar hbo.

Als eerste stond er in de ochtend een bezoek aan mboRijnland en Teylingen College - KTS op het programma. Tijdens het bezoek stond de zogeheten beroepsroute centraal, die de overstap van vmbo naar mbo vergemakkelijkt. Deze biedt leerlingen een doorlopende leerroute vanuit het derde leerjaar van het vmbo (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg) tot en met een diploma op mbo 4-niveau. Zo bestaat er voor techniek en horeca al jaren een succesvolle samenwerking tussen Teylingen College en mboRijnland. De delegatie bezocht onder meer de techniek- en horecavleugels en begaf zich na een lunch – bereid en verzorgd door eigen horeca-studenten van Teylingen College en mboRijnland – op weg naar het tweede deel van het programma: een bezoek aan Hogeschool Leiden.

Hogeschoolvoorbeelden

Na een korte begroeting door Angelien Sanderman en Joeri van den Steenhoven namens het College van Bestuur, maakten de bezoekers kennis met (school)voorbeelden van samenwerking tussen mbo en hbo en meer maatwerk voor studenten met een mbo-diploma op zak – die meteen of naast hun baan – verder willen doorgroeien naar hbo-niveau, of hbo’ers die nog een hbo-master willen behalen. Voorbeelden die passen bij de doelen van de Vereniging Hogescholen uit haar strategische agenda op het gebied van onder meer: betere doorstroom in de beroepskolom, een leven lang ontwikkelen én de vraag naar meer professioneel masteronderwijs. Belangrijk, omdat de Onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs 2023 nog concludeerde dat relatief minder mbo’ers doorstromen naar het hbo. Al nam, zo de Vereniging Hogescholen, tot vorig jaar het aantal mbo-studenten dat overstapte naar een Associate degree-opleiding nog steeds toe.

Van Associate degree tot master

De Associate degree, een hbo-studie van 2 jaar die opleidt tot niveau 5 (dus tussen mbo-niveau 4 en bachelorniveau 6 in) is de laatste jaren steeds populairder geworden. Daarom verdiepten de bezoekers zich onder meer in onze duale Associate degree Management in de Zorg. Ook Verpleegkunde en de duale Master Advanced Nursing Practice gaven acte de présence en vertelden meer over hun doorlopende leerlijnen. Zo kent de opleiding Verpleegkunde een doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen en biedt Advanced Nursing hbo-verpleegkundigen de mogelijkheid om door te groeien naar masterniveau.     

Op de foto bezoekers in de simulatieruimte van Verpleegkunde

Hogeschool Leiden