Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is gestart op 1 april 2019 en een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie. 

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Naarmate de mensen steeds ouder worden is hier steeds vaker sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te kunnen bieden, moet een verpleegkundige dan ook steeds nadrukkelijker verschillende rollen tegelijkertijd kunnen aannemen: enerzijds kwalitatief goede patiëntenzorg bieden, anderzijds collega’s coachen bij het oppakken van innovaties. Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg gaat daarom expliciet in op de vraag: hoe kan een verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen, beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

“We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige nog sterker neer kunnen zetten.”

Lector Chris Wallner

Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten, verpleegkundigen en verzorgenden uit het werkveld samen om meer inzicht te verkrijgen in de rollen van de hbo-verpleegkundige en een visie te formuleren op hoe we diens positie in de ouderenzorg kunnen versterken, zowel in de patiëntenzorg als in de samenwerking met directe collega’s.

Maak kennis met het team van onderzoekers en medewerkers