Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen

Sinds juni 2018 is Christiaan Rebergen werkzaam als Thesaurier Generaal bij het Ministerie van Financiën. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Christiaan is lid en vice-voorzitter van de raad van toezicht en lid van de Selectie- en Remuneratiecommissie vanaf 13 september 2020.

Persoonsgegevens

  • Geslacht: man
  • Geboortejaar: 1970
  • Nationaliteit: Nederlands

Loopbaan

  • Thesaurier-Generaal, Ministerie van Financiën
  • Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ambassadeur Millenniumdoelen, Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Plaatsvervangend Hoofd sectie OCW, Inspectie Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën

Huidige relevante nevenfuncties

  • Lid raad van toezicht, stichting Pharm Access Internationaal Stichting voor innovatie in Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Christiaan Rebergen - Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden