Foto studenten - Hogeschool Leiden Prijs winnaars 2021 - Opleiding tot Fysiotherapeut

"We hebben onderzoek gedaan met de data van 99 ziekenhuispatiënten"

Coen (30), Britt (23), David (27) en Brigitte (22) wonnen de scriptieprijs voor de Opleiding tot Fysiotherapeut en deden voor hun Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie onderzoek naar spierkrachtmetingen op de IC van het LUMC.

Foto studenten - Hogeschool Leiden Prijs winnaars 2021 - Opleiding tot Fysiotherapeut
V.l.n.r. Brigitte, Britt en Coen

Spierkracht meten

Brigitte: Ons onderzoek heet ‘Early assessments of skeletal muscle strength in ICU patients’. Op de Intensive Care gebruikt men 2 meetinstrumenten om spierkracht te meten bij patiënten: de MRC sum score (een maat voor spierkracht) en de handknijpkrachtmeter. De MRC sum score is nu de 'gouden standaard', maar het is best wel intensief voor patiënten en de therapeut moet daar ook kundig in zijn. De handknijpkrachtmeter is daarentegen wat eenvoudiger af te nemen. Wij hebben daarom onderzocht of de handknijpkrachtmeter en de MRC sum score vergelijkbare uitkomsten geven bij het diagnosticeren van spierzwakte. 

Britt: Precies. De MRC sum score is een wat uitgebreider meetinstrument waarbij je aan 2 zijden van het lichaam spierkrachttesten doet met manuele weerstand. Dat is voor de mensen op de IC dus ook best wel zwaar en de patiënt moet daarnaast ook goed alert zijn. De handknijpkrachtmeter doe je maar 3 keer en maar aan één zijde. Dit is veel minder belastend voor de patiënten. Vandaar dus inderdaad ons onderzoek.

IC-gerelateerde spierzwakte is een veelvoorkomend probleem. Het is dus van groot belang om spierzwakte vroegtijdig te diagnosticeren, ook wanneer de patiënt nog niet goed instrueerbaar is.

Brigitte

David: We hebben onderzoek gedaan met de data van 99 patiënten die opgenomen zijn geweest in het LUMC. Een zeer grote groep dus. Dit maakte het heel tof, omdat je uitkomsten dan vollediger zijn dan wanneer je met de data van een kleinere groep werkt.

De rondleiding op de IC midden in de pandemie was een bijzonder moment. We zagen daar namelijk de afgesloten quarantainegedeeltes van de Intensive Care.

Coen

Artikel publiceren

Coen: Er waren al andere onderzoeken gedaan die suggereerden dat die handknijpkrachtmeter mogelijk meer gebruikt kon worden. Wij hebben gekeken of dat voor patiënten op de IC ook het geval was. Zoals wij voortgeborduurd hebben op eerdere onderzoeken, zijn er ook weer mogelijkheden om op basis van onze resultaten een vervolgonderzoek te doen. Zo blijft het doorgaan en dat is natuurlijk heel waardevol.

We hebben onze scriptie in het Engels geschreven en schrijven op dit moment ook een artikel dat gepubliceerd kan worden in een academisch tijdschrift.

Britt

David: We hebben voor ons uiteindelijke product een aanbeveling opgesteld voor de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten voor het meten van spierkracht op de IC. Dit kan uiteindelijk zorgen voor meer efficiëntie in de fysiotherapeutische patiëntenzorg en zorgen dat spierzwakte zo snel mogelijk gediagnosticieerd kan worden. Het uiteindelijke product is dus echt een product om zeer trots op te zijn.

Britt: Ik vond het wel prettig dat we het onderzoek met z’n vieren konden doen. Zo sta je er niet helemaal alleen voor. Het is natuurlijk ook zo dat de een sterker is op het ene gebied en de ander juist weer heel goed is in andere dingen. Op die manier konden we elkaar goed aanvullen. 

Brigitte: De samenwerking was inderdaad heel fijn. Het leukste vond ik dan ook het eindresultaat dat we hebben gecreëerd. Je bent bezig met een echt onderzoek voor het werkveld in plaats van met een fictieve schoolopdracht. Daar wíl je natuurlijk ook een mooi product voor maken. 

Coen: Het is een super leuke studie, maar het is wel belangrijk om goede aantekeningen te maken. Binnen de opleiding krijg je bijvoorbeeld ergens mee te maken wat dan later tijdens je stage weer terug kan komen. Hoe beter je je aantekeningen dus gemaakt hebt, hoe makkelijker het uiteindelijk is. 

Wees nieuwsgierig naar al het onbekende dat je tegen komt in je studie en je stage.

David

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2021 en de opleiding: