Foto Liesbeth - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

"Voor een groep staan en de dynamiek in een klas zien, dat is gewoon fantastisch"

Liesbeth (26) maakte de overstap naar het docentschap en koos voor de Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Ze ontdekte haar passie voor het ontwikkelen en verbeteren van onderwijs met een onderzoek naar portfolio-inzet in het mbo.

Foto Liesbeth - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2021 - Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Ik ben mijn carrière begonnen bij de opleiding verpleegkunde (HBO-V) in Den Haag. De gezondheidszorg trok mij eigenlijk door de complexiteit en de verschillende zorgvragen binnen het vak. Het echt kunnen bijdragen aan iemands herstel en maatschappelijk welbevinden vind ik mooi. Het docentschap heeft wel altijd in mijn achterhoofd gezeten. Ik begon met werkervaring opdoen in de praktijk bij de GGD en later ben ik gaan lesgeven bij het ROC Mondriaan als docent bij de mbo-opleiding Verzorgende Individuele Zorg (VIG) en Maatschappelijke Zorg (MZ), niveau 3. Na een halfjaar lesgeven startte ik aan de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 

Toen ik een aantal voorlichtingen had gegeven op scholen wist ik dat ik écht docent wilde worden. Het is leuk hoe je als docent kunt inspelen op dynamiek en creativiteit daarin kwijt kunt.

Het docentschap

Toen ik voor een opleiding in de verpleegkunde koos, heb ik altijd gedacht dat het docentschap iets voor mij kan zijn. Ik vind vooral het stimuleren en motiveren van jongeren heel interessant. Ik kwam bij het geven van voorlichtingen voor de opleiding al voor de klas te staan en ontdekte dat ik dat ontzettend leuk vond. Ik wilde alleen wel eerst werkervaring opdoen in de zorg, voordat ik echt de switch zou maken naar het docentschap. Zodoende heb ik eerst nog drie jaar in de praktijk bij de GGD gewerkt.  

Uiteindelijk besloot ik dat ik gewoon de switch naar docent moest maken. Voor mij zit daar echt alles in: van motiveren en stimuleren, tot informatieoverdracht en coaching. 

De opleiding

Uiteindelijk ben ik dus overgestapt naar het docentschap. Ik kreeg toen de keuze: ga ik voor een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) of ga ik een volledige lerarenopleiding doen? Toen ik bij Hogeschool Leiden zag dat ik in aanmerking kwam voor de Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, vond ik dat echt een toegevoegde waarde. Je krijgt hier je tweedegraadsbevoegdheid en alle handvatten voor het onderwijs mee.  

Het heeft me verder enorm geholpen dat ik vóór de opleiding al even in het onderwijs werkte. Je merkt dat je dan toch met een soort voorsprong de opleiding instapt, doordat je zelf al veel hebt geprobeerd en bent tegengekomen met betrekking tot wat wel en wat niet werkt. 

Het afstuderen

Als mbo-school wilden wij weten hoe je studenten in hun kracht zet en kan laten kijken naar hun eigen leerproces. Hoe konden we er dus voor zorgen dat studenten zelf inzien waar ze zitten in het leertraject en wat ze wel al kunnen en wat ze nog moeten leren? Wat zijn hun krachten en waar ligt voor hen de focus om te groeien? Op het hbo en wo heb je al snel te maken met een portfolio. Bij onze opleiding op het mbo was dit nog helemaal niet het geval. Dat terwijl de verzorgenden wel werken met dezelfde CanMeds-rollen als bij hbo-Verpleegkunde. Zo kwam ik dus uit op een portfolio dat gericht is op de kernrollen van de zorg. De CanMeds-rollen zijn eigenlijk de verschillende petten (rollen) die de verzorgende heeft in de praktijk.

Ik heb voornamelijk studenten en docenten geïnterviewd. Wat verwachten zij nou van een portfolio? Wat zijn voor hen belangrijke punten die in het portfolio moeten zitten? Daarbij heb ik veel contact gehad met onderwijskundig-medewerkers en directieleden. Van alle kanten kwam informatie en werd het idee bekeken, maar er is wel één product uit komen rollen waar we dit jaar mee zullen starten. 

Het goede cijfer dat ik heb gekregen voor mijn onderzoek en het product is fijn, maar het leukste vind ik toch wel dat het overal gebruikt gaat worden. Het is leuk dat het de praktijk ingaat.

Ik denk dat mijn afstudeerproduct zo’n succes is geworden, omdat het erg nieuw was voor onze opleiding en ook gelijk aansloot bij het nieuwe kwalificatiedossier: een dossier waarin de eisen beschreven staan waar de student aan moet voldoen om het diploma te halen. Het was noodzaak om de CanMeds-rollen meer te integreren in het onderwijs en dit doen we nu mede door het portfolio.  

Toekomstplannen

Ik ben nu onderwijskundige bij de opleiding VIG/MZ niveau 3 bij het ROC Mondriaan. Zo blijf ik kritisch kijken naar het onderwijs en dat vind ik echt ontzettend leuk. We kijken continu hoe we het onderwijs kunnen laten aansluiten op de praktijk en hoe we alle innovaties uit de zorg weer kunnen meenemen in het onderwijs. Die veranderlijkheid maakt het voor mij juist leuk. 

Geniet van het hele leerproces: wanneer jij zelf iets leert én wanneer je merkt dat je iets nieuws goed toe kunt passen. Het voelt namelijk als een succesmoment wanneer informatie echt overkomt.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: