Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, uniek in Nederland, richt zich op praktijkgerichte zorgvragen rondom het behouden van eigen regie en zelfmanagement van cliënten. Het doel is dat fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals cliënten hierbij kunnen ondersteunen. 

Kennisontwikkeling

Thema’s waar het lectoraat kennis van heeft en onderzoek naar doet zijn: eigen regie, wijkgericht werken, zelfmanagementondersteuning, vitaliteit, (preventieve) beweegzorg, zorgtechnologie en co-creatie. 

Voor de komende jaren richt het lectoraat zich met zijn onderzoeksprogramma op kennisontwikkeling op de volgende gebieden: 

  1. Wijkgericht werken
  2. Zorgtechnologie
  3. (Participatief) Actie Onderzoek  

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt binnen het curriculum van de bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut en de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.

Samenwerking

Het lectoraat is binnen de faculteit Gezondheidszorg onderdeel van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) en werkt samen met de andere lectoraten binnen dit kenniscentrum. Daarbuiten werkt het lectoraat samen met praktijk- en kennisinstellingen, andere hogescholen en universiteiten, brancheorganisaties, Vitale Delta en Medical Delta.

Kenniskring

Om optimale, praktijkgerichte onderzoeksresultaten en voor een optimale verbinding tussen expertise en toepassingen in het werkveld te bereiken, werken er binnen het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg verschillende onderzoekers. Zij hebben hun sporen verdiend binnen hun vakgebied en zijn zowel binnen als buiten Hogeschool Leiden werkzaam. In het onderzoek van het lectoraat wordt steeds gezocht naar een wisselende samenstelling van de kenniskring om zo de juiste expertise paraat te hebben.

Bekijk de samenstelling van de kenniskring