Hogeschool Leiden

Over

Thema

4*4 Pitstop: een tijdelijk leernetwerk voor professionele vraagstukken

2 november 2021- Afgelopen maand is de handreiking 4*4 PitStop Methode gepubliceerd. Deze methode is een pop-up leernetwerk van en voor professionals waarin inspiratie, innovatie, samenwerking en leren van elkaar centraal staan.

De handreiking is ontstaan uit een samenwerking tussen Christian Wallner, lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) van Hogeschool Leiden en Max Aangenendt, programmaleider HRD en onderzoeker bij De Haagse Hogeschool. De handreiking is praktisch, laagdrempelig, leesbaar en ondersteunt professionals om met de werkvorm 4*4 PitStop aan de slag te gaan.  

Leernetwerk

De methode 4*4 PitStop is een pop-up leernetwerk van en voor professionals waarin inspiratie, innovatie, samenwerking en leren van elkaar centraal staan. Professionals die een soortgelijke uitdaging hebben in hun werk, zoals bijvoorbeeld docenten van verschillende HBO-opleidingen die allemaal een rol hebben in curriculumvernieuwing, kunnen samen een 4*4 pitstop starten. Deelnemers besteden ongeveer 16 uur aan de pitstop (4 * 4 uur) door middel van vier bijeenkomsten verspreid over 8 tot 16 weken. Ze gaan met elkaar aan de slag en ieder neemt zijn eigen kennis, ervaring, doelen, behoeften, inzicht en bronnen mee.  

Afbeelding cover handreiking 4*4 Pitstop

Bijzonder aan de 4*4 pitstop methodiek is dat, hoewel deelnemers met en van elkaar leren, iedere deelnemer wel werkt aan een individueel resultaat of product. In het voorbeeld van de 4*4 pitstop “curriculumvernieuwing” kan dat bijvoorbeeld een overzicht van ontwerpprincipes voor de eigen opleiding zijn. Daarbij ontmoet hij/zij collega’s uit andere teams of organisaties die ook op dat thema met een eigen resultaat bezig zijn. Elke deelnemer doorloopt zo een eigen ontwerp-, onderzoek-, implementatie- of leerproces. De vier bijeenkomsten zorgen voor onderlinge inspiratie, samenwerking en van elkaar leren.  

PitStop in de praktijk

Sinds 2017 zijn diverse PitStops uitgevoerd, op onderwerpen zoals onderwijsontwikkeling, het opstarten van leernetwerken en het ontwerp van learning communities bij de hbo-opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden.  

Mede-ontwikkelaar Chris Wallner maakt ook gebruik van de methode. “Vorig jaar heb ik de 4*4 PitStop methode gebruikt om een mini-leernetwerk voor docenten van de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg te faciliteren. In deze master werken studenten samen in een leergemeenschap. Van docenten vraagt het begeleiden van zo’n leergemeenschap een andere rol dan de klassieke docent-rol. Minder de rol van expert en kennisoverbrenger en meer de rol van procesbegeleider, coach en aanjager van de eigen regie van studenten in hun leerproces en opdrachten.”  

Ontwikkeling handreiking

Max Aangenendt en Chris Wallner hebben de kennis en ervaringen van deelnemers en facilitators aan de PitStops gebruikt bij de ontwikkeling van de handreiking. “Het doel was vooral om een concrete handreiking te maken, iets wat gewoon praktisch is, waardoor anderen de 4*4 pitstop methodiek goed kunnen gebruiken en het hun kan helpen om als facilitator op te treden”, aldus Wallner.  

Ben jij een professionals die wensen of ideeën heeft om een PitStop te starten of te faciliteren en wil je hierover brainstormen? Neem dan contact op met Chris Wallner via [email protected].

Bekijk de handreiking 4*4 PitStop ( pdf, 1.62 MB )

Over het lectoraat VIO

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) is gestart op 1 april 2019 en een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie.