Hogeschool Leiden

Opleiding tot Verpleegkundige: deeltijd

  • Deeltijd
  • Nederlandstalig
  • 4 jaar
  • Bachelor of Science

In het kort

Spreekt het je aan om leren en werken te combineren? Wil je jezelf de komende jaren ontwikkelen tot een professionele verpleegkundige op hbo-niveau? Ontdek de mogelijkheden die een deeltijd hbo-opleiding verpleegkunde jou te bieden heeft. Het programma van de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd is opgebouwd uit praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week). Doordat je leren en werken combineert, kun je de kennis en ervaring vanuit de opleiding meteen toepassen in je werk. Tegelijkertijd gebruik je ervaringen in de praktijk ook op school.

Voordat je aan de deeltijd fase van de opleiding begint, moet je solliciteren bij een zorginstelling. Elke zorginstelling kent een eigen beleid. In het volgende overzicht van zorginstellingen kun je zien bij welke instellingen onze studenten in het studiejaar 2023-2024 duaal studeren. Download het overzicht van instellingen.

Opleidingsvarianten

Deze hbo verpleegkunde deeltijdopleiding is bedoeld voor studenten die zelf een werk- of leerwerkplaats hebben waar zij de competenties van een verpleegkundige op hbo-niveau kunnen ontwikkelen. De opleiding wordt ook aangeboden in de volgende varianten:

Meer over de verschillende opleidingsvarianten lees je bij het onderdeel Studieopbouw. 

Wat levert een hbo-opleiding verpleegkunde in deeltijd je op?

De veranderingen in de zorg en maatschappij vragen om meer verpleegkundige professionals op hbo-niveau die hun bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in Nederland. Om jou hier zo goed mogelijk op voor te bereiden is vanaf de start van de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd een directe verbinding tussen onderwijs en praktijk. Op die manier ontwikkel je jezelf tot een verpleegkundige niveau 6. Je ondersteunt zorgvragers in hun proces en draagt bij aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Als hbo-verpleegkundige ben je breed inzetbaar. Dat betekent dat je in alle velden van de gezondheidszorg kunt werken. Denk hierbij aan psychiatrische instellingen, thuiszorg, revalidatiecentra, verpleeghuizen, algemene ziekenhuizen, GGD, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en jeugdgezondheidszorg.

Tijdens de deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden leer je veel over de zorg aan mensen met diverse problematiek. Je leert welke taken jij kunt vervullen bij het ondersteunen van deze mensen en helpt ze de regie over hun eigen leven (weer) te nemen en te houden. Daarvoor maak je gebruik van een brede kennisbasis en een breed scala aan vaardigheden. Alles wat je doet als verpleegkundig professional doe je vanuit je kennis, vaardigheden, inzicht en betrokkenheid bij je medemens.

Blijven leren

Na de opleiding zijn er ook nog volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van de Master Advanced Nursing Practice of de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg.

Het onderwijsprogramma van de deeltijd Opleiding tot Verpleegkundige op hbo-niveau is gebaseerd op zeven CanMEDS-rollen. Hierbij staat de rol van zorgverlener centraal. De overige zes rollen hangen samen met deze rol en bij elke rol hoort een competentie.

Naast veel inhoudelijke kennis over verpleegkunde en medische biologie leer je om kritisch te kijken naar diverse zorgsituaties. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan klinisch redeneren en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen om vraagstukken die spelen in de zorg te kunnen analyseren. Zo kom je tot voorstellen voor verbetering en tot de persoonlijke ontwikkeling van jou als verpleegkundig professional. De competenties die je gedurende de opleiding ontwikkelt zijn belangrijke voorwaarden om goede verpleegkundige zorg te kunnen verlenen in vaak complexe situaties. 

Nederland kent twee soorten verpleegkundigen: mbo- (niveau 4) en hbo-verpleegkundigen (niveau 6). De laatste jaren wordt het onderscheid tussen de twee soorten verpleegkundigen steeds duidelijker doordat instellingen werken met functiedifferentiatie.

Zowel de mbo- als de hbo-verpleegkundige verleent zorg. Dat betekent dan ook dat als je hbo-verpleegkundige met veel verschillende mensen omgaat; mensen die zorg nodig hebben. Daarom is in de opleiding veel aandacht voor de mens en zijn zorgvragen.

Wat de hbo-verpleegkundige kenmerkt is het gebruik van de brede kennisbasis bij de zorgverlening en de kritische benadering van de vraagstukken die spelen in de zorgpraktijk. De hbo-verpleegkundige kan in diverse complexe en onvoorziene zorgsituaties adequaat reageren, waarbij zij haar handelen baseert op wetenschappelijke inzichten, professionele kennis van de verpleegkundige beroepsgroep en op het perspectief van de zorgvrager.

De hoogte van het collegegeld voor bachelor- en masteropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor de gehele deeltijdopleiding ongeveer € 1.350,- (waarvan ongeveer €1.000,- tijdens het eerste studiejaar).

Levenlanglerenkrediet

Als je een deeltijdopleiding volgt dan heb je geen recht op studiefinanciering. Het kan wel zijn dat je in aanmerking komt om geld te lenen via het Levenlanglerenkrediet. Kijk op DUO.nl voor de voorwaarden van het levenlanglerenkrediet.

Maak kennis met hbo verpleegkunde deeltijd

Hoe kom je erachter of de Opleiding tot Verpleegkundige in deeltijd de juiste vervolgstap is in jouw loopbaan? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding. Heb je nu al vragen? Laat het ons weten via [email protected].

Opbouw programma Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd

Tijdens de Opleiding tot Verpleegkundige in deeltijd word jij opgeleid tot een verpleegkundige met een kritische onderzoekende houding. Dit houdt onder andere in dat je zaken onderzoekt, je standpunten kunt onderbouwen, je eigen grenzen kent en daarnaar handelt. Om deze reden wordt in het onderwijs veel aandacht besteed aan (klinisch) redeneren, verpleegkundig leiderschap en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Een indruk krijgen van hoe de deeltijdopleiding is opgebouwd? Bekijk een overzicht van het opleidingsprogramma in deeltijd.

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte hbo-opleiding verpleegkunde in deeltijd? Bij Hogeschool Leiden combineer je studeren met het werk in de praktijk. Bij de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd volg je één dag per week onderwijs op de hogeschool en daarnaast werk je bij een zorginstelling. Zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen wat je leert op school en in de praktijk. De opdrachten waar je aan werkt, hebben een sterke relatie met wat er speelt in de beroepspraktijk. 

Jaarlijkse werkplekcheck

De opleiding voert jaarlijks een check op de werkplek uit om te toetsen of het mogelijk is om de competenties, behorende bij dat jaar, op de werkplek te behalen. Omdat we je bij de Opleiding tot Verpleegkundige in deeltijd breed opleiden, moet je ervaring opdoen in meerdere zorgsettingen.

Hoe ziet het onderwijs eruit

Iedere periode van 10 weken volg je verschillende modules. Tijdens de onderwijsdagen krijg je lessen (in leergroepen), hoorcolleges, trainingen en begeleidingsgesprekken. Ook voer je ieder jaar 4 tot 5 opdrachten uit in de praktijk. Binnen deze opdrachten staan een aantal beroepsrollen en competenties centraal.

De opdrachten zijn zo geschreven dat je deze als het ware kunt ‘kleuren’ naar je eigen werksetting. Naar mate de opleiding vordert nemen de opdrachten toe in complexiteit en wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Naast de opdrachten schrijf je ook twee keer per jaar een leerprocesverslag. In dit verslag beschrijf je hoe je het werken aan de opdrachten hebt aangepakt, wat de stand van zaken is en welke ontwikkeling je hebt doorlopen. 
 

Het bachelorprogramma van de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd duurt 4 jaar. De studiebelasting van het complete opleidingsprogramma is 240 studiepunten (European Credit, afgekort EC), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur. 

Studiebelasting per week

Iedere module bestaat uit 5 EC. Je kunt rekenen op een totale studiebelasting van 36-40 uur per week. Dit omvat alle activiteiten ten bate van je studie: voorbereiding, lessen, schrijven van opdrachten en ontwikkelen van competenties in de praktijk tijdens werk. 

Studieadvies

Wanneer je aan het eind van het eerste collegejaar (de propedeuse) 50 of meer EC’s hebt behaald, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen van de propedeutische fase naar de hoofdfase van de opleiding. Heb je alle onderdelen van het opleidingsprogramma succesvol afgerond dan ontvang je het getuigschrift Bachelor of Science.

Tijdens de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd word je begeleid door een team van deskundige docenten. Je hebt een studieloopbaanbegeleider die jouw aanspreekpunt is en die je ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk. Aan de hand van deze opdrachten werk je tijdens je werk aan je competentieontwikkeling. Hierbij krijg je ook begeleiding van een praktijkbegeleider.

Studeren met een functiebeperking

Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool hiervoor biedt? Bekijk de pagina’s van de Studentendecaan.

De Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden kent verschillende varianten. Zo kun je kiezen voor een vorm die past bij jouw opleidingsachtergrond en ambities.

Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd

De vierjarige deeltijdvariant is bedoeld voor studenten die werkzaam (gaan) zijn in een zorginstelling waar zij de competenties kunnen ontwikkelen die bij een hbo-verpleegkundige horen.

Opleiding tot Verpleegkundige voltijd

Onze hbo-opleiding verpleegkunde voltijd duurt vier jaar. Praktijkervaring doe je op via meerdere stageperiodes.

Duaal traject Opleiding tot Verpleegkundige (vanaf studiejaar 3)

Wil jij leren en werken met elkaar combineren? Als je kiest voor de voltijdopleiding dan zijn er mogelijkheden om vanaf het derde jaar verder te gaan met het hbo-traject verpleegkunde duaal. Je hebt dan een dag les en de rest van week ben je werkzaam bij een van de zorginstellingen waar Hogeschool Leiden mee samenwerkt.

Doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen

Heb jij al een opleiding tot mbo-verpleegkundige niveau 4 óf een inservice-opleiding (A-, B-, óf Z- verpleegkundige) afgerond? Met behulp van de doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen (niveau 4) is het mogelijk om de opleiding in 2,5 jaar te doorlopen. Dit versnelde opleidingstraject wordt zowel aangeboden in duaal als in deeltijd. Heb je eerder ook al een verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding al in 2 jaar af te ronden.

Doorstroomroute voor sociaal werkers

Heb jij al een vierjarige bachelor Sociaal Werk, met specialisatie (profiel) ‘Zorg’? Dan kun je via de doorstroomroute voor sociaal werkers (met profiel zorg) je Bachelor of Science in 2 jaar behalen (tegen regulier wettelijk collegegeld). Dit versnelde opleidingstraject wordt alleen duaal aangeboden.

FastSwitch hbo-v voor switcher met een hbo- of wo-achtergrond

Heb je al een hbo-of wo-achtergrond en overweeg je een overstap naar het beroep hbo-verpleegkundige? Dan is FastSwitch iets voor jou! Binnen 3 jaar kun je bij Hogeschool Leiden je Bachelor of Science behalen. Ontdek de mogelijkheden die het deeltijd FastSwitch-programma jou te bieden heeft.

Kies ook voor hbo verpleegkunde in deeltijd

Heb jij een goed beeld van de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd, voldoe je aan de toelatingseisen en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan? 

Faciliteiten Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd

Hogeschool Leiden ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek. Naast de theorielokalen heeft de opleiding meerdere praktijklokalen. In deze lokalen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als verpleegkundige. Het is belangrijk dat je vaardigheden leert in de context van het beroep. Er is dan ook veel ruimte om zelfstandig te kunnen oefenen in de praktijklokalen. 

Tijdens je deeltijdopleiding kun je ook gebruik maken van de andere faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Meer zien van de hogeschool? Bekijk onze faciliteiten.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.