Hogeschool Leiden

Hogeschool zoekt held(en)

Michael (17) twijfelt. Hij is bijna klaar met de havo en staat voor de belangrijke keuze van een vervolgstudie in het hbo. Maar wat wil hij precies? Mensen helpen? Iets met sportbegeleiding misschien? In ieder geval een studie waar hij energie van krijgt, iets wat hij echt leuk vindt om te doen, iets waar hij vier jaar tijd in wil steken. Naast zijn grote passie voor alles wat te maken heeft met voetbal, zit hij met zijn smartphone altijd met zijn neus boven op het laatste nieuws. Hij weet wat er in zijn omgeving speelt en wil later van betekenis zijn. Thuis heeft hij het niet makkelijk; zijn vader werkt vanwege blessures al een paar maanden gedwongen halve dagen en dat heeft grote invloed op de sfeer in huis. Michael probeert zich in deze periode zo goed mogelijk op zijn havo-examens voor te bereiden, maar wil zich tegelijkertijd ook verdiepen in wat hij na de middelbare school gaat doen. 

Persoonlijk en betrokken

Hogeschool Leiden leidt nieuwsgierige, ondernemende en ambitieuze professionals op. In de regio Leiden wonen talloze jonge mensen zoals Michael. Energiek en enthousiast, klaar om de wereld te ontdekken. In hun laatste jaar op de middelbare school bepalen deze toekomstige helden al welke bijdrage zij later willen leveren aan de maatschappij. Hogeschool Leiden maakt veel werk van een goede studievoorlichting, om hen te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Denk aan Open Dagen, studiekeuzegesprekken en proefstudeerdagen, waardoor studenten een weloverwogen afweging kunnen maken van welke studie goed bij hen past. Ook tijdens de studie zorgen we voor passende studieloopbaanbegeleiding, zodat studenten hun talenten en interesses ten volle leren te benutten. Vaak is het voor jongeren in deze regio een logische keuze om een van de Open Dagen van de hogeschool te bezoeken. Vanwege onze kwalitatief sterke studies, onze goede contacten binnen de regio en onze kleinschaligheid, valt de beslissing voor een vervolgopleiding vaak uit in het voordeel van Hogeschool Leiden.

Hogeschool Leiden is voor Michael een logische keus. Hij woont op tien minuten fietsafstand en de school staat bekend als een betrokken, gezellige hogeschool, waar kwaliteit en persoonlijke aandacht voor studenten hoog in het vaandel staan. Dat weet hij van vrienden die al aan de hogeschool studeren. In februari bezoekt Michael de Open Dag. Onwennig maar nieuwsgierig stapt hij de centrale hal binnen en laat de school een paar seconden op zich inwerken. Grappig, hij voelt zich eigenlijk meteen thuis. Bij een informatiestand wordt hij aangesproken door een enthousiaste student Fysiotherapie. Als deze hoort over Michaels achtergrond, vertelt hij hem meer over de opleiding en Michael merkt dat deze veel overlap heeft met zijn interesses. Enthousiast bezoekt Michael diezelfde dag ook nog informatiestands van de studies MWD en SPH. Hij vertrekt met armen vol voorlichtingsmateriaal, maar uiteindelijk trekt Fysiotherapie hem het meeste. Niet alleen door de hele praktische kant van de studie, maar ook door de blessures van zijn vader. Michael is ervan overtuigd dat hij als fysiotherapeut later een bijdrage aan een betere wereld kan leveren.

Profilering Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden staat voor passie, oog voor talent en menselijke maat. Welke studie je ook kiest: wij dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen. Door het persoonlijke contact dat wij met hen hebben via colleges, studieloopbaanbegeleiding en projecten waar in groepsverband wordt samengewerkt, weten wij waar hun talenten liggen. Wij leiden helden op die aan de slag gaan met jeugd, gaan werken met mensen in de gezondheidszorg en onderzoek gaan doen in de ‘Life Sciences’. Via onderwijs en toegepast onderzoek en via onze studenten, onze medewerkers en onze alumni zijn wij met vele duizenden draden verbonden met de Leidse regio. Daar ligt onze kracht en dat is onze toegevoegde waarde. 

Vol enthousiasme begint Michael aan zijn studie. De ELCID-introductiedagen zijn meer dan geslaagd en nieuwsgierig volgt hij zijn eerste colleges. Hij heeft leuke studiegenoten en de praktijkcases zijn interessant, maar toch heeft hij het gevoel dat hij iets mist. Halverwege het collegejaar slaat de twijfel opnieuw toe: zijn passie voor de actualiteit en zijn grote maatschappelijke betrokkenheid kunnen nog beter tot hun recht komen en ook past het fysieke aspect van de opleiding minder goed bij hem dan hij aanvankelijk dacht. Docenten merken dat Michael steeds meer colleges overslaat. Dat is jammer, want zij zien beslist talent bij hem. Na een paar weken nodigt zijn studieloopbaanbegeleidster hem uit voor een gesprek.

Docenten motiveren

Docenten spelen een belangrijke rol in de vorming van onze studenten. Hogeschool Leiden werkt met docenten die studenten bijblijven, die het verschil maken. Docenten die uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en discussie. Onze docenten zetten studenten aan het denken. Liefde voor en kennis van zijn vakgebied; dat is waar onze docent voor staat. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de docenten, maar voor al onze medewerkers. We zijn kritisch, werken samen en geloven in elkaars expertise. Wij motiveren en corrigeren elkaar en dragen bij aan elkaars ontwikkeling. Net als bij onze studenten streven we er voortdurend naar om het beste in onszelf naar boven te halen.

Michael bespreekt zijn twijfels met zijn studieloopbaanbegeleidster. Zij raadt hem aan om bij de studentendecaan langs te gaan om de vervolgstappen te bespreken voor een eventuele studieswitch. In zijn gesprekken met de decaan komt Michael tot het besluit om het volgende studiejaar te beginnen met de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zijn eerdere interesse in deze studie tijdens de Open Dag wordt door de gesprekken met de decaan opnieuw aangewakkerd. Doordat hij met zijn neus bovenop het nieuws zit, signaleert hij haarscherp de continue veranderingen in zorg en welzijn. Hij ontdekt dat je als maatschappelijk werker een schakelpersoon bent tussen mensen in moeilijkheden en professionele hulpverleners binnen tientallen verschillende organisaties. Dat is wat Michael wil: middenin een buurt aanwezig zijn en mensen helpen om hun omgeving te activeren. Geen oplossingen aandragen vanachter zijn bureau, maar als spil in de wijk actief signalen opvangen en daar iets mee doen.

Historisch fundament

De opleidingen zorg en welzijn vormen het historische fundament van Hogeschool Leiden. Van oorsprong zitten deze opleidingen verspreid door heel Leiden. Om de onderlinge band tussen de verschillende opleidingen te versterken, besluit de hogeschool tot één locatie middenin het BioScience Park, het bekende Leidse kenniscluster op het gebied van de ‘Life Sciences’. Wat volgt is een onstuimige groei in studentenaantallen die, net als overal in het hbo, ten koste van de kwaliteit dreigt te gaan. Hogeschool Leiden zoekt hierin zorgvuldig haar weg om ervoor te zorgen dat zij kwaliteit blijft leveren. Een onderwijsinstelling is tenslotte niet langer alleen een instituut dat kennis overdraagt, maar, en misschien wel in de eerste plaats, ook een plek die studenten vormt. Wij kiezen ervoor om niet te streven naar nog meer groei, maar om ons volledig te richten op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Op die manier leiden wij beroepsbeoefenaren op voor de arbeidsmarkt. Wij zijn succesvol als men in het werkveld tegen elkaar zegt: ‘Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben’.

Tijdens zijn stage in het derde jaar, bij een bureau dat zich bezighoudt met dienstverlening voor ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers merkt Michael dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Hij mag actief meedenken over bijvoorbeeld de dagverzorging van ouderen en gehandicapten. Hij proeft tijdens zijn stage ook heel erg de dankbaarheid van de mensen die hij begeleidt. Dat is wat hem aanspreekt. Hij merkte dat ook al tijdens de colleges en het is fijn dat dit bevestigd wordt in het werkveld. Enthousiast geworden door zijn opgedane kennis en ervaringen, neemt Michael na vier jaar met gepaste trots zijn diploma in ontvangst. 

Toekomst

Hogeschool Leiden is klaar voor de toekomst. Met relevante opleidingen, die inspelen op de vraag vanuit het beroepenveld. Die aansluiten bij actuele maatschappelijke veranderingen, die studenten alles meegeven om hun bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren op de best mogelijke manier. Het is onze ambitie om Hogeschool Leiden blijvend succesvol te houden. Met onze passie, ons talent en onze menselijke maat, die zo kenmerkend zijn voor Hogeschool Leiden, blijven wij inspelen op de toekomst. Voor onze studenten en voor de samenleving.

‘Er zijn momenten in het leven waarbij je wat hulp/advies nodig kunt hebben om de regie in je leven weer terug te krijgen, om pijn en verdriet te verwerken. Met jou wil ik meelopen om de weg naar oplossingen te vinden, om de kwaliteit van jouw bestaan te verbeteren.’ Deze quote staat op Michaels persoonlijke pagina op de internetsite van het gemeentelijk maatschappelijk werkbureau in Leiden waar hij na zijn studie is gaan werken. Een baan waar hij trots op is, waar hij van betekenis is, voor echte mensen, met echte problemen. Michael kijkt met veel plezier terug op zijn studententijd op Hogeschool Leiden. Hij is blij met de actieve begeleiding die hij heeft gehad van zijn docenten, zijn studieloopbaanbegeleider en de hogeschooldecaan. Zonder hun hulp en aanmoediging was hij nooit op de plek terechtgekomen waar hij nu zit.