Annemieke Kloover

HBO- Rechten Annemieke

De betekenis van deze uitspraak is de boodschap die Annemieke studenten mee wenst te geven tijdens maar vooral na hun studie HBO-Rechten of SJD. Na haar afstuderen heeft Annemieke ervaring opgedaan als juridisch adviseur op het gebied van arbeidsrecht en heeft zij commerciële functies bekleed inzake (juridische) detachering, voordat zij in het onderwijs terechtkwam. Mensen op de juiste plek krijgen in een bepaalde organisatie gaf haar veel voldoening. Annemieke spreekt mensen voordat zij gaan studeren op Open Dagen en bij het Proefstuderen als actief lid van de PR-commissie, tijdens hun studie als coördinator van het eerste jaar voor het vak studieloopbaanbegeleiding, en erna als alumnicoördinator voor de afdeling Recht. Daarnaast doceert Annemieke vakken zoals verbintenissenrecht, bestuurs(proces)recht, auteursrecht binnen de minor Intellectueel eigendom en Europeesrechtelijke vakken als Competition Law en Internal Market. Ook verzorgt Annemieke juridische vakken voor de opleidingen Human Resource Management en Commerciële Economie.

"Be the change you want to see in the world".

Gandhi