Hogeschool Leiden

Onderzoek en kennisuitwisseling

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg doet samen met verpleegkundigen en verzorgenden onderzoek naar hun dagelijkse beroepsuitoefening. Studenten en docenten van de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden werken mee aan dit onderzoek. De resultaten uit het onderzoek bieden input voor zowel de ontwikkeling van de beroepspraktijk binnen Marente als van het onderwijs in ouderenzorg aan studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden.

Learning communities

Het onderzoek van het lectoraat is gebaseerd op de uitkomsten van zogenoemde ‘learning communities’. Dit zijn leergemeenschappen waarin zorgprofessionals, docenten en studenten samenwerken en met en van elkaar leren. We denken na over het beroep van verpleegkundige en de ontwikkeling daarvan, en formuleren samen een gemeenschappelijke visie. Hierbij staan concrete vraagstukken uit de praktijk centraal.

Meer weten

Wil je meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat of heb je interesse in samenwerken? Neem dan contact op met lector Chris Wallner via wallner.c@hsleiden.nl.