Header Leadership & Engagement

Module deeltijd HRM - Leadership & Engagement

 • Module
 • HRM
 • Start september 2022
 • Duur 10 dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Er zijn veel verschillende leiderschapsstijlen. Denk aan dienend, aanmoedigend, inspirerend of autoritair leiderschap. Maar hoe en wanneer gebruik je welke stijl, welke leiderschapsmodellen zijn er, hoe pas je deze toe en hoe ontwikkel je jouw persoonlijk leiderschap? In de praktijkgerichte module Leadership & Engagement ga je je hier verder in verdiepen. Dit doe je samen met docenten, medecursisten en studenten in een inspirerende leeromgeving.

Meer over de kosten, toelatingseisen en aanmelding voor deze module vind je bij het onderdeel Praktische informatie.

Modulaire deeltijdopleiding HRM

De module Leadership & Engagement is onderdeel van de modulaire deeltijdopleiding HRM van de faculteit Management & Bedrijf. Gecombineerd leiden deze modules tot een bachelordiploma HRM van Hogeschool Leiden. Nieuwsgierig? Bekijk het actuele module-aanbod.

Wat je leert

Voor de module Leadership & Engagement is het van belang dat je werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang hebt tot een dergelijke afdeling zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren. Op basis van het High Performance Organization (HPO) raamwerk ga je een adviesrapport schrijven voor jouw organisatie met betrekking tot leiderschap binnen jouw organisatie. Wat ga je doen?

Hoe ga je dat doen?

 • Je formuleert een eigen visie op leiderschap (en de ontwikkeling hiervan);
 • Je ontwikkelt jouw persoonlijk leiderschap;
 • Je identificeert, analyseert en beoordeelt leiderschap aan de hand van leiderschapsmodellen;
 • Je geeft aan hoe jouw eigen leiderschap kan worden (door-)ontwikkeld;
 • Je maakt kennis met verschillende leiderschapsstijlen en leert die gebruiken;
 • Je formuleert interventies die bijdragen aan de motivatie van medewerkers;
 • Je creëert inzicht in de samenhang van verschillende doelstellingen binnen je organisatie en maakt duidelijk hoe deze bijdragen aan het realiseren van strategische keuzes;
 • Je stelt een business case op waaruit duidelijk wordt hoe de investeringen in leiderschap een bijdrage leveren aan de gewenste performance en betrokkenheid van medewerkers.

Maak kennis met de modulaire deeltijd HRM

Ben je benieuwd naar de inhoud van de module? Bezoek dan één van onze informatieavonden of neem contact op via het contactformulier. 

Programma

Tijdens de module Leadership & Engagement volg je een gevarieerd lesprogramma. Het programma bestaat uit tien lesdagen, verdeeld over 20 weken. De lesdagen zijn driewekelijks op donderdag en vrijdag.

Leiderschap is een veelbesproken thema in veel organisaties. Belangrijke elementen die spelen bij leiderschap zijn:

 1. Hoe leiders handelen vanuit de groep en goede relaties onderhouden met medewerkers;
 2. Leiderschapsstijl;
 3. Invloed uitoefenen;
 4. Motiverende arbeidsomstandigheden creëren;
 5. Beslissingen nemen (op een verstandige wijze waar mogelijk participatief);
 6. Grenzen kennen (om kunnen gaan met eigen sterkte en zwaktes);
 7. Sturen op resultaat en ontwikkeling.

In de module Leadership & Engagement gaan we op verkenningstocht naar hoe deze elementen in jouw beroepspraktijk werken en zoeken we antwoorden op vragen als:

 • Wat houdt het thema leiderschap eigenlijk in? 
 • Wat voor een leider ben jij?
 • Is leiderschap te leren? Of is het aangeboren?
 • Hoe breng jij mensen en teams in beweging?
 • Wat werkt wel en niet bij leiderschap?
 • Wat is de rol van leiderschap in organisaties, en op welke manieren kun je leiderschap organiseren?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen rond leiderschap?
 • Hoe kan de sturing op resultaten en ontwikkeling gekoppeld worden aan de doelen van een organisatie?

Donderdag

Op de donderdagen ga je aan de slag in je leerteam (check-in). Samen werk je aan je beroepsopdracht. Daarnaast volg je werkcollege(s).

Vrijdag

Op de vrijdagen volg je een gastcollege of inspiratiesessie van experts uit de praktijk. Je krijgt vaardigheidstraining en reflecteert op bereikte resultaten. Je eindigt met de check-out samen met je leerteam.

Lesblok 1 

Donderdag 14 september en vrijdag 15 september

Persoonlijk leiderschap; authentiek leiderschap, waarde gedreven leiding geven, omgaan met persoonlijke grenzen.

Lesblok 2 

Donderdag 12 oktober en vrijdag 13 oktober

High- en low performing teams, Agile werken en Scrum Start-up, vormen en soorten leiderschap door de tijd; verband tussen leiderschap en management, leiderschapsstijlen, leiderschap en verander-management, leiderschap en innovatie, raamwerk en scan High Performing Organisations.

Lesblok 3 

Woensdag 8 november (vaardigheidstoets 1), donderdag 9 november en vrijdag 10 november

Beloning, Motivatie, Flow, Teamontwikkeling en gedeeld leiderschap, identificeren, analyseren en beoordelen leiderschap in organisaties, Balanced Score Card, Resultaatafspraken, ontwikkelingsafspraken

Lesblok 4 

Donderdag 7 december en vrijdag 8 december

Competentiemanagement, competentieprofielen opstellen, facilitator panel-sessies competentiemanagement

Lesblok 5 

Woensdag 17 januari (vaardigheidstoets 2), donderdag 18 januari en vrijdag 19 januari

Afronding beroepsproducten, presenteren teamproduct, medewerker betrokkenheid, adviesgesprekken voeren

Inschrijven

Wil jij je ontwikkelen op het gebied van leiderschap en medewerkers inspireren en motiveren? Het eerstvolgende startmoment van de module is in september 2024. Je voldoet aan de toelatingseisen voor deze module met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel vindt er na aanmelding een intakegesprek plaats en wordt bekeken of de organisatie voldoende mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je in.

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Van plan om deel te nemen aan de module Leadership & Engagement? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Kosten: de kosten voor het los volgen van deze themamodule bedragen € 2.875,- exclusief de aanschaf van literatuur. Houd rekening met ongeveer € 95,- voor de aanschaf van literatuur, dit varieert per thema-module. De kosten voor literatuur worden apart op de factuur vermeld. 

Doelgroep en toelatingseisen: je voldoet aan de toelatingseisen voor module Leadership & Engagement met elk havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma niveau 4. Wel is het voor het volgen van de module van belang dat je  werkzaam bent op een HR-afdeling of toegang tot een dergelijke afdeling hebt zodat je de mogelijkheid hebt om de portfolio-opdrachten uit te voeren. Je ambieert een HR-functie op tactisch of strategisch niveau binnen je organisatie en/of wilt jezelf verder verdiepen in het thema Leadership & Engagement en je daarbij ontwikkelen tot hbo-eindniveau.

Aanmelding, intakegesprek en factuur: na jouw aanmelding ontvang je een intakeformulier en maken we een afspraak voor een intakegesprek (dit kan telefonisch), waarin onder andere beoordeeld wordt of de organisatie waar jij de benodigde beroepsproducten gaat ontwikkelen hiervoor voldoende mogelijkheden biedt. Je kunt op basis van dit intakegesprek niet worden afgewezen. Na jouw definitieve aanmelding ontvang je de factuur. Na het voldoen van de betaling ben je ingeschreven. Een maand voor aanvang ontvang je de literatuur en aanvullende (praktische) informatie.

Studie-investering: deze module bestaat uit vijf keer twee aaneengesloten dagen over een periode van 20 weken. De studiebelasting beslaat ongeveer 12 uur per week.

Certificaat: na het succesvol afronden van deze module ontvang je een certificaat.

Microcredentials: na afronding van deze module kom je ook in aanmerking voor een microcedential, een erkend digitaal certificaat waarmee je kunt aantonen welke kennis en vaardigheden je op welk niveau hebt behaald. Meer informatie over dit certificaat vind je op de pagina Microcredentials.

Management & Bedrijf

Voor alle nascholingen en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. Heb je vragen? Neem via het contactformulier contact met ons op.