MANP praktijk - Rosaline

Subsidieregeling ministerie VWS verlengd

De komende vijf jaar blijft het mogelijk om salariscompensatie aan te vragen voor werknemers die deelnemen aan het duale (leren en werken) opleidingstraject van de Master Advanced Nursing Practice. Lees meer over deze subsidieregeling.

De komende jaren wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de taakherschikking in de zorg verder stimuleren. Hierbij is een belangrijke rol neergelegd voor de verpleegkundig specialist die het takenpakket van de coördinerend hoofdbehandelaar kan verlichten. In maart 2016 is dan ook definitief besloten om de subsidieregeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant te continueren tot en met 1 juli 2022. Dat betekent dat het de komende vijf jaar mogelijk blijft om salariscompensatie aan te vragen voor werknemers die deelnemen aan het duale (leren en werken) opleidingstraject van de Master Advanced Nursing Practice.

Meer informatie

Heb je vragen over de mogelijkheden van de subsidieregeling, neem dan contact op met hoofdopleider Sabrina Roofthooft via +31(0)71 5188 478 of roofthooft.s@hsleiden.nl.

Meer weten over de besluitvorming m.b.t. de regeling subsidieregeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant? Bekijk de officiële bekendmaking van het besluit (Staatscourant nr. 16741 – jaargang 2017) en lees meer informatie over de regeling.