Foto Jolanda - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Master Jeugdzorg

"Het is mooi dat ik met mijn onderzoek zo veel beweging heb gecreëerd"

Jolanda (57) rondde in 1985 de bachelor Jeugdwelzijnswerk af, maar besloot in 2019 haar kennis te verversen. Dit jaar won zij de scriptieprijs van de Master Jeugdzorg met een onderzoek naar de uitvoering van de jeugdwet.

Foto Jolanda - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Master Jeugdzorg

Ik ben werkzaam als manager van de Ambulante Dienst Jeugd & Gezin in Gouda bij de Gemiva SVG-groep. Een organisatie in de gehandicaptenzorg die, door een transitie in 2015, opeens ook aanbieder van jeugdzorg is geworden. En dat is precies waar ik onderzoek naar heb gedaan. Ik ben gestart met het inventariseren van dillema’s die binnen de ambulante zorg ervaren werden. Wat valt onder jeugdzorg en wat onder gehandicaptenzorg? Wat is hier nu aan de hand? 

Terug naar het begin

Ik heb heel lang in de volwassen gehandicaptenzorg gewerkt en kwam in 2016 onverwachts terecht bij de Ambulante Dienst Jeugd. Ik merkte toen dat er allerlei luikjes open gingen in mijn hoofd met kennis die ik ooit eens in de bachelor had geleerd, maar die ik nodig moest verversen. Ik ben toen op zoek gegaan naar een opleiding anno 2019 die paste bij mijn managersrol en waar ik meer kennis over de inhoud van de jeugdtak kon krijgen. Uiteindelijk kwam ik toen bij de Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden. 

Het was een feest van herkenning om met zoveel verschillende mensen in de klas te zitten die allemaal in een ander stukje van de jeugdzorg werkzaam waren waar je mee kon sparren.

Beweging in de praktijk

Na mijn onderzoek kon ik concluderen dat er nog weinig kennis was, expliciet over jeugd, binnen mijn gehandicaptenorganisatie. Deze organisaties richten zich toch vaak op de verstandelijk beperkten in het algemeen en daardoor minder op jeugdigen. Daar ben ik dus ook mee bezig geweest. Wat nou als de ouder van het kind bijvoorbeeld een verstandelijke beperking heeft? Mocht het kind normaal begaafd zijn en beide ouders hebben wel een beperking, komen wij namelijk toch als gehandicaptenaanbieder aan zet. Je krijgt hierdoor als organisatie een andere verantwoordelijkheid dan dat je voor de transitie gewend was.

Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik een interne scholing ontwikkeld. Daar kun je je als werknemer voor aanmelden en zo meer leren over hetgeen wat ik heb onderzocht. De scholing richt zich op de jeugdwet, de richtlijnen jeugd en de meldcode. Het stuk over verantwoording voor de veiligheid van jeugdigen was nog onderbelicht en heb ik nu expliciet naar voren gehaald door middel van voorbeelden en oefeningen. Daarnaast ben ik ook bezig met het ontwikkelen van leerkringen voor alle verschillende Ambulante Diensten. Deze leerkringen zijn een soort kennisnetwerken om van gedachten te wisselen en om van elkaar te leren.  

Door mijn onderzoek is er urgentiebesef gekomen dat we een verantwoordelijkheid hebben in het voeren van regie in een gezin als we betrokken zijn. Hier ben ik nu een vervolgonderzoek over aan het doen.

Het eureka-moment

De weg naar het eindresultaat was in eerste instantie wat hobbelig. Ik vond met name het onderzoeksvoorstel wat lastig. Op een gegeven moment zei de docent vanuit school dat ik het onderzoeksvoorstel moest zien als een plan van aanpak. Toen viel het kwartje. Hierdoor kon ik op de juiste manier theorie zoeken en een verhaal schrijven. De wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek zorgde voor inzichten binnen de organisatie. Hiermee maak je een onderwerp namelijk los van een persoonlijke mening. 

Zoals ik al eerder zei was mijn eerste vraag: wat is hier nu aan de hand? Naar aanleiding van mijn onderzoek ontdekte ik dat. Ik ontdekte wat er aan de hand was en hoe het kwam dat er bij de ambulante dienst diverse dilemma's werden ervaren. Het was een soort eureka-moment. 

Gouden tip

Mijn gouden tip? Kies een onderwerp dat heel dicht bij jezelf ligt. Iets waar je of warm, boos of gefrustreerd van wordt. Dat geeft heel veel energie.

In deze master word je opgeleid tot professional leader. Iemand die kritisch is en die blik met onderzoek wetenschappelijk kan onderbouwen en ook daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen binnen de organisatie.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: