Foto Tijl - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - Vrijeschool Pabo

"Ieder mens heeft behoefte om zelfstandig te zijn, contact te hebben met anderen, zich competent te voelen en te voelen iets te kunnen"

Tijl deed onderzoek naar autonomie in de kleuterklas. Hij keek hierbij naar wat ervoor nodig is om kinderen autonomie te laten voelen. Benieuwd naar zijn ervaring? Lees zijn verhaal.

Foto Tijl - Hogeschool Leiden Prijs winnaar 2020 - Vrijeschool Pabo

Mijn onderzoek ging over autonomie in de kleuterklas. Ik heb gekeken naar de behoefte aan autonomie. Dat is eigenlijk gestoeld op een theoretisch model van twee psychologen die zeggen dat ieder mens de behoefte heeft aan autonomie, verbondenheid en competentie. Dus heel kort gezegd: ieder mens heeft behoefte om zelfstandig te zijn, contact te hebben met anderen, zich competent te voelen en te voelen dat hij of zij iets kan. Ik heb in mijn scriptie gekeken naar hoe je kinderen autonomie laat voelen. Hierbij heb ik specifiek gekeken naar de vrijeschool kleuterklassen.

Hoe laat je kinderen een autonoom mens zijn en zich zelfstandig voelen? Wat is daar voor nodig?

Tijl

Toen ik twee jaar geleden stage liep, zag ik dat jonge kinderen heel snel in een nieuwe omgeving wennen, heel snel de nieuwe omgeving kennen en zich daarin vrij voelen en zelfstandig willen zijn. Ik vroeg mij toen af waar die drang vandaan komt en hoe ik hen daarin kan stimuleren wanneer dit bijvoorbeeld niet lukt, wanneer die wil om autonoom te zijn er niet is. 

Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat de waarde van autonomie zoals die beschreven wordt door die twee Amerikaanse psychologen en de waarde van de mensen die in de vrijeschool kleuterklas werken, best wel met elkaar overeenkwamen. Dat is wel echt een mooie ontdekking. Er is een spreuk gemaakt voor de kleuterleerkrachten: “Met eerbied ontvangen (respect voor je medemens), met liefde opvoeden (geborgenheid en sociaal contact) en met vertrouwen laten gaan (vertrouwen is belangrijk om zelfstandig te worden).” In die spreuk komen die drie elementen mooi terug.

De vrijheid die kinderen wordt geboden, de verzorging, hoeveel er wordt verteld, hoeveel er met fantasie en met de kringloop van het jaar wordt gewerkt. Dat zijn allemaal dingen waar ik erg enthousiast van word.

Tijl

Meer weten?

Wil je meer lezen over de HL-Prijswinnaars van 2020 en de opleiding: