Studentzaken

Inschrijven/toelating Master Advanced Nursing Practice

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2017-2018.

De informatie over het studiejaar 2018-2019 is uiterlijk 1 oktober 2017 te vinden op deze pagina. Vanaf die datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Toelatingsvoorwaarden

De masteropleiding is ontwikkeld voor verpleegkundigen die:

  • een HBO-Verpleegkunde dan wel een hbo-opleiding in de gezondheidszorg hebben afgerond;
  • ingeschreven staan in het BIG-register voor verpleegkundigen;
  • minimaal twee jaar relevante praktijkervaring hebben bij de patiëntencategorie waar de student als verpleegkundig specialist in opleiding gaat werken;
  • minimaal 32 uur werken;
  • beschikking hebben over een opleidingsplaats en een beroep kunnen doen op een praktijkopleider;
  • beheersing hebben van de Nederlandse en Engelse taal, voldoende om vakliteratuur te kunnen lezen.

Toelating via assessment

Heb je geen hbo-opleiding in de gezondheidszorg afgerond, maar ben je wel in het bezit van een verpleegkundige in-serviceopleiding (specificatie A, B en Z), dan bieden we je de mogelijkheid om via een assessment je hbo-niveau aan te tonen. Voor meer informatie over het assessment kun je contact opnemen met Sabrina Roofthooft, Hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, t: +31(0)71 5188 478, e: roofthooft.s@hsleiden.nl.

Met een mbo-diploma Verpleegkunde niveau 4 ben je niet toelaatbaar tot de Master ANP en kom je dus niet in aanmerking voor een assessment. Er zijn wel mogelijkheden om door te stromen naar het schakeltraject MBO-HBO van de opleiding tot Verpleegkundige.

Toelatingsprocedure

  • Aanmelden voor de toelatingsprocedure vindt plaats bij Hogeschool Leiden door middel van het invullen en opsturen van het aanmeldformulier ( doc, 29 KB ).
  • Nadat wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, nodigen wij je uit voor een intakegesprek. In dit gesprek worden eventuele hiaten vastgesteld, waaraan je tijdens de masteropleiding alsnog moet gaan voldoen.
  • Je moet een verklaring kunnen tonen, waaruit blijkt dat je beschikt over een opleidingsplaats met een praktijkopleider die aan de gestelde eisen voldoet.
  • Ook moeten jij en je werkgever een tripartite-overeenkomst ( pdf, 180 KB ) ondertekenen.

Als je volgens deze procedure toelaatbaar bent, kun je je inschrijven voor de opleiding Master ANP.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding voor het studiejaar 2017/2018 doe je via Studielink (uiterlijk 15 juli 2017). Let op: dit doe je voorafgaand aan het intakegesprek. Via Studielink regel je jouw aanmelding bij DUO en je aanvraag voor studiefinanciering in één keer. Ook een adreswijziging geef je hier door. Met jouw persoonsgegevens wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan, binnen het kader van de privacywetgeving. Vragen over de opleiding kun je stellen via studeren@hsleiden.nl

Antwoorden op vragen over Studielink kun je vinden op Studielink.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving. Vragen? Neem dan contact op met Studentinschrijving via  studentinschrijving@hsleiden.nl

Lesdag

In principe om de week op woensdag. In voorkomende gevallen kunnen er extra bijeenkomsten worden ingelast.

Kosten en vergoedingen

De hoogte van het collegegeld voor masteropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. Bekijk de actuele bedragen en toelichting op de pagina over Collegegeld. Is de Master ANP je tweede masteropleiding? Dan betaal je betaal je het instellingscollegegeld. Dit bedrag ligt hoger dan het wettelijk collegegeld. Via het Stappenplan collegegeld 2017-2018 zie je snel of voor jou van het bedrag van het wettelijke collegegeld of het instellingscollegegeld van toepassing is.

Overige kosten

Verder moet je rekenen op een bedrag van ongeveer € 1500,- voor studieboeken, syllabi en andere studiematerialen voor het eerste jaar van de opleiding. Voor de internationale studiereis naar de Verenigde Staten wordt een reservering gevraagd van € 2000,-. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.

Subsidieregelingen

Om de groei van Verpleegkundig Specialisten te realiseren zijn de afgelopen jaren diverse stimulerende maatregelen genomen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft subsidie aan zorginstellingen om tegemoet te komen in de studiekosten voor medewerkers die de Master ANP volgen. De subsidie is in ieder geval gegarandeerd tot en met juli 2017. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht Subsidieregeling ministerie VWS verlengd. Praktijkopleiders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor informatie over de subsidies, leermeestervergoeding en contractuele afspraken tussen werkgever, hogeschool en student: download de tripartite-overeenkomst ( pdf, 180 KB ).