Mark Eckhart

Foto van Mark Eckhart, docent opleiding Communicatie

Na een korte carrière als consultant bij PinkRoccade heeft Mark gekozen voor zijn daadwerkelijke passie; het onderwijs. Tijdens zijn studie Bedrijfskunde en Filosofie genoot hij van inspirerende docenten, dat wilde hij ook kunnen! Sinds 2003 is Mark actief bij Hogeschool Leiden. Bij de opleiding Communicatie doceert hij o.a. marketing, strategisch management, bedrijfskunde, filosofie en sociologie. Mark heeft hij zo zijn stokpaardjes in het onderwijs. Eén daarvan is de combinatie onderwijs en ondernemerschap. Vanuit het niets iets verzinnen en op de markt brengen, zoals in het project ComOn. Mark coacht de studenten met veel plezier bij dit proces van inspiratie tot implementatie. Een ander specialisme waar hij graag mee werkt is managementgaming. Behalve als coördinator en begeleider heeft hij hier in diverse hoedanigheden, van projectleider tot didacticus, veel ervaring mee opgedaan. Leuke en leerzame dingen doen; dat is het centrale uitgangspunt van zijn onderwijsfilosofie.