Hogeschool Leiden

Over

Thema

Hbo-verpleegkundigen zijn een toevoeging in de verpleeghuiszorg

31 mei 2022 - Lector Chris Wallner (Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg) sprak op 20 mei bij Hogeschool Leiden en Marente zijn lectorale rede 'Een frisse blik op de verpleegkundige in het verpleeghuis' uit.

In zijn rede maakte Wallner zich hard voor een realistische beeldvorming onder studenten over de ouderenzorg. Ook sprak hij over het belang en de kracht van onbewuste kennis bij de verpleegkundige in het verpleeghuis en benoemde hij de toegevoegde waarde van de hbo-verpleegkundige in het verpleeghuis.

Realistische beeldvorming van de verpleeghuiszorg  

Minder dan 7% van de studenten overweegt om na het afstuderen in een verpleeghuis te gaan werken. Dit blijkt uit een vragenlijst die is uitgezet onder alle studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden. Studenten denken dat werken in het verpleeghuis routinematig is en weinig uitdaging biedt. Om studenten een realistisch beeld te geven van het werk in het verpleeghuis is het dus van essentieel belang dat de werkzaamheden tijdens de stage aansluiten bij de opleiding en dat er rolmodellen aanwezig zijn.

"Vind je het als verpleegkundige belangrijk om autonomie te hebben in je werk? Dan vind je dat in een baan in de ouderenzorg."

Chris Wallner

Uit een onderzoek van het lectoraat binnen het Vitale Delta consortium blijkt echter dat verpleegkundigen uit de VVT-sector (verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg) minder psychische en fysieke belasting en juist meer beslissingsruimte ervaren dan collega’s die werken in het ziekenhuis.

Lector Chris Wallner (links) ontvangt een beeldje uit handen van Joeri van den Steenhoven, CvB Hogeschool Leiden
Lector Chris Wallner (links) ontvangt een beeldje uit handen van Joeri van den Steenhoven, CvB Hogeschool Leiden

Betere persoonsgerichte zorg  

Er is een schat aan kennis bij zorgverleners over hoe zij persoonsgerichte zorg kunnen toepassen. Hierbij gaat het vaak om een intuïtieve en onbewuste vorm van kennis dat in het Engels ook wel 'tacit knowlegde' wordt genoemd.

Hoe kun je deze vorm van vaak onzichtbare kennis zichtbaar maken? Methodes als observeren, elkaar nadoen of het voeren van dialogen en reflectieve gesprekken lijken waardevol. Het lectoraat voert onderzoek uit om deze methoden in kaart te brengen, met als doel om beter persoonsgericht te kunnen werken in het verpleeghuis.

"Mevrouw weigert eten van de meeste zorgverleners. Bij Irma blijft ze rustig en eet ze gewoon."

Kwaliteitsverpleegkundige van Marente

Toegevoegde waarde hbo verpleegkundige in het verpleeghuis  

Alleen organisaties met een duidelijke visie op de inzet van de hbo-verpleegkundige lukt het om deze te werven en te binden, blijkt uit eerder onderzoek. Deze organisaties geven namelijk ook de nodige aandacht aan andere competenties dan die voorkomen bij de ‘standaard’ handelingen. Bijvoorbeeld door de hbo verpleegkundige in te zetten als rolmodel of coach voor bepaalde teamleden, op specifieke thema’s of voor de coördinatie van de zorg rond individuele en complexe cliënten. Dit maakt het werk uitdagender en interessanter voor de verpleegkundige. 

Door de samenwerking tussen het lectoraat en verpleegkundigen van Marente verbetert de kwaliteit op de afdeling. Het lectoraat krijgt inzicht in de praktijk en in de overkoepelende onderzoeksvraag: hoe kan verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om optimaal persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Meer lezen en zien over de lectorale rede

De digitale boekversie van de rede is beschikbaar via de publicatiepagina van het lectoraat. Een schriftelijk exemplaar is op te vragen via een e-mail aan Manon van Gemerden via [email protected]

Over het lectoraat

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is een samenwerking tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden en onderdeel van kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie van Hogeschool Leiden.