Foto Wiep Staal| Docent Master Jeugdzorg

Wiep Staal

Wiep Staal is onderwijsmanager en docent/coördinator Professionalisering van de Master Jeugdzorg.

Wiep is onderwijsmanager van de opleiding Master Jeugdzorg. Zij coördineert de programmalijn Professionalisering en geeft les in de modules training en (team)coaching. Ook biedt zij aan Hogeschool Leiden onderwijs in supervisie, intervisie, coachen en professionalisering. Wiep heeft ervaring opgedaan in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, in het coachen van teams en individuele medewerkers (geregistreerde supervisor, intervisiebegeleider en coach) en in het begeleiden van moreel beraad.

Foto Wiep Staal| Docent Master Jeugdzorg