Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Hoofdfase

De hoofdfase van het studieprogramma van de Academische Pabo neemt nog drie jaar in beslag. Je week behoudt dezelfde duidelijke structuur.

Twee dagen per week op de Pabo

Je ontwikkelt inhoudelijk en didactisch vakmanschap in de vakken van de basisschool. Je krijgt vakken als: taal, rekenen, moderne media, geschiedenis, natuur en techniek, beeldende vorming, muziek, aardrijkskunde. Ook is er aandacht voor onderwijsinnovatie en vakintegratie. Verder krijg je les over didactische werkvormen, het ontwerpen van een les, onderwijsleergesprekken, filosoferen met kinderen en projecten over theater en het omgaan met verschillen in de klas.

Twee dagen per week op de universiteit

Je verdiept je in wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen, leren en opvoeden. Ook leer je wetenschappelijk onderzoek te doen. Voorbeelden van vakken zijn: ontwikkelingspsychologie, leren en cognitie, gezinspedagogiek, onderwijsleerproblemen, onderzoekspracticum, interculturele aspecten van opvoeding, leerstoornissen, methodiek van handelingsplannen en ontwikkelen van krachtige leeromgevingen.

Eén dag per week stage

Tijdens je stage leer je je inhoudelijke, didactische en wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk van het basisonderwijs. Ook ontwikkel je professionele vaardigheden. In het eerste en tweede jaar loop je stage in de onder-, midden- en bovenbouw. In het derde jaar maak je een keuze tussen de specialisatieonderbouw (groep 1 t/m 4) of bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je loopt daar dan het hele jaar stage. De stage in het vierde jaar vindt plaats op een door jou gekozen basisschool, in de bouw waarin je je hebt gespecialiseerd in jaar drie.

Afstuderen combinatiestudie Academische Pabo

Als afsluiting van de combinatiestudie Academische Pabo voer je in je vierde jaar zelf een onderzoek uit en loop je een LIO-stage (leraar in opleiding)op een basisschool.

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Download het programmaoverzicht ( pdf, 71 KB )

Kom kijken

Wil je meer weten over de Academische Pabo en beleven hoe het is om in Leiden te studeren? De Academische Pabo biedt verschillende voorlichtingsactiviteiten aan om je te helpen bij je studiekeuze.