Geesiena Stradmeijer

Foto Geesiena Stradmeijer- Dans en Euritmie

Geesiena geeft onder andere les in tooneuritmie. Ook is ze studiebegeleider en projectbegeleider van het kunstzinnig afsluitingsproject in de afstudeerfase en begeleidt studenten bij hun eindscriptie.

Het verhaal van Geesiena

Omdat haar vader docent was, kreeg Geesiena van kinds af mee dat werken in het onderwijs waardevol en leuk is. Zij maakte op de vrijeschool kennis met euritmie. Na haar opleiding Spraakvorming in Stuttgart en Dornach werkte zij vanaf 1982 als docent Spraak aan de Euritmie Academie in Den Haag. Het was een kleine stap voor Geesiena om ook een studie te volgen in euritmie. Na haar afstuderen in 1988 leidde zij zeven jaar lang jonge mensen op tot euritmie professionals.

In 1995 was het tijd voor een nieuwe stap: Geesiena wilde buiten de muren van de opleiding werken en sloot zich in Dornach aan bij een toneelgroep. Ook volgde zij een opleiding Euritmietherapie in Stuttgart, werkte zij als euritmietherapeute en organiseerde zij cursussen en seminars. In 2010 behaalde Geesiena haar master Educatie.

Sinds 2005 werkt Geesiena als docent aan de opleiding Docent Dans/Euritmie van Hogeschool Leiden. Ze wil dat haar studenten ervaren dat zij tijdens de studie Docent Dans/Euritmie niet alleen een uiterlijk bewegingspatroon leren, maar dat het vooral ook draait om de energie die met het bewegen ontstaat. "Door op deze lagen met de studenten te oefenen, ervaren zij euritmie als een leerproces dat heel persoonlijk is, maar ook in een groep wordt gedaan. Zij ontwikkelen en ontdekken zo hun autonomie en sensibiliteit."

Het is een prachtige paradox dat je door je intensief te verbinden met euritmie juist meer jezelf kunt worden. Om dit te ontdekken en vervolgens als euritmie professional voor anderen mogelijk kunt maken, maakt het zo’n fantastisch beroep.

Geesiena Stradmeijer