Jacqueline van Oijen

Docent Jacqueline van Oijen.

Jacqueline studeerde Beleid en Management van Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit met als specialisatie kwaliteitszorg. Vanuit TNO Preventie en Gezondheid leidde zij projecten over kwaliteitsverbetering in hoger onderwijs en de gezondheidszorg. Aandachtsgebieden waren onder meer de ontwikkeling van kwaliteitsborgingnormen voor ziekenhuizen en het begeleiden van accreditaties in ziekenhuizen. Bij Hogeschool Leiden heeft zij diverse functies bekleed waaronder kwaliteitscoördinator van de Faculteit Management & Bedrijf en coördinator van de post HBO-opleiding Voortgezette Opleiding Management. Jacqueline doet binnen het Lectoraat Diversiteit onderzoek naar diversiteit en leiderschap, met nadruk op hoe diversiteit te borgen in de raden van bestuur en raden van advies van organisaties. Tevens is zij docent praktijkgericht onderzoek & innovatie bij de opleiding Management in de Zorg.

Jacqueline doet een promotieonderzoek naar kwaliteitsborging van medisch-wetenschappelijk (geneesmiddelen)onderzoek in ziekenhuizen bij de Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.