Hogeschool Leiden

Onderzoek en kennisuitwisseling

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg doet samen met verpleegkundigen en verzorgenden onderzoek naar hun dagelijkse beroepsuitoefening. Studenten en docenten van de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden werken mee aan dit onderzoek. De resultaten uit het onderzoek bieden input voor zowel de ontwikkeling van de beroepspraktijk binnen Marente als van het onderwijs in ouderenzorg aan studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige van Hogeschool Leiden.

Onderzoeksprofiel

Het onderzoeksprofiel sterk gericht op (samen) leren en ontwikkelen van zorgprofessionals. De onderzoeksaanpak is actiegericht: leren en werken aan verandering in de zorgpraktijk (de “actie”) gaan hand in hand met het nadenken over, reflecteren op dit proces en het expliciteren van de daaruit voortkomende kennis. De grondslag van het onderzoek is kwalitatief en onderzoekers zijn participerend binnen activiteiten en dragen zo bij aan het proces van leren en ontwikkelen.

Onderzoekslijnen

 • Onderzoekslijn 1 - Goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in het verpleeghuis
  • 1a. Persoonsgericht zijn in het verpleeghuis – Hoe doe je dat?
  • 1b. Wat is de professionele identiteit van de verpleegkundige in het verpleeghuis?
 • Onderzoekslijn 2 -  Realistische beeldvorming over de verpleeghuiszorg 
  • 2a. Wat maakt de verpleeghuiszorg aantrekkelijk als werkplek voor verpleegkundigen?
  • 2b. Welk beeld hebben verpleegkunde studenten van de verpleeghuiszorg?
  • 2c. Wat moeten (HBO) verpleegkundigen leren om goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te kunnen leveren in het verpleeghuis? 
  • 2d. Hoe bevorderen we de instroom van mannelijke beroepskrachten in de ouderenzorg 
 • Onderzoekslijn 3 - Sociaal leren voor kwaliteitsbevordering in de zorg
  • 3a. Wat is de meerwaarde van leren in leergemeenschappen voor onderwijs en praktijk in de verpleeghuiszorg?

Learning communities

Het onderzoek van het lectoraat is gebaseerd op de uitkomsten van zogenoemde ‘learning communities’. Dit zijn leergemeenschappen waarin zorgprofessionals, docenten en studenten samenwerken en met en van elkaar leren. We denken na over het beroep van verpleegkundige en de ontwikkeling daarvan, en formuleren samen een gemeenschappelijke visie. Hierbij staan concrete vraagstukken uit de praktijk centraal.

Meer weten

Wil je meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat of heb je interesse in samenwerken? Neem dan contact op met lector Chris Wallner via [email protected].