Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Mevr. mr. dr. A. (Artie) Ramsodit-De Graaf

Sinds 2017 is Artie Ramsodit eigenaar van Citysolutions.nl, onderdeel van het Humanities Lab, Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij onder meer senior onderzoeker kenniscentrum connected learning en gemeenteraadslid bij de gemeente Haarlem. Daarnaast bekleedt zij bestuurs- en toezichtfuncties. Artie is, op voordracht van de medezeggenschap, vanaf 13 september 2020 lid van de raad van toezicht en de Commissie Onderwijs en Onderzoek.

Persoonsgegevens

 • Geslacht: vrouw
 • Geboortejaar: 1975
 • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

 • Eigenaar van Citysolutions.nl, onderdeel van Humanities Lab, Universiteit van Amsterdam
 • Senior onderzoeker, Haagse Hogeschool, 
 • Lid examencommissie docent en onderwijsontwikkelaar, Hogeschool van Amsterdam 
 • Lid van de gemeenteraad Haarlem domeinen wonen, werk, welzijn, ruimtelijke ordening en economie
 • Strategisch adviseur korpsbeheerder en korpsleiding, politieregio Kennemerland en politieregio Gelderland-Midden 
 • Adviseur en leidinggevende bij ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Economische Zaken

Huidige relevante nevenfuncties

 • Lid raad van commissarissen woningcorporatie Vidomes
 • Lid raad van toezicht DOCK
 • Lid raad van toezicht Open Scholengemeenschap Bijlmer (OSB)
 • Lid raad van toezicht Zonova
 • Lid rekenkamercommissie gemeente Haarlemmermeer
Artie Ramsodit - Lid van de Raad van Toezicht