Hogeschool Leiden

Master Advanced Nursing Practice: duaal

 • Duaal
 • Nederlandstalig
 • 2 jaar
 • Master of Advanced Nursing Practice

In het kort

De gezondheidszorg is volop in beweging. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en blijft langer zelfstandig wonen. De medische mogelijkheden nemen toe en de vraag naar zorg en behandelingen groeit. Dat vraagt om een andere invulling van de werkverdeling binnen de zorgsector. De Master Advanced Nursing Practice (MANP) speelt in op deze ontwikkelingen. Als verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner) neem je een aantal traditionele artsentaken over. Jij behandelt patiënten zelfstandig en verlicht op deze manier de druk op de gezondheidszorg.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
Hbo-verpleegkundigen (BIG-geregistreerd) met de ambitie om zelfstandig patiënten te behandelen. Heb je de beschikking tot een erkende opleidingsplaats waarbij je een beroep kunt doen op een praktijkopleider? Durf jij de uitdaging van een pioniersfunctie en de combinatie van een pittige opleiding naast je dagelijkse werk aan?

Check voor je inschrijving alle toelatingseisen, kosten en vergoedingen.

Wat levert de Master Advanced Nursing Practice je op?

De Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden leidt je op tot verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner). In die functie verlicht je het takenpakket van de coördinerende hoofdbehandelaar. Je houdt spreekuren, verleent hoogwaardige verpleegkundige zorg, verricht een aantal medische taken en verzorgt ook de follow-up. De opleiding bereidt jou hier optimaal op voor. Alles wat je leert, kun je direct toepassen in jouw organisatie. Zo heb jij straks alles in huis om zelfstandig patiënten te behandelen.

Loes volgde de Master Advanced Nursing Practice en werkt nu als verpleegkundig specialist bij het LUMC. Ze vertelt over haar ervaringen tijdens en na de master.

Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, huisartsenposten, verpleeghuizen, GGZ-instellingen, traumacentra, de thuiszorg: de verpleegkundig specialist valt niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Ook ontstaan er banen in nieuwe werkgebieden. Denk aan de medische dienst van Schiphol, het gevangeniswezen, nieuwe zorgvormen op het gebied van ouderenzorg, buurtzorg (in kader van de toekomst van de extramurale zorg), etc.

Als gediplomeerd verpleegkundig specialist kun je jezelf registreren in het BIG-register voor verpleegkundig specialisten binnen twee specialismen:

 • Algemene gezondheidszorg (AGZ)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vanaf september 2021 leidt de master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden alleen nog op voor het specialisme AGZ. Binnen dit specialisme, kies je in overleg met je werkgever zelf een deskundigheidsgebied, bijvoorbeeld cardiologie, kindergeneeskunde, ouderenzorg of huisartsenzorg.

Heb je vragen? Bijvoorbeeld over wat voor jou het meest geschikte specialisme is, passend bij het werkterrein van jouw keuze. Neem contact op met Onderwijsmanager/Hoofdopleider Sabrina Roofthooft via +31(0)6-48133628 of roofthooft.s@hsleiden.nl.

Met het getuigschrift van de Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden ben je bevoegd om in bepaalde gevallen zelf geneesmiddelen voor te schrijven, puncties te verrichten en specialistische handelingen uit te voeren. Ook weet je precies welke wettelijke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Een van de krachten van de masteropleiding van Hogeschool Leiden ligt in de leerlijn tot klinisch expert. Tijdens de opleiding verwerf jij alle competenties die nodig zijn om deze rol met verve te vervullen.

Na het behalen van je master ben je op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken die er op dit moment spelen in jouw deskundigheidsgebied. Je bent in staat om zelf een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren en de resultaten te vertalen naar de organisatie waar je werkt.

Verder leren na je master

Na het afronden van de Master Advanced Nursing Practice blijf je via onze alumni-werkgroep op de hoogte van ontwikkelingen en kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere verpleegkundig specialisten. Daarnaast organiseert de werkgroep 1-2 keer per jaar een alumnibijeenkomst waaraan accreditatiepunten zijn gekoppeld. Ook is het mogelijk om na je master door te ontwikkelen in een promotietraject.

De Master Advanced Nursing Practice is erkend door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Het Verpleegkundig Specialisten Register is een verzamelnaam voor de vijf wettelijke registers van verpleegkundig specialisten.

Verpleegkundig Specialisten Register logo

Voordat je aan de opleiding begint, is het belangrijk dat je jezelf eerst inschrijft in het opleidingsregister. Meer hierover lees je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Master Advanced Nursing Practice de juiste stap is in jouw loopbaan? Lees meer over het programma en de begeleiding tijdens de opleiding op onze opleidingspagina. Ook is het aan te raden om in gesprek te gaan met iemand die werkzaam is als verpleegkundig specialist.

Heb je vragen, wil je aanvullende informatie of wil je dat we jou in contact brengen met een specialist in het deskundigheidsgebied dat jouw interesse heeft? Neem contact op met hoofdopleider Sabrina Roofthooft via +31(0)6-48133628 | roofthooft.s@hsleiden.nl of programmaleider Eefje Belt via belt.e@hsleiden.nl.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw programma

De Master Advanced Nursing Practice is een duaal traject waarin je werken en leren met elkaar combineert. Hierdoor kun je nieuwe kennis en vaardigheden meteen inzetten in je werkomgeving. Ook kun je vraagstukken waar je in jouw werk tegenaan loopt, voorleggen als casus. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de coachbijeenkomsten. Hierin bespreek je met een kleine groep verpleegkundige specialisten in opleiding een casus/kritisch incident. Tijdens de opleiding verdiep je jouw kennis over gezondheidsproblemen en de behandeling daarvan. Bij de ontwikkeling van het onderwijs werken we nauw samen met de beroepsvereniging V&VN VS en diverse zorgorganisaties. Op die manier is het mogelijk om snel en adequaat in te spelen op wat er speelt in de sector.

Waar je als hbo-verpleegkundige vaak fungeert als ‘allesweter’, stap je bij de start van de opleiding in een nieuwe rol: die van verpleegkundig specialist (advanced nurse practitioner). Waar je vroeger zei “dat komt de arts u zo toelichten”, voer jij nu zelf het gesprek. Opeens ben je weer afhankelijk en voel je je onzeker door alles wat je nog niet weet en kan. Hoe ga je om met eventuele weerstand? Hoe voorkom je dat je blijft hangen in de vertrouwde werkzaamheden en samenwerkingsvormen?

Bij de Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden hebben we ruime ervaring bij het begeleiden van verpleegkundig specialisten op de eigen werkplek: van de start tot de mastertitel. In overleg met de opleidingscoach en praktijkopleider, stel jij een eigen praktijkleerplan samen. De leerdoelen en -activiteiten die je hierin opneemt, hangen af van jouw ambities, leerbehoeften en wat er nodig is binnen de werkomgeving. Samen zoek je naar de juiste balans tussen werk, opleiding en privé.

Onderwijsvormen

Het programma is opgebouwd uit verschillende onderwijseenheden. De competenties uit de CanMEDS-systemathiek vormen hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je onder ‘ontwikkeling beroepscompententies’. Afhankelijk van de stof wordt er gekozen voor een passende lesvorm. Denk bijvoorbeeld aan hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen.

Je krijgt zowel training van ons eigen docententeam als gastdocenten uit de praktijk. Ook werk je veel samen met je medestudenten aan opdrachten, casussen en projecten. Hierbij krijg je de kans om te leren van elkaars ervaringen en de dilemma’s binnen de verschillende werkgebieden.

Heb je vragen over de voorwaarden die worden gesteld aan de opleidingsplaats/werkplek en de begeleidend praktijkopleider? Neem contact op met Onderwijsmanager/Hoofdopleider Sabrina Roofthooft via +31(0)6-48133628 roofthooft.s@hsleiden.nl of programmaleider Eefje Belt via belt.e@hsleiden.nl.

De Master Advanced Nursing Practice van Hogeschool Leiden staat onder andere bekend om de leerlijn tot klinisch expert. Tijdens de opleiding is er dan ook veel aandacht voor de competenties die nodig zijn om succesvol in die rol te functioneren. Denk aan vaardigheden zoals lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren, communicatie en evidence based practice.

De beroepspraktijk van de verpleegkundig specialist is continu in ontwikkeling. Tijdens de opleiding verdiep je jouw kennis met wetenschappelijk onderzoek, publicaties en vakbladen. Om de master te volgen is een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal dan ook noodzakelijk. In het programma is ook aandacht voor de ontwikkelingen in het internationale werkveld. Zo gaan studenten van de master jaarlijks op studiereis in het kader van de internationale oriëntatie op het beroep.

Een idee krijgen van hoe het programma van de opleiding is opgebouwd? Bekijk dan het programmaoverzicht van de Master Advanced Nursing Practice.

Praktijkgericht onderzoek

In het eerste jaar schrijf je een onderzoeksvoorstel voor een vraagstuk uit je eigen werkpraktijk. Dit voorstel is het startpunt voor de masterthesis waarmee je de opleiding afsluit. In het tweede jaar zet je het onderzoek op en voer je het uit.

Op het gebied van gezondheidszorg zijn bij Hogeschool Leiden inmiddels drie sterke lectoraten actief die met behulp van toegepast onderzoek bijdragen aan de inhoud van het onderwijsprogramma en actuele thema’s in de sector:

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om mee te werken aan de onderzoeks- en innovatieprojecten van deze lectoraten. Het thema Eigen regie is ook opgenomen als vast onderdeel in het onderwijsprogramma van de masteropleiding.

Studenten van de Master Advanced Nursing Practice zijn doorzetters, initiatiefrijk en flexibel ingesteld. Ze denken in creatieve oplossingen en zoeken actief de samenwerking op met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorghulpverleners. Bovenal spreken ze de taal van de patiënt en zijn of haar omgeving. Daarbij dagen ze de patiënt uit om (zo veel mogelijk) de regie te nemen op het eigen genezingsproces.

Competenties CanMEDS

De focus tijdens de opleiding ligt op de ontwikkeling van de competenties die vallen binnen de zeven taakgebieden die zijn vastgesteld door de beroepsvereniging V&VN VS:

 • klinische expertise
 • communicatie
 • samenwerking
 • organisatie
 • gezondheidsbevordering
 • wetenschap
 • professionaliteit

De systemathiek van CanMEDS is hierbij het uitgangspunt.

Met de praktijkopleider, de coach van de opleiding en medestudenten onderzoek je waar het om gaat bij de verschillende competenties en bespreek je hoe jij van plan bent om ze te ontwikkelen. In een portfolio verzamel je bewijzen van jouw kunnen. De opleidingscoach beoordeelt het portfolio.

Toetsing

De competenties worden onder andere getoetst door middel van patiëntensimulatietoetsen. Hierin toon jij de geleerde competenties aan tijdens een reële praktijksituatie met een simulatiepatiënt. Ook wordt iedere onderwijseenheid afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid.

De nominale studieduur van de Master Advanced Nursing Practice is twee jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 120 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast. Deze uren zet je in voor studieopdrachten, opleiding, praktijk en lesdagen. Dat betekent dat je een contract nodig hebt van tenminste 32 uur inclusief schoolactiviteiten om aan de masteropleiding deel te nemen.

In het eerste studiejaar zijn er 26 lesdagen (waarvan het grootste deel op woensdag en een aantal op vrijdag). In het tweede studiejaar zijn er 20 lesdagen (alleen op de woensdag). 

De lessen worden verzorgd door een klein en hecht team van professionals en verschillende gastdocenten. Tijdens de master word je vanuit de opleiding begeleid door een coach. Deze coach onderhoudt tevens steeds het contact met de werkgever en vervult de rol van docent tijdens de theoretisch praktische fase.

Voor de masterthesis krijgt je naast de klassikale ondersteuning, ook een eigen persoonlijke begeleider toegewezen.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook verpleegkundig specialist

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Master Advanced Nursing Practice kun je gebruik maken van de faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo beschikken we over diverse praktijklokalen die je, buiten de reguliere lessen om, kunt reserveren om te oefenen. Tevens kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Ook wordt er jaarlijks een internationale studiereis georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.