Hogeschool Leiden

Over

Thema

Wisseling leden Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

9 september 2020 – In september treden drie nieuwe leden toe tot en nemen twee leden afscheid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden. Voor de zomervakantie is de wervingsprocedure met succes afgerond.

We heten Anna Chernilovskaya, Artie Ramsodit en Christiaan Rebergen van harte welkom. 

Kennismaking

Op 24 augustus maakten zij kennis met de andere leden van de raad en de hogeschool. Zij kregen een eerste indruk van alle inspanningen die onze studenten en medewerkers de afgelopen maanden hebben verricht. Ondanks de beperkingen door het coronavirus, ging het onderwijs – grotendeels online – gewoon door.  

Twee faculteitsdirecteuren - Patrick Pijnenburg en Ruby Fasten - en twee dienstdirecteuren - Ella Noordhoek en Franziska Brouwer - legden uit hoe wij de afgelopen periode het onderwijs hebben georganiseerd en ondersteund en hoe wij dat de komende periode doen. Ook vertelden drie voorzitters van studieverenigingen - Kasper von Oven van MensSana, Max Jobels van Nucleus en Demi Visser van Libra - hoe zij en hun medestudenten de afgelopen periode hebben ervaren en wat zij van aankomend jaar verwachten. 

Reden versterking

De versterking van de Raad van Toezicht is nodig, omdat eind september Josephine de Zwaan en Frank van den Heuvel na twee zittingstermijnen van vier jaar de raad verlaten. Wij zijn hen erkentelijk voor de toewijding en betrokkenheid waarmee zij de afgelopen jaren als vice-voorzitter van de raad en voorzitter van de auditcommissie hun rol hebben vervuld. Artie Ramsodit volgt Frank op als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de medezeggenschap.

Lees meer over de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden