Foto studenten aan de slag in de les

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): kopopleiding voltijd

  • Voltijd
  • Nederlandstalig
  • 1 jaar
  • Bachelor of Education

In het kort

Weinig beroepen zijn zo gevarieerd als het beroep van leraar. Je bent studieloopbaanbegeleider, begeleidt leerlingen tijdens hun stage en voert gesprekken. Ook ontwerp je lesmateriaal, maak je toetsen en overleg je met collega’s over de studievoortgang van leerlingen. En dat is nog maar een kleine greep uit het takenpakket. Aangezien het mogelijk is om binnen één jaar je tweedegraads lesbevoegdheid te halen, kun je snel aan de slag als docent in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo of vmbo. Ook vinden veel van onze Kopstudenten een werkplek bij een hogeschool, met name als ze ook werkervaring en een mastertitel hebben.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Met een hbo-v diploma kun je de Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn volgen. Je diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Indien dit wel het geval is, moet je kunnen aantonen dat je minimaal vijf jaar relevante en recente werkervaring hebt. 

Wil je meer over de varianten? Bekijk de mogelijkheden en veschillen! 

Wat levert de kopopleiding je op?

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn is een veelzijdig beroep, waarbij je met recht een echte duizendpoot genoemd kan worden. Het ene moment verzorg je een vaardigheidsles aan toekomstige verpleegkundigen, het andere moment heb je een leergesprek over leefstijl en verzorg je daarna een project over Mens en Natuur met een collega Biologie. Dat vraagt om een flexibele houding en een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. De Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bereidt jou hier optimaal op voor. Alles wat je leert kun je direct toepassen tijdens je stage.

Docenten Job en Esther vertellen meer over dit koptraject en werpen een blik op het doel en resultaat van deze opleiding voor studenten. Benieuwd? Lees het verhaal van Job en Esther.

Het is als leraar belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en de dynamiek van een klas en de belevingswereld van leerlingen aanvoelt. Juist in het (v)mbo zijn herkenbare rolmodellen onmisbaar. Leerlingen zoeken iemand waarin ze zich kunnen herkennen. De juiste balans vinden tussen afstand en contact is daarbij een lastige opgave. 

Na de opleiding ben je klaar om lessen op het gebied van Gezondheidszorg en Welzijn te geven op het (v)mbo. Daarnaast kun je ook terecht op andere plekken, afhankelijk of de instelling van je keuze akkoord gaat met een tweedegraads bevoegdheid Gezondheidszorg en Welzijn. Je kunt dan bijvoorbeeld aan de slag als praktijkopleider of coach in een zorginstelling of ziekenhuis, of binnen de beroeps- en volwasseneducatie.

De doelgroepen waarmee je kunt werken zijn gevarieerd: van pubers tot volwassenen en van entree-opleidingen tot niveau 4.

Met de Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Na afronding van de opleiding weet jij hoe je:

  • een inspirerende les kunt verzorgen over beroepsgerichte vakken binnen verpleegkunde en verzorging, maar ook vakken binnen het (v)mbo zoals Leefstijl en Voeding;
  • onderwijs en voorlichtingsactiviteiten ontwikkelt waarmee je leerlingen aan het denken zet en stimuleert om het beste uit zichzelf en anderen te halen;
  • leerlingen begeleidt bij de opleiding, stage en het vinden van werk;
  • gesprekken voert (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen) met leerlingen en ouders met diverse achtergronden;
  • leerlingen kunt ondersteunen en coachen bij problemen, ontwikkelingsvraagstukken en studiekeuze.

Verder ontwikkelen

Ook na je afstuderen kun je bij ons verder blijven leren. Zo verzorgt het Centrum onderwijs & innovatie Leiden tal van nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen en workshops. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere tweedegraads leraren, zowel online als tijdens verschillende netwerkbijeenkomst.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn voor jou de juiste vervolgstap is? Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding. Als je nog niet bekend bent met de doelgroep, dan raden we je aan om eerst een dag mee te lopen in het (v)mbo zodat je een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten. 

Opbouw programma

De Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn is een voltijds traject dat je in één jaar kunt doorlopen. Hierin volg je één dag per week onderwijs bij de hogeschool en loop je twee dagen per week stage in het (v)mbo. De overige dagen heb je nodig om je voor te bereiden op je stage en lesdag. In de opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van de pedagogisch-didactische competenties. De vakinhoudelijke kennis heb je immers al in je bagage. Wel leer je hoe je die vakkennis kunt vertalen in activerende lessen. Tijdens de opleiding krijg je begeleiding van een vast team van professionals uit uiteenlopende expertisegebieden.

De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door activerend onderwijs waarin de beroepspraktijk centraal staat. Met prikkelende en enthousiasmerende werkcolleges maak jij jezelf de lesstof eigen. Je werkt daarbij veel samen met je medestudenten. Ook is er een directe koppeling met de praktijksituaties die je tegenkomt tijdens je stage.

Het opleidingsprogramma is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Zo weet je zeker dat jij de kennis en vaardigheden ontwikkelt die onmisbaar zijn binnen jouw beroep. Elke periode staan er twee modules op het programma. Voorbeelden hiervan zijn oplossingsgerichte gespreksvoering, didactische werkvormen, toetsen & evalueren en groepsdynamica.

Stagelopen in het (v)mbo

Meteen vanaf de start van de opleiding ga je aan de slag in de onderwijspraktijk. Heb je al een baan in het (v)mbo? Dan is het een mogelijkheid om deze te gebruiken als stageplaats, mits je werkzaamheden gericht zijn op het lesgeven en begeleiden van leerlingen en/of stagiaires. Als je niet beschikt over een relevante werkplek, dan is het belangrijk om voor de start van de opleiding op zoek te gaan naar een geschikte stageplek. Om je hierbij te ondersteunen organiseert de opleiding eind mei/begin juni een stagemarkt. Houd de website of onze facebookpagina in de gaten voor de definitieve datum.

Afstuderen

Een nieuwsgierige, onderzoekende, kritische instelling is onmisbaar voor een leraar. Tijdens je afstuderen toon je aan dat jij deze kwaliteiten effectief in kan zetten. Het laatste half jaar van de opleiding maak je een beroepsproduct dat bijdraagt aan het verbeteren of innoveren van de beroepspraktijk (de school, de klas, het team of de leerling). Het beroepsproduct komt voort vanuit een ‘echte’ vraag uit de praktijk van je stageplek.

De Kopopleiding Gezondheidszorg en Welzijn start in september en de vaste lesdag is op woensdag. De nominale studieduur is één jaar, waarbij het totale studieprogramma een studiebelasting heeft van 60 EC (European Credits). Binnen dit systeem staat 1 studiepunt (EC) voor gemiddeld 28 uur studielast. Deze uren zitten in voor lesdagen, stage en studieopdrachten.

Onze studenten verschillen in leeftijd (uiteenlopend van 21 jaar tot +/- 50 jaar), vooropleiding, culturele achtergrond en motivatie om te starten met de studie. Sommigen stromen direct na het behalen van een bachelor of master door, omdat ze zich graag willen specialiseren als docent. Andere studenten kiezen bijvoorbeeld voor de opleiding om zichzelf om te scholen.

Om de kopopleiding succesvol af te ronden is het vooral belangrijk dat jij de drive hebt om het maximale er uit te halen. Het doorlopen van de studie vergt een grote mate van doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Ook is het een must om goed te plannen.

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij Student Support.

De vooropleiding van onze studenten verschilt behoorlijk. Daarom bieden we de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn aan in verschillende flexibele leertrajecten. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring. Alle varianten kun je gemakkelijk vinden in het overzicht.

Bachelor degree voltijd kopopleiding

Heb je een hbo-bachelor Verpleegkunde afgerond? Dan kom je in aanmerking voor de Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Je kunt het programma van de kopopleiding alleen voltijd volgen. De nominale studieduur van dit opleidingstraject is één jaar.

Bachelor degree flexibele deeltijd

Het is ook mogelijk om de bachelor degree tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn in deeltijd te volgen. Elke fase van de flexibele deeltijdopleiding is opgebouwd uit een generieke en een vakspecifieke lijn. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

De flexibele deeltijdopleiding richt zich met name op studenten met een afgeronde hbo/wo-vooropleiding en/of relevante werkervaring. Tijdens de opleiding wordt een zelfstandige studiehouding van je verwacht.

Bachelor degree voltijd

Met de voltijd bacheloropleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn werk je toe naar een tweedegraads bevoegdheid. Naast het primaire proces van een leraar wordt van je verwacht dat je een leidende rol kan innemen in het ontwikkelen en/of onderzoeken van onderwijs.

Associate degree voltijd

De Associate degree is een tweejarige opleiding (meer hierover lees je bij het onderdeel Opbouw opleiding van de bachelor degree voltijd tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn). Met je getuigschrift van de Associate degree-opleiding kun je aan de slag in de praktijk als onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn in het (v)mbo.   

Meer weten over welke variant het beste bij jou past? Bezoek een Open Dag.

Word ook leraar gezondheidszorg en welzijn

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Kopopleiding kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.