Jolien Grolleman | docent-onderzoek lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Over

Thema

Beurs voor onderzoek naar relatietevredenheid in de eerste jaren van het ouderschap

6 juli 2022 - Docent-onderzoeker Jolien Grolleman van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding gaat promotieonderzoek uitvoeren naar relatietevredenheid in de eerste jaren van het ouderschap.

Haar aanvraag voor een NWO Promotiebeurs voor Leraren daartoe is recentelijk gehonoreerd.

"Ik merk dat veel ouders die ik spreek direct een blijk van herkenning geven als ik over het onderwerp van mijn onderzoek vertel," aldus Jolien Grolleman. "Het is een maatschappelijk erg relevant onderwerp, dat kreeg ik ook terug in de mooie feedback die ik van het NWO op mijn onderzoeksvoorstel kreeg. Het voorstel werd ook geprezen om de duidelijke bijdrage die ik aan het onderwijs wil leveren."

Jolien Grolleman | docent-onderzoek lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

De geboorte van een kind kan zorgen voor een afname van de tevredenheid over de partnerrelatie, wat weer gevolgen heeft voor het functioneren van ouders en de ontwikkeling van het kind. Daarom is er behoefte aan effectieve methodes om de partnerrelatie te versterken tijdens de overgang naar het ouderschap: OuderTeam.

In dit promotieonderzoek wordt kennis vergroot over de samenhang van (veranderingen in) relatietevredenheid, ouderlijk functioneren en de ontwikkeling van het kind gedurende de overgang naar en de eerste vier jaren van het ouderschap. Bovendien wordt de effectiviteit van een preventieve interventie onderzocht.

Van indicatieve naar preventieve ondersteuning 

Grolleman: "In het werkveld vindt er een verschuiving plaats van indicatieve ondersteuning naar meer preventieve ondersteuning. De relevante inzichten en kennis die ik opdoe in mijn promotieonderzoek wil ik integreren in de vakken en gastcolleges die ik geef. Zo leren studenten – als toekomstig professionals – hoe ze de partnerrelatie van (aanstaande) ouders preventief kunnen versterken."

Meer weten

Lees het recent gepubliceerde artikel van Jolien Grolleman over dit onderwerp en het onderzoek van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding.