Header HRM-module Recruitment & Employer Branding

Module deeltijd HRM - Recruitment & Employer Branding

 • Module
 • HRM
 • Start februari 2024
 • Duur 10 dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Hoe krijg je de juiste medewerkers op de juiste plek binnen je organisatie om daarmee je organisatiedoelen te verwezenlijken? Met dit vraagstuk ga je aan de slag in de praktijkgerichte module Recruitment & Employer Branding. Je leert tijdens deze module hoe je de juiste medewerkers vindt op de arbeidsmarkt en je leert sollicitatiegesprekken voeren. Je ontwikkelt verder voor lopende vacatures in je eigen organisatie een werving- en selectieplan en doet voorstellen voor verbeteringen van het bestaande werving- en selectiebeleid. Je stemt het werving- en selectieplan af op de organisatiedoelen en de organisatiecultuur.

Meer over de kosten, toelatingseisen en aanmelding voor deze module vind je bij het onderdeel Praktische informatie.

Modulaire deeltijdopleiding HRM

De module Recruitment & Employer Branding is onderdeel van de modulaire deeltijdopleiding HRM van de faculteit Management & Bedrijf. Gecombineerd leiden deze modules tot een bachelordiploma HRM van Hogeschool Leiden. Nieuwsgierig? Bekijk het actuele module-aanbod.

Wat je leert

Voor de module Recruitment & Employer Branding is het van belang dat je werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang tot een dergelijke afdeling hebt zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren.

Hoe ga je dat doen?

 • Je leert hoe je in een krappe arbeidsmarkt succesvol kandidaten voor jouw organisatie werft en hoe je een aansprekende merkstrategie ontwikkelt;
 • Je schrijft een onderscheidend en effectief wervingsplan voor vacatures in jouw organisatie, passend bij de merkstrategie van de organisatie;
 • Je stelt een selectieplan op dat leidt tot de keuze voor een geschikte medewerker voor de vacatures in jouw organisatie;
 • Je leert effectieve selectiegesprekken en succesvolle arbeidsvoorwaardengesprekken te voeren;
 • Je doet verbetervoorstellen voor bestaand werving- en selectiebeleid;
 • Je ontwikkelt onboardingsbeleid of je doet verbetervoorstellen voor bestaand onboardingsbeleid.

Maak kennis met de modulaire deeltijd HRM

Ben je benieuwd naar de inhoud van de module? Bezoek dan één van onze informatieavonden of neem contact op via het contactformulier.

Programma

Tijdens de module Recruitment & Employer Branding volg je een gevarieerd lesprogramma. Het programma bestaat uit tien lesdagen, verdeeld over 20 weken. De lesdagen zijn op donderdag en vrijdag.

Het ontwikkelen van werving- en selectieplannen voor bestaande vacatures binnen je organisatie, leer je hoe je de selectie van geschikte kandidaten uitvoert, doe je (verbeter-)voorstellen voor het onboardingsbeleid en dat alles in lijn met de organisatie staat centraal in de module Recruitment & Employer Branding. Daarbij voer je zelf een selectie- en arbeidsvoorwaardengesprek en stem je het wervings- en selectieplan af op de behoefte van de organisatie en in lijn met diens merkstrategie. 

De lessen worden gegeven op donderdag en vrijdag. De inhoud van de lessen verschilt.

Donderdag

Op de donderdagen ga je aan de slag in je leerteam (check-in). Samen werk je aan je beroepsopdracht. Daarnaast volg je werkcollege(s).

Vrijdag

Op de vrijdagen volg je een gastcollege of inspiratiesessie van experts uit de praktijk. Je krijgt vaardigheidstraining en reflecteert op bereikte resultaten. Je eindigt met de check-out samen met je leerteam.

De module Recruitment & Employer Branding is opgedeeld in de volgende lesblokken:

Lesblok 1 (15 & 16 februari 2024):

Organisatieomschrijving, Rolverdeling recruitment en stakeholders, Employer Branding, Arbeidsmarktcommunicatie, Candidate Journey, Employee Journey

Lesblok 2 (14 & 15 maart 2024): 

Arbeidsmarkt, Arbeidsmarktanalyse, Arbeidsmarkttrends, Wervingsplannen opzetten, Wervingskanalen, Functieanalyses, Push en pull factoren, cv’s interpreteren, Assessments, Selectiemiddelen, Referentiecheck, Selectiegesprekken voeren

Lesblok 3 ( 4 & 5 april 2024) 

Consults, Peerreview, Presentaties, Afronding deel 1 en Vaardigheden 

Lesblok 4 (16 & 17 mei 2024): 

Relatierecruitment en organisatiestrategie, Personeelsplanning, Proactief rekruteren, Omgevingsanalyses, Ken- en stuurgetallen werving en selectie, Effectiviteit van wervingsinspanningen, Introductie en onboarding, Binden en Boeien startende medewerkers, Socialisatie van medewerkers

Lesblok 5 (6 & 7 juni 2024):
Consults, Peerreview, Presentaties, Afronding deel 2

Inschrijven

Wil jij je ontwikkelen op het gebied van Recruitment & Employer Branding en de juiste mensen op de juiste plek krijgen? Het eerstvolgende startmoment van de module is in februari 2024. Je voldoet aan de toelatingseisen voor deze module met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel vindt er na aanmelding een intakegesprek plaats en wordt bekeken of de organisatie voldoende mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je in.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan de themamodule Recruitment & Employer Branding? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Kosten: de kosten voor het los volgen van deze module bedragen € 2.875,- exclusief de aanschaf van literatuur. Houd rekening met ongeveer € 95,- voor de aanschaf van literatuur, dit varieert per thema-module. De kosten voor literatuur worden apart op de factuur vermeld. 

Doelgroep en toelatingseisen: je voldoet aan de toelatingseisen voor module Recruitment & Employer Branding met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel is het voor het volgen van de module van belang dat je  werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang tot een dergelijke afdeling hebt zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren. Je ambieert een HR-functie op tactisch of strategisch niveau binnen je organisatie en/of wilt jezelf verder verdiepen in het thema Recruitment & Employer Branding en je daarbij ontwikkelen tot hbo-eindniveau.

Aanmelding, intakegesprek en factuur: na jouw definitieve aanmelding ontvang je de factuur. Na het voldoen van de betaling ben je ingeschreven. Een maand voor aanvang ontvang je de literatuur en aanvullende (praktische) informatie. ontvang je een intakeformulier en maken we een afspraak voor een intakegesprek (dit kan telefonisch), waarin onder andere beoordeeld wordt of de organisatie waar jij de benodigde beroepsproducten gaat ontwikkelen hiervoor voldoende mogelijkheden biedt. Je kunt op basis van dit intakegesprek niet worden afgewezen. Na jouw definitieve aanmelding ontvang je de factuur. Na het voldoen van de betaling ben je ingeschreven. Een maand voor aanvang ontvang je de literatuur en aanvullende (praktische) informatie.

Studie-investering: deze module bestaat uit vijf keer twee aaneengesloten dagen over een periode van 20 weken. De studiebelasting is ongeveer 12 uur per week.

Certificaat: na het succesvol afronden van deze module wordt een certificaat toegekend.

Microcredentials: na afronding van deze module kom je ook in aanmerking voor een microcedential, een erkend digitaal certificaat waarmee je kunt aantonen welke kennis en vaardigheden je op welk niveau hebt behaald. Meer informatie over dit certificaat vind je op de pagina Microcredentials.

Management & Bedrijf

Voor alle nascholingen en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. Heb je vragen? Neem via het contactformulier contact met ons op.