Hogeschool Leiden

Over

Thema

Speciaal lesprogramma over seksuele vorming bij Vrijeschool Pabo

Docent Pedagogiek Anna Vogel en docent Communicatie Lotte Kanters ontwikkelden binnen de Vrijeschool Pabo een speciaal lesprogramma over diversiteit, relationele en seksuele vorming.

Jongeren willen graag betere seksuele voorlichting op school. Dat blijkt uit het onderzoek 'Seks onder je 25e 2023' van Rutgers en Soa Aids Nederland, naar de seksuele gezondheid van jongeren van 13 tot 25 jaar. Docent Pedagogiek Anna Vogel en docent Communicatie Lotte Kanters ontwikkelden binnen de Vrijeschool Pabo een speciaal lesprogramma over diversiteit, relationele en seksuele vorming. Het moet toekomstige leerkrachten handvatten geven om het onderwerp seks beter bespreekbaar te maken in de klas. 

Jongeren geven in het onderzoek aan dat seksuele voorlichting op school nog voornamelijk gaat over anticonceptie, voortplanting en soa/hiv. Terwijl een meerderheid geen of weinig informatie heeft gehad over seksuele grensoverschrijding, seksueel plezier en seks in de media. Het gemiddelde rapportcijfer 5,6 dat jongeren de informatie en voorlichting geven, laat te wensen over. Van jongeren die een onvoldoende hebben gegeven, geeft twee derde aan dat er te weinig lessen waren en de helft zegt dat ze niet de informatie kregen die ze wilden. 

Volgens Vogel kwam het onderwerp tot nu toe versnipperd aan bod tijdens lessen. ‘Het stukje van de voortplanting zat in biologie, het ging over weerbaarheid in mediawijsheid en sociale vaardigheden. Een echt overkoepelend vak over relationele en seksuele vorming is er tot nu toe niet geweest’, legt Vogel uit. Op de Vrijeschool Pabo wordt zo’n vak dit schooljaar voor het eerst gegeven. Het gaat om een verdiepingsvak voor studenten aan het einde van hun opleiding. Zij kiezen er zelf voor of ze dit vak willen volgen.

Meer achtergrondinformatie en praktische handvatten

Het is allerminst eenvoudig om les te geven over het thema seks, geeft ook Vogel toe. Waar de ene leerling al toe is aan een gesprek over seksualiteit, kan een andere leerling daarvan schrikken. ‘Als het expliciet wordt, dan is dat voor veel leerkrachten zoeken of het op dat moment voor alle leerlingen relevant is’, legt Vogel uit. Daarnaast is het communiceren met ouders en verzorgers erg belangrijk. ‘Dat is waar het ingewikkelde stuk zit: mag je als leerkracht zelf inschatten wat je wanneer vertelt? Daar zit vaak een groot probleem voor leerkrachten. Dat is een zoektocht voor elke school en voor elke leerkracht individueel.’  

Hogeschool Leiden

Anna Vogel, docent Pedagogiek bij Vrijeschool Pabo Hogeschool Leiden

Met het vak willen de docenten studenten voorzien van meer achtergrondinformatie en praktische handvatten. Vogel: ‘Zo geven we niet alleen lichamelijke ontwikkeling en weerbaarheid een plek in het onderwijs, maar ook de ontwikkeling van seksueel plezier en het herkennen en bespreekbaar maken van je eigen wensen daarin.’ Uit een eerste evaluatie blijkt dat studenten die het lesprogramma voor het eerst hebben gevolgd, positief terugblikken op het vak. ‘De onderwerpen culturele diversiteit en seksuele vorming verdienen volgens hen nog meer aandacht en tijd. Het is nu een verdiepingsvak, maar ze zijn van mening dat het voor alle studenten van de Vrijeschool Pabo aangeboden zou moeten worden.’ 

Podcast De Dag: Gen Z en seks

In de podcast De Dag van de NOS is deze week aandacht besteed aan het onderzoek 'Seks onder je 25e 2023'. Daarin vertelde Vogel over het speciale lesprogramma dat binnen de Vrijeschool Pabo is ontwikkeld. De podcast beluisteren kan op de website van NPO Radio 1: Podcast De Dag: Gen Z en seks